Beeld

Dit beeld van Jacobus de Meerdere bevindt zich in de Gregoriuskerk. De Oostenrijkse kunstenaar Adam Winter verrijkte de kerk in 1937 met zijn figuren van de apostelen, die tegen de pilaren geplaatst zijn.  Het beeld van Jacobus de Meerdere treft u op de laatste pilaar vóór het altaar aan de rechterzijde (als u richting altaar […]

Memorietafel

Dit schilderij op paneel is een memorietafel voor de familie van Schayck uit Amersfoort. Het schilderij wordt toegeschreven aan Pseudo-Bles(ius), die werkzaam was in Antwerpen. Het schilderij wordt gedateerd in de periode 1525-1535. De afmeting is 127 bij 100 cm. In het midden is op de achtergrond de geboorte van Chrustus afgebeeld met engelen en […]

Beeld

In de Heilig Hartkerk (Heilig Hart-H Josephparochie) bevindt zich hoog in het kerkgebouw een reeks beelden van de hoofden van de apostelen. Jacobus de Meerdere is daar één van. De beelden zijn gemaakt door J. Cantre. De beelden zitten als zwaluwnesten onder een doorlopende lijst. Jacobus is helemaal rechts op de overzichtsfoto. Er zijn geen […]

Sluitsteen 1

Op één van de sluitstenen in de gewelven van de Sint Joriskerk is Jacobus de Meerdere afgebeeld. Jacobus draagt een hoed, in zijn linker hand heeft hij een boek en in zijn rechter hand een schelp. Op de afbeelding zijn nog restanten van een vroegere beschildering te zien. Bij de restauratie is er duidelijk voor […]

Sluitsteen 2

Op een van de sluitstenen van de kruisbogen in de Sint Joriskerk zijn de pelgrimsattributen van Jacobus de Meerdere afgebeeld. Te zien zijn een schelp en twee gekruiste staven, waarvan de eene voorzien is van een kalebas en de ander van mogelijk een kleine tas.

Muurschildering

In dit kerkgebouw heeft men dankzij de restauratie (1967-1980) vele muur- en gewelfschilderingen te voorschijn kunnen halen. Mogelijk zijn die schilderingen van voor 1500. Rondom het koor staan twaalf pilaren als symbolische voorstelling van de twaalf apostelen. Op de  middelste twee zuilen staan afgebeeld Christus en Maria. De overige tien pilaren zijn voor de twaalf […]

Glas-in-loodraam

In december 1953 werd het huidige kerkgebouw in gebruik genomen. Binnenlopend ziet men de vele glas-in-loodramen, die horen tot het vroege oeuvre (1953-1957) van de glazenier Berend Hendriks (1918-1997). Het figuratieve element, aangevuld met diverse abstracte elementen, kenmerkt die fase. De kleuren van deze ramen zijn sober gehouden: overwegend grijs en wit, met hier en […]

Jacobssteeg

De Jacobssteeg heette vroeger Sint-Jacobssteeg. Ooit heette deze steeg Molensteegh, weer later Nieuwe Steeg. De volksmond heeft na de sluiting van de Jacobjessteeg langs de westgrens van Vollenhoven (± 1850) de tot Jacob verkorte naam naar de Nieuwe Steeg overgebracht. Er staat nergens een naambordje. U vindt de steeg ter hoogte van hectormeterpaaltje 76,4 km […]

Glas-in-loodraam

In de Sint-Jozefkerk zijn 6 gebrandschilderde ramen, waarop telkens twee apostelen zijn afgebeeld. Deze ramen zijn in de jaren vijftig van de 20e eeuw gemaakt door de Zeister glazenier Willem Mengelberg. Hij is ook de maker van de glas-in-loodramen met afbeeldingen uit het leven van Sint-Jacobus in het Zorgcentrum Sint-Jacob in Amsterdam. Jacobus is zittend […]

Beeld

Beeld van Sint-Jacobus op kerkhof in Laren. Een bronzen beeld, ongeveer 45 cm hoog, van de hand van de kunstenares Marianne Houtkamp uit Laren. Het staat op het graf van Leo Janson, die met zijn gezin meerdere pelgrimstochten naar Santiago de Compostela heeft gemaakt. In 1980 kon hij zijn ‘Jacobus’-passie in een documentair programma voor […]