Schelpsilhouet

De Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie is het beginpunt van het Jabikspâd naar Hasselt in Overijssel. Dat pad vormt een aanlooproute naar Santiago de Compostela. Om deze tocht een symbolisch startpunt te geven is op initiatief van de Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie een afbeelding van een Jacobsschelp in silhouet aangebracht vóór de […]

Sint-Jacobsburen

Sint-Jacobsburen is een naam waaronder Sint-Jacobiparochie ook bekend is. Het element buren komt vaker voor in plaatsnamen in Friesland en is afgeleid van buurt of het Friese buorren voor een dorpskern.

Sint-Jacobuskerk a

Tijdens de inpoldering en ontginning van het Bildt vanaf 1504 werd in het werk- en woonkamp Wijngaarden, dat later het dorp Sint-Jacobiparochie werd, een, vermoedelijk houten kerk gebouwd. Deze kerk werd vermoedelijk gewijd aan Jacobus de Meerdere. Het kan zijn, dat de mensen uit Wijngaarden het patrocinium van hun eigen kerk meegenomen hebben, maar er […]

Sint-Jacobuskerk b

In 1570 kwam de stenen kerk gereed. Deze kerk werd gewijd aan Jacobus de Meerdere. Nog vóórdat de kerk gereed was werd pastoor Johannes Jans in 1567 wegens protestantse gezindheid weggestuurd en hij vertrok met vrouw en kinderen naar Emden. Danckert Fransz was van 1575 tot 1580 de laatste pastoor in Sint-Jacobiparochie. In 1580 ging […]

Jabikspaad

Het Jabikspaad is een wandel- en fietsroute van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt in Overijssel. Het kan daarmee een aanlooproute naar Santiago de Compostela zijn. Voor wandelaars is de route 150 kilometer lang (voor de fietsers 20 minder). Het Jabikspaad kent tussen Sint-Jacobiparochie en Irnsum een oost- en een westroute, De oostroute loopt van Sint-Jacobiparochie langs Zwarte […]

Patroonheilige

Sint-Jacobiparochie behoort met Leeuwarden en Den Haag tot de drie plaatsen in Nederland waarvan Jacobus de Meerdere de patroonheilige is.

Dorpsvlag

De dorpsvlag van Sint Jacobiparochie is afgeleid uit het dorpswapen en bestaat uit een rood vlak met daarin twee gele banen die verwijzen naar de twee figuren van Sint Jan en Jacobus in het dorpswapen. De blauwe ingebogen punt uit het wapen komt terug in de vorm van een broekingsdriehoek. In deze driehoek zijn 3 […]

Sint-Jacobiparochie Sint-Jabik

Sint-Jacobiparochie is ontstaan toen in 1505 de aangeslibde kwelders van het Bildt bedijkt en ontgonnen werden. Het gebied was eigendom van de Duitse graaf Georg van Saksen. De arbeiders voor de ontginning kwamen uit Holland en Sint-Jacobiparochie heette aanvankelijk Wijngaarden naar het dorp,  nabij Sliedrecht, waar de groep arbeiders die in dit deel van het […]

Jabikshuus

Multifunctioneel centrum, gebouwd aan de achterzijde van de Groate Kerk.

Icoon

In de Groate kerk of in het informatiecentrum bevindt zich een icoon van Sint Jacobus. Er zijn geen nadere bijzonderheden bekend over de voorstelling en de oorsprong van het werk.