Sint-Jacobsgasthuis 1b

Nadat bij de grote stadsbrand in 1457 het gasthuis, de kapel en het termijnhuis verloren gegaan waren werden ze snel weer opgebouwd. Het gasthuis werd in 1566 genaast door de stedelijke overheid. De Sint-Jacobsheren verhuurden het gasthuis als opslag en voor bruiloften, maar dat gaf conflicten met de overheid. In 1571 staan de Sint-Jacobsheren het […]

Sint-Jacobskapel 1b

Deze kapel behoorde tot het Sint-Jacobsgasthuis aan de Grotekerksbuurt. Balen (p. 158) noemt deze kapel, evenals Lips (p. 127). Na de stadsbrand van 1457 waarbij gasthuis en kapel verloren waren gegaan werden zij weer opgebouwd. Lips (p. 127) geeft aan dat na 1571 de kapel bleef bestaan en diende als turfhuis en voor munitieopslag. Na […]

Sint-Jacobskapel 3

In de Grote of O.L.V. Kerk heeft een zijkapel bestaan gewijd aan Sint Jacob. Balen (p. 102) meldt dat en er is ook een vermelding in de mediatheek van het NGSJ.

Sint-Jacobsaltaar 2 en -vicarie

Balen (p. 102) vermeldt een Sint-Jacobsaltaar in de Grote Kerk, maar geeft daarbij niet aan of het zich bevond in de Sint-Jacobskapel in deze kerk of op een andere plaats. Aan dit altaar was een vicarie verbonden.

Sint-Jacobskapel 1a

Deze kapel behoorde tot het Sint-Jacobsgasthuis aan de Grotekerksbuurt. Balen (p. 158) noemt deze kapel, evenals Lips (p. 127). Bij de stadsbrand van 1457 werden gasthuis en kapel verwoest en daarna weer opgebouwd.

Sint-Jacobsaltaar 1

Dit altaar stond in de Sint-Jacobskapel behorend tot het Sint-Jacobsgasthuis aan de Grotekerksbuurt. Balen (p. 158) en Lips (p. 127) noemen het altaar in hun beschrijving.

Sint-Jacobsgesticht

Na de Reformatie werd de katholieke bevolkingsgroep sterk beperkt in hun mogelijkheden. Het duurde bijna twee eeuwen vóórdat het maatschappelijke leven weer opbloeide. Van Dalen (p. 978) vermeldt dat in Dordrecht 11 juni 1849 een katholiek weeshuis werd opgericht onder bestuur van de Armmeesters van het RK Parochiaal Kerkbestuur. Van Dalen (p. 958) en Frijhoff […]

Sint-Jacobsstichting

Rond het midden van de 19e eeuw kwam de sociale zorg binnen het katholieke deel van de bevolking van Dordrecht geleidelijk op gang. Van Dalen (p. 900) meldt de stichting van de Sint Elisabethsvereniging in 1850, gericht op armenzorg. Van Dalen (p. 948-949) en Frijhoff (p. 238) geven aan dat het stichten van een katholiek […]

Pelgrimshuys

Het pand aan de Grotekerksbuurt dat nu Het Pelgrimshuys heet, staat op de plek waar vanaf 1348 het Sint-Jacobsgasthuis stond, dat bij de grote sradsbrand van 1457 verwoest is, meteen daarna herbouwd en in 1613 verkocht om er woningen te bouwen. Het pand heeft ongetwijfeld nog wat verbouwingen ondergaan tot het Sint-Jacobsgesticht er in 1879 […]

Bovenlicht

In het bovenlicht boven de deur van het Pelgrimshuys bevindt zich een glas-in-loodraam met een afbeelding van Sint Jacobus met pelgrimshoed en pelgrimsstaf met kalebas. De tekst “Sanctus Jacobus” is van binnenuit goed leesbaar. Het is onbekend wanneer dit raam in het bovenlicht is aangebracht, maar vermoedelijk pas na 1879 toen het Sint-Jacobsgesticht zich in […]