Lepel

Op het uiteinde van een zilveren lepel staat een staande Jacobus afgebeeld. De afbeelding is van de achterkant en daardoor niet goed te zien. Volgens de beschrijving heeft Jacobus een boek in zijn linker hand en een zwaard of staf in zijn rechterhand. Jacobus wordt vaak afgebeeld met een staf als bekend pelgrimsattribuut, maar minder […]

Tafelschel

Van deze bronzen tafelschel in de vorm van een pelgrim is geen afbeelding in de collectie beschikbaar. De persoon heeft een wijde mantel met op de brede kraag een aantal Jacobsschelpen, ook aan de voorzijde. Op de brede rand van zijn hoed zijn Jacobsschelpen afgebeeld. Aan zijn rechter arm hangt een kalebasvormig kannetje en aan […]

Prent 1

Op deze prent is Jacobus in een actieve loophouding afgebeeld. Zijn kleding is opgeschort. Hij draagt geen hoed. Er is wel een stralenkrans om zijn hoofd. Als maker wordt in de collectie van het Fries Museum aangegeven: Bolswert, S. à, Galle, C., Rubens, Peter Paul. Het objectnummer is PG0550.

Sint Jacobischatting

Voor een belasting ten behoeve van de bouw van de vestingwerken en de Sint Jacobspoort als onderdeel daarvan werd mogelijk de sinds 1501 bestaande gewestelijke jaartaks over onroerende en roerende goederen als maatstaf gebruikt. Die jaartaks kende een Jacobi- en Martinischatting (op Sint Jacobsdag, 25 juli, en op de dag van Sint Maarten, 11 november). […]

Logo

De Heilige Jacobus de Meerdereparochie NoordWest Friesland is 1 januari 2013 ontstaan door een fusie van de toenmalige parochies in Harlingen, Franeker, Dronryp, Sint Annaparochie, Vlieland en Terschelling en omvat zo een groot deel van de provincie Friesland. Als logo gebruikt de parochie het Jacobuszwaard, een samenvoeging van een zwaard en een kruis.

Sint Jacobsgilde

In Harlingen bestond het Sint Jacobsgilde van schippers met Sint Jacob als patroonheilige. Het stond ook bekend als grootveerschippersgilde en als wytschippersgilde. Roemeling noemt het Sint Jacobusschippersgilde. Het Sint Jacobsgilde onstond uit onvrede met het verschijnsel dat schippers van elders goedkoper goederen konden laden en lossen, doordat zij, anders dan de schippers uit Harlingen niet […]

Sint-Jacobspoort

De Sint-Jacobstraat kwam in noordoostelijke richting uit bij de Sint-Jacobspoort in de omwalling van de stad Harlingen. De poort werd ook wel Blauwe poort genoemd. De Sint Jacobspoort werd aangelegd in 1525, toen het stadsgebied van Harlingen werd uitgebreid.

Sint-Jacobskapel

Roemeling geeft aan dat in 1441 de kerk van Kortwoude geïncorporeerd is bij die van Surhuizum. De stenen uit Kortwoude werden gebruikt ter versteviging van de kerk in Surhuizum. Van de kerk van Kortwoude rest nog slechts een geringe verhoging in een weiland. De historische geografie van de streek is vastgelegd in een rapport ten […]

Sint Jacobskerk

Roemeling noemt in de lijst in bijlage 7 Jacobus als patroonheilige van de kerk in Warten (Wartena). In het tweede deel (Annex of zgn. Corpus) met een overzicht per plaats geeft hij de patroonheilige als onbekend aan. Kortom het is dus niet geheel duidelijk. Misschien komt uit nader onderzoek nog eens uitsluitsel. De huidige kerk […]

Sint Jacobskerk

Roemeling geeft aan dat de kerk in Warstiens Jacobus als patroonheilige had. De kerk, waarvan een luidklok uit 1252 bewaard is gebleven in het Nationaal Beiaard Museum in Asten, is in 1882 vervangen door het huidige kerkgebouw. In de Beneficiaalboeken uit 1543 wordt ook dit patrocinium vermeld (onder Wersteens). De afbeelding komt uit de collectie […]