Schelpsilhouet

De Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie is het beginpunt van het Jabikspâd naar Hasselt in Overijssel. Dat pad vormt een aanlooproute naar Santiago de Compostela. Om deze tocht een symbolisch startpunt te geven is op initiatief van de Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie een afbeelding van een Jacobsschelp in silhouet aangebracht vóór de […]

Dorpswapen

Het dorpswapen van Zurich (Surch) toont op een rood schild een schuine gele baan met drie Jacobsschelpen. De schelpen verwijzen naar de ligging van Zurich aan de Waddenzee en de betekenis van zeevarenden en vissers voor het dorp. Jacobus was de beschermheilige van deze beroepsgroepen.  

Gemeentewapen

De gemeente Manaldumadeel had het gemeentehuis in Menaldum. In 2018 ging Menaldumadeel met Franekeradeel, Het Bildt en een deel van Littenseradeel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het gemeentewapen van Menaldumadeel toonde o.a. een Jacobsschelp. Dat is een verwijzing naar de ligging van Menaldumadeel aan de voormalige Friese Middelzee. Jacobus was de beschermheilige van vissers […]

Sint Jacobsleen 2 en -prebende

De bezittingen die toebehoorden aan de Sint Jacobskapel  van het Sint Jacobsgasthuis waren ondergebracht in een Sint Jacobsleen. Uit het Sint Jacobsleen werden de kosten voor de diensten in de Sint Jacobskapel betaald.

Sint-Jacobuskerk a

Tijdens de inpoldering en ontginning van het Bildt vanaf 1504 werd in het werk- en woonkamp Wijngaarden, dat later het dorp Sint-Jacobiparochie werd, een, vermoedelijk houten kerk gebouwd. Deze kerk werd vermoedelijk gewijd aan Jacobus de Meerdere. Het kan zijn, dat de mensen uit Wijngaarden het patrocinium van hun eigen kerk meegenomen hebben, maar er […]

Sint-Jacobuskerk b

In 1570 kwam de stenen kerk gereed. Deze kerk werd gewijd aan Jacobus de Meerdere. Nog vóórdat de kerk gereed was werd pastoor Johannes Jans in 1567 wegens protestantse gezindheid weggestuurd en hij vertrok met vrouw en kinderen naar Emden. Danckert Fransz was van 1575 tot 1580 de laatste pastoor in Sint-Jacobiparochie. In 1580 ging […]

Jabikspaad

Het Jabikspaad is een wandel- en fietsroute van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt in Overijssel. Het kan daarmee een aanlooproute naar Santiago de Compostela zijn. Voor wandelaars is de route 150 kilometer lang (voor de fietsers 20 minder). Het Jabikspaad kent tussen Sint-Jacobiparochie en Irnsum een oost- en een westroute, De oostroute loopt van Sint-Jacobiparochie langs Zwarte […]

Sint-Jacobsburen

Sint-Jacobsburen is een naam waaronder Sint-Jacobiparochie ook bekend is. Het element buren komt vaker voor in plaatsnamen in Friesland en is afgeleid van buurt of het Friese buorren voor een dorpskern.

Prent 1

Op deze prent is Jacobus in een actieve loophouding afgebeeld. Zijn kleding is opgeschort. Hij draagt geen hoed. Er is wel een stralenkrans om zijn hoofd. Als maker wordt in de collectie van het Fries Museum aangegeven: Bolswert, S. à, Galle, C., Rubens, Peter Paul. Het objectnummer is PG0550.

Prent 2

Op deze prent draagt Jacobus een loshangende mantel en geen hoed. In zijn rechter hand houdt hij een staf en in zijn linker hand een boek. Als maker wordt in de collectie van het Fries Museum aangegeven: Rubens, Peter Paul, Ryckmans, N. Het objectnummer is PG0441. Er is in de collectie een identieke prent opgenomen […]