Miniatuur 3

De hier afgebeelde miniatuur staat bij de tekst van de Handelingen der Apostelen, waarin de dood van de apostel Jacobus de Meerdere wordt beschreven. Rechts zien wij hem, geblinddoekt, bidden voor zijn terechtstelling, links zien we hoe de beul het zwaard heft om hem te onthoofden. De afbeelding is te vinden in handschrift nr 78 […]

Liturgisch gewaad

Circa 1870-1890 – Firma Stoltzenberg, Roermond. Op de aurafriezen van de rugzijde staan onder elkaar afgebeeld de heiligen Johannes, Barbara en Laurentius en daarnaast de heiligen Jacobus, Cecilia en Stefanus. De patroonheilige van de kerk draagt staf en boek.

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

De Sint Jacobuskerk is gebouwd in de jaren 1875-1878 naar het ontwerp van de grote bouwmeester uit de periode van de neogotiek, P.J.H. Cuypers. Het is het enige bouwwerk van hem in Den Haag, maar wel een van de mooiste scheppingen van deze stijl in ons land. Daarom staat de kerk dan ook op de […]

Miniatuur 2

Deze miniatuur staat in het boek, dat onder nummer 76 G 21 in de Koninkljke Bibliotheek te Den Haag wordt bewaard. Het werd rond 1470 in de Zuidelijke Nederlanden gemaakt. Het is een afbeelding van Jacobus in de initiaal O van het gebed tot Sint-Jacobus: dat begint met de woorden: O lux et decus Hispaniae, […]

Monstrans

1892 – Jan-Hendrik Brom, Utrecht. Rond de lunula zijn, onder baldakijntjes, kleine beelden aangebracht van Maria en de twaalf apostelen. Aan de rechterzijkant ziet men de zittende Jacobus, gekleed in het ruimvallende apostelgewaad. Hij houdt de staf, bovenaan met een schelp versierd, in de rechter hand. Met de linker houdt hij een gesloten boek vast […]

Schuilkerk Sint Jacobus 3

Omstreeks 1575 kwam de Grote of Sint-Jacobskerk in gebruik bij de calvinisten, waardoor de katholieken hun heil moesten zoeken in een van de circa 75 schuilkerkjes in Den Haag. Omstreeks 1680 werd een bestaand huis, huis Baertwijck, in de Oude Molstraat 35 aangekocht, waarvan het achterste deel als schuilkerk in gebruik kwam. Ook deze schuilkerk […]

Miniatuur 1

Deze afbeelding van Jacobus staat in een Getijdenboek, dat zich onder nr. 135 J 10 (pag.119) in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt. Het is maar een klein boekje, 86 x 63 mm. Het dateert van het begin van de 16de eeuw.Op de achterzijde van blad 119 staat Jacobus afgebeeld, 28 x 23 mm. […]

Ciborie

1891, H. van Gardinge, Eindhoven. Op het halfbolvormig deksel van de ciborie zijn drie veellobbige medaillons in reliëf uitgewerkt. In een daarvan is Sint-Jacob ten halve lijve voorgesteld. Hij is blootshoofds en draagt een pelerine versierd met twee schelpen. Zijn rechter hand omvat de staf waaraan een kleine kalebas hangt. In de linker draagt hij […]

Schuilkerk Sint Jacobus 2

Omdat de schuilkerk in de zolderkap van het huis Juffrouw Idastraat 13 (Schuikerk Sint Jacobus 1) bouwvallig was geworden werd in 1721 een schuilkerk gebouwd tussen de huizen van de Juffrouw Idastraat 7 en die van de Molenstraat. Deze werd ingewijd in 1722. De naam was Jacobuskerk, genoemd naar de Grote Jacobskerk, waaruit de katholieken […]

Logo

Op 1 januari 2007 fuseerden de Haagse parochies St. Paschalis Babylon, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, St. Liduina en Christus Koning/Onbevlekt Hart van Maria tot een nieuwe parochie: de H. Driekoningen. Het was de wens van het parochiebestuur dat de nieuwe parochie zich kon manifesteren door middel van onder meer een wapen. Het Centrum […]