Glas-in-loodraam

Het kerkgebouw inlopend ziet men in het priesterkoor een aantal glas-in-loodramen, die in een heldere kleurschakeling zijn uitgevoerd. Het middelste raam beeldt de gekruisigde Christus uit, rechts daarvan de apostelen Petrus en Johannes en links Philippus en Jacobus de Meerdere. Jacobus de Meerdere is herkenbaar aan zijn pelgrimsstaf met een kelk. Zijn naam staat geschreven […]

Sint Philippus en Jacobuskerk (r.k.)

Na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd het belijden van de rooms-katholieke godsdienst in het openbaar verboden in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De rooms-katholieke bewoners uit de grensstreek moesten voortaan naar de kerk op het gebied van de Spaanse Nederlanden (het tegenwoordige België). De bewoners van Koewacht waren eerst aangewezen op een noodkapel te […]

Sint-Jacobstraat

De Sint-Jacobstraat ligt dichtbij het Fort Sint Jacob. De straat ligt dichtbij Axel, maar valt administratief onder Koewacht.

Fort Sint Jacob

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog speelde Zeeuws-Vlaanderen een belangrijke rol. Toen Prins Maurits in 1586  Axel op de Spanjaarden heroverde werden de dijken doorgestoken. Hierdoor werd Axel een eiland en dat zou tot 1790 zo blijven. Aan de Fortdijk, tussen Axel en Koewacht, zijn de resten van het voormalige fort Sint Jacob terug te vinden. Met […]