Sint-Jacobsgesticht

Na de Reformatie werd de katholieke bevolkingsgroep sterk beperkt in hun mogelijkheden. Het duurde bijna twee eeuwen vóórdat het maatschappelijke leven weer opbloeide. Van Dalen (p. 978) vermeldt dat in Dordrecht 11 juni 1849 een katholiek weeshuis werd opgericht onder bestuur van de Armmeesters van het RK Parochiaal Kerkbestuur. Van Dalen (p. 958) en Frijhoff […]

Sint-Jacobsstichting

Rond het midden van de 19e eeuw kwam de sociale zorg binnen het katholieke deel van de bevolking van Dordrecht geleidelijk op gang. Van Dalen (p. 900) meldt de stichting van de Sint Elisabethsvereniging in 1850, gericht op armenzorg. Van Dalen (p. 948-949) en Frijhoff (p. 238) geven aan dat het stichten van een katholiek […]

Pelgrimshuys

Het pand aan de Grotekerksbuurt dat nu Het Pelgrimshuys heet, staat op de plek waar vanaf 1348 het Sint-Jacobsgasthuis stond, dat bij de grote sradsbrand van 1457 verwoest is, meteen daarna herbouwd en in 1613 verkocht om er woningen te bouwen. Het pand heeft ongetwijfeld nog wat verbouwingen ondergaan tot het Sint-Jacobsgesticht er in 1879 […]

Bovenlicht

In het bovenlicht boven de deur van het Pelgrimshuys bevindt zich een glas-in-loodraam met een afbeelding van Sint Jacobus met pelgrimshoed en pelgrimsstaf met kalebas. De tekst “Sanctus Jacobus” is van binnenuit goed leesbaar. Het is onbekend wanneer dit raam in het bovenlicht is aangebracht, maar vermoedelijk pas na 1879 toen het Sint-Jacobsgesticht zich in […]

‘Jacobus’ Ziekenhuis

In 1913 waren het R.K. Ziekenhuis en het Sint-Jacobsgesticht samengevoegd tot de Sint-Jacobsstichting. Het ziekenhuis ontwikkelde zich verder op deze plek tot het in 1989 verhuisde naar nieuwbouw in Zwijndrecht. Van Dalen (p. 949) en Frijhoff (p. 250) geven nog aan dat in 1925 de verpleging in handen kwam van de Kleine Zusters van de […]

Achter Sint-Jacobsgasthuis

Het deel van de straat Houttuinen waar het perceel met het Sint-Jacobsgasthuis aan de Grotekerksbuurt aan de achterkant aan grensde, stond in 1392 volgens opgave bij van Dalen (p. 102) ook bekend als Achter Sint-Jacobsgasthuis. Dit geeft wel aan dat het Sint-Jacobsgasthuis destijds een bekende plek was in de stad Dordrecht.

Huis Sint-Jacob in Galissien

Bij een inventarisatie in 1419 (aangehaald door Frijhof p. 226) van de huizen en hun bewoners wordt in het oudste deel van Dordrecht (ter weerszijden van de Oude of Wijnhaven) het huis Galissien genoemd aan de westzijde iets ten noorden van de Nieuwe Brug. Het huis werd toen bewoond door Tielman Oem en voor hem […]

Huis Sint-Jacob 1

Van Dalen (p 649) noemt vier huizen met de naam Sint-Jacob in Dordrecht. Het Huis Sint-Jacob in de Korte Breestraat droeg de gevelsteen die nu te vinden is aan het huis aan de Pottenkade (zie: gevelsteen). De steen was in 1613 gemaakt. Zoals bij alle huizen met de naam Sint-Jacob is niet bekend wat de […]

Huis Sint-Jacob 2

Van Dalen (p. 649) vermeldt het Huis Sint-Jacob in de Nieuwkerkstraat in 1687. Zoals bij alle vier huizen met de naam Sint-Jacob is de relatie met de heilige of de bedevaart naar Santiago onbekend.

Huis Sint-Jacob 3

Van Dalen (p. 649) vermeldt in de Grote Spuistraat een huis met de naam Sint Jacob. Zoals bij alle huizen met de naam Sint Jacob is de relatie met de heilige of de bedevaart naar Santiago onduidelijk.