Jacobalia

Social Share

Wat zijn Jacobalia?

In het eerste nummer van de Jacobsstaf, voorjaar 1989, staat een artikel van Mireille Madou, getiteld: "Jacobalia in Nederland", een inleiding op de serie "Jacobalia in Nederland". Madou definieert Jacobalia als "sporen die de cultus van Sint-Jacobus in de beeldende kunsten in Nederland heeft nagelaten".

In het vijftigste nummer van de Jacobsstaf, juni 2001, wordt het woord "sporen" in de definitie van Madou nader uitgewerkt: het betreft niet enkel objecten in de beeldende kunsten zoals bijvoorbeeld kerken, beelden, schilderijen, maar ook andere zaken die samenhangen met de cultus van Sint-Jacobus zoals Sint-Jacobusgasthuizen en -broederschappen.

De werkgroep Cultuur en Geschiedenis is nog een stap verder gegaan en beschouwt alles wat in het verleden of heden in relatie staat met Sint-Jacobus en de bedevaart naar Santiago als Jacobalia, zo bv ook een straat die vernoemd is naar Sint-Jacobus. 

 

naar verzamelde Jacobalia...

naar Jacobalia-kaart...