Glas-in-loodraam

Op dit glas-in-loodraam is Jacobus Major afgebeeld samen met Andreas aan zijn rechterzijde. Jacobus heeft een lang gewaad aan en heeft in zijn linker hand een boek (de kenmerken van Jacobus als apostel), in zijn rechterhand een staf met een kalebas en op zijn hoofd een hoed met op de omgeslagen rand een schelp (de […]

Muurschildering

In dit kerkgebouw heeft men dankzij de restauratie (1967-1980) vele muur- en gewelfschilderingen te voorschijn kunnen halen. Mogelijk zijn die schilderingen van voor 1500. Rondom het koor staan twaalf pilaren als symbolische voorstelling van de twaalf apostelen. Op de  middelste twee zuilen staan afgebeeld Christus en Maria. De overige tien pilaren zijn voor de twaalf […]