Jabikshuus

Multifunctioneel centrum, gebouwd aan de achterzijde van de Groate Kerk.

Icoon

In de Groate kerk of in het informatiecentrum bevindt zich een icoon van Sint Jacobus. Er zijn geen nadere bijzonderheden bekend over de voorstelling en de oorsprong van het werk.

Informatiecentrum NGSJ

Voor de arbeiders uit Wijngaarden die de in 1505 bedijkte kwelders van het Bildt ontginden was een kapel beschikbaar, toegewijd aan Sint Jacobus de Meerdere. Rond 1530 werd een bakstenen kerk gebouwd en in 1570 werd een kruiskerk gewijd aan Sint-Jacob. Vóór 1584 werd het een protestantse kerk. Deze deed dienst tot 1843. In datzelfde […]

Groate Kerk

Sint-Jacobiparochie is ontstaan in 1505, toen Het Bildt werd ingedijkt. Het heette aanvankelijk ‘Wijngaarden’. Er ontstond een parochie, die aan Sint-Jacobus was toegewijd. In 1843 werd de toen protestantse kerk vervangen door een nieuwe zgn. Waterstaatkerk in neoclassicistische stijl. Alleen de toren van de voorgaande kerk is nog deels gebruikt voor de nieuwe, maar kreeg […]

Dorpswapen

De heraldische beschrijving van het dorpswapen van Sint Jacobiparochie is: “Van blauw, omgekeerd en ingebogen gemanteld van rood; het rood beladen met twee heiligen, links de apostel en evangelist Johannes, houdende in zijn rechterhand een gifbeker met slang en in de linkerhand een bijbel, alles van goud; rechts de apostel Jakobus de Meerdere, houdende in […]

Stempel

Het stempel van Sint Jabik. Een driehoekig stempel met in het midden de Jacobsschelp, symbool van de pelgrims naar Sint-Jacobus op het Sterreveld, Santiago de Compostela. De schelp is het symbool van de wedergeboorte – herschepping – recreatie. In de top van de driehoek: een zespuntige ster, de ‘noordster’, de poolster. Linksonder een wulk, waaruit […]