Informatiecentrum NGSJ

Voor de arbeiders uit Wijngaarden die de in 1505 bedijkte kwelders van het Bildt ontginden was een kapel beschikbaar, toegewijd aan Sint Jacobus de Meerdere. Rond 1530 werd een bakstenen kerk gebouwd en in 1570 werd een kruiskerk gewijd aan Sint-Jacob. Vóór 1584 werd het een protestantse kerk. Deze deed dienst tot 1843. In datzelfde […]

Groate Kerk

Sint-Jacobiparochie is ontstaan in 1505, toen Het Bildt werd ingedijkt. Het heette aanvankelijk ‘Wijngaarden’. Er ontstond een parochie, die aan Sint-Jacobus was toegewijd. In 1843 werd de toen protestantse kerk vervangen door een nieuwe zgn. Waterstaatkerk in neoclassicistische stijl. Alleen de toren van de voorgaande kerk is nog deels gebruikt voor de nieuwe, maar kreeg […]

Dorpswapen

De heraldische beschrijving van het dorpswapen van Sint Jacobiparochie is: “Van blauw, omgekeerd en ingebogen gemanteld van rood; het rood beladen met twee heiligen, links de apostel en evangelist Johannes, houdende in zijn rechterhand een gifbeker met slang en in de linkerhand een bijbel, alles van goud; rechts de apostel Jakobus de Meerdere, houdende in […]

Stempel

Het stempel van Sint Jabik. Een driehoekig stempel met in het midden de Jacobsschelp, symbool van de pelgrims naar Sint-Jacobus op het Sterreveld, Santiago de Compostela. De schelp is het symbool van de wedergeboorte – herschepping – recreatie. In de top van de driehoek: een zespuntige ster, de ‘noordster’, de poolster. Linksonder een wulk, waaruit […]

Kunstwerk Jacobsschelp

Het kunstwerk bestaat uit een in gele verf uitgevoerde schildering van het bekende logo van de tocht naar Santiago op het kerkplein. Het logo is gebaseerd op de Sint Jacobsschelp. Het slot van de schelp geeft de richting naar Santiago de Compostela aan. Het kunstwerk is geschilderd op de openbare weg en dus onderhevig aan […]

Kunstwerk Boog

Met de opleving van de pelgrimage naar Santiago de Compostela ontwaakt ook de interesse voor dit Nederlandse ‘Santiago’. Met name de fietstocht van het burgemeestersechtpaar van Het Bildt ”van Sint Jabik naar Sint Jabik” in 1993 heeft de bijzondere relatie tussen het Bildtse dorp en de stad in Galicië meer onder de aandacht gebracht. Dit […]