Sint-Jacobsaltaar 2 en -vicarie

Balen (p. 102) vermeldt een Sint-Jacobsaltaar in de Grote Kerk, maar geeft daarbij niet aan of het zich bevond in de Sint-Jacobskapel in deze kerk of op een andere plaats. Aan dit altaar was een vicarie verbonden.

Sint-Jacobskapel 1a

Deze kapel behoorde tot het Sint-Jacobsgasthuis aan de Grotekerksbuurt. Balen (p. 158) noemt deze kapel, evenals Lips (p. 127). Bij de stadsbrand van 1457 werden gasthuis en kapel verwoest en daarna weer opgebouwd.

Sint-Jacobsaltaar 1

Dit altaar stond in de Sint-Jacobskapel behorend tot het Sint-Jacobsgasthuis aan de Grotekerksbuurt. Balen (p. 158) en Lips (p. 127) noemen het altaar in hun beschrijving.

Sint-Jacobsgesticht

Na de Reformatie werd de katholieke bevolkingsgroep sterk beperkt in hun mogelijkheden. Het duurde bijna twee eeuwen vóórdat het maatschappelijke leven weer opbloeide. Van Dalen (p. 978) vermeldt dat in Dordrecht 11 juni 1849 een katholiek weeshuis werd opgericht onder bestuur van de Armmeesters van het RK Parochiaal Kerkbestuur. Van Dalen (p. 958) en Frijhoff […]

Sint-Jacobsstichting

Rond het midden van de 19e eeuw kwam de sociale zorg binnen het katholieke deel van de bevolking van Dordrecht geleidelijk op gang. Van Dalen (p. 900) meldt de stichting van de Sint Elisabethsvereniging in 1850, gericht op armenzorg. Van Dalen (p. 948-949) en Frijhoff (p. 238) geven aan dat het stichten van een katholiek […]

Pelgrimshuys

Het pand aan de Grotekerksbuurt dat nu Het Pelgrimshuys heet, staat op de plek waar vanaf 1348 het Sint-Jacobsgasthuis stond, dat bij de grote sradsbrand van 1457 verwoest is, meteen daarna herbouwd en in 1613 verkocht om er woningen te bouwen. Het pand heeft ongetwijfeld nog wat verbouwingen ondergaan tot het Sint-Jacobsgesticht er in 1879 […]

Huis Sint-Jacob 1

Van Dalen (p 649) noemt vier huizen met de naam Sint-Jacob in Dordrecht. Het Huis Sint-Jacob in de Korte Breestraat droeg de gevelsteen die nu te vinden is aan het huis aan de Pottenkade (zie: gevelsteen). De steen was in 1613 gemaakt. Zoals bij alle huizen met de naam Sint-Jacob is niet bekend wat de […]

Huis Sint-Jacob 2

Van Dalen (p. 649) vermeldt het Huis Sint-Jacob in de Nieuwkerkstraat in 1687. Zoals bij alle vier huizen met de naam Sint-Jacob is de relatie met de heilige of de bedevaart naar Santiago onbekend.

Huis Sint-Jacob 3

Van Dalen (p. 649) vermeldt in de Grote Spuistraat een huis met de naam Sint Jacob. Zoals bij alle huizen met de naam Sint Jacob is de relatie met de heilige of de bedevaart naar Santiago onduidelijk.

Huis Sint-Jacob 4

Van Dalen (p. 649) vermeldt voor 1563 een huis Sint-Jacob aan de Reedijk. Zoals bij alle huizen met de naam Sint Jacob is het verband met de heilige of de bedevaart naar Santiago onduidelijk.