Sint Jacobischatting

Voor een belasting ten behoeve van de bouw van de vestingwerken en de Sint Jacobspoort als onderdeel daarvan werd mogelijk de sinds 1501 bestaande gewestelijke jaartaks over onroerende en roerende goederen als maatstaf gebruikt. Die jaartaks kende een Jacobi- en Martinischatting (op Sint Jacobsdag, 25 juli, en op de dag van Sint Maarten, 11 november). […]

Logo

De Heilige Jacobus de Meerdereparochie NoordWest Friesland is 1 januari 2013 ontstaan door een fusie van de toenmalige parochies in Harlingen, Franeker, Dronryp, Sint Annaparochie, Vlieland en Terschelling en omvat zo een groot deel van de provincie Friesland. Als logo gebruikt de parochie het Jacobuszwaard, een samenvoeging van een zwaard en een kruis.

Sint Jacobsgilde

In Harlingen bestond het Sint Jacobsgilde van schippers met Sint Jacob als patroonheilige. Het stond ook bekend als grootveerschippersgilde en als wytschippersgilde. Roemeling noemt het Sint Jacobusschippersgilde. Het Sint Jacobsgilde onstond uit onvrede met het verschijnsel dat schippers van elders goedkoper goederen konden laden en lossen, doordat zij, anders dan de schippers uit Harlingen niet […]

Sint-Jacobspoort

De Sint-Jacobstraat kwam in noordoostelijke richting uit bij de Sint-Jacobspoort in de omwalling van de stad Harlingen. De poort werd ook wel Blauwe poort genoemd. De Sint Jacobspoort werd aangelegd in 1525, toen het stadsgebied van Harlingen werd uitgebreid.

Beeld

In de Aartsengel Michaelkerk staat een beeld van Jacobus de Meerdere. Jacobus is gekleed in een lang bruin gewaad over een wit onderkleed. Daarover draagt hij een donkerblauwe schoudermantel met schelpen. Hij heeft een grote bos zwarte krullen en een baard. Op zijn hoofd draagt hij een breedgerande hoed met op de omgeslagen voorrand een […]

Jacobshoorn

St. Jacobus is de patroon van het gilde van de grootveer- of wytschippers. De drinkhoorn is (volgens overlevering) geschonken door koning Filips II. De hoorn is in de negentiende eeuw verloren gegaan. onderste plaatje: Zilverbeslag van de hoorn met links de apostel Jacobus steunend op een staf-zwaard met de schelp. Het Gildehuis van de ‘Grootveerschippers’ […]

Sint-Jacobstraat

De Sint Jacobstraat, ook bekend als ‘Katterug’ liep naar de Noorderhaven. In de Sint Jacobstraat stond het gildehuis van het Sint Jacobsgilde. Roemeling vraagt zich af welke Jacobus het betreft.