Jacobssteeg

De Jacobssteeg heette vroeger Sint-Jacobssteeg. Ooit heette deze steeg Molensteegh, weer later Nieuwe Steeg. De volksmond heeft na de sluiting van de Jacobjessteeg langs de westgrens van Vollenhoven (± 1850) de tot Jacob verkorte naam naar de Nieuwe Steeg overgebracht. Er staat nergens een naambordje. U vindt de steeg ter hoogte van hectormeterpaaltje 76,4 km […]

Glas-in-loodraam

In de Sint-Jozefkerk zijn 6 gebrandschilderde ramen, waarop telkens twee apostelen zijn afgebeeld. Deze ramen zijn in de jaren vijftig van de 20e eeuw gemaakt door de Zeister glazenier Willem Mengelberg. Hij is ook de maker van de glas-in-loodramen met afbeeldingen uit het leven van Sint-Jacobus in het Zorgcentrum Sint-Jacob in Amsterdam. Jacobus is zittend […]