Hoedenmakersgilde

In Den Haag bestond een Hoedenmakersgilde met als patroonheilige Sint Jacobus. In de collectie van het Teylers Museum in Haarlem bevindt zich een gildepenning van dit gilde. Onder Haarlem is die in deze lijst opgenomen. Via de link naar de collectie van het Teylers Museum komt u bij een afbeelding en aanvullende informatie.

Patroonheilige

Den Haag behoort met Sint-Jacobiparochie en Leeuwarden tot de drie plaatsen in Nederland die Jacobus de Meerdere als patroonheilige hebben.

Schuilkerk Sint Jacobus 1

Omstreeks 1640 werd in de zolderkap van het huis Juffrouw Idastraat 13 in het grootste geheim een schuilkerkje ingericht. Omdat dit bouwvallig was geworden werd het in 1721 vervangen door een schuilkerk die gebouwd werd tussen de huizen van de Juffrouw Idastraat 7 en die van de Molenstraat (Schuilkerk Sint Jacobus 2).

H.H. Jacobus en Augustinuskerk (o.k.)

In de Rooms Katholieke schuilkerk aan de Juffrouw Idastraat werd in 1723, om precies te zijn in de pastorie, door het kapittel van Utrecht, Cornelis Steenoven tot bisschop gekozen in wat nu nog steeds de Bisschops- of Steenovenkamer heet. Hieraan vooraf ging een periode van bijna 20 jaar waarin er geen bisschop was in Nederland, […]

Luidklok 1

Voor de Laakkapel (tussen 1966-2000 heette deze kerk (Herv) Andreas-kerk) vervaardigde de Firma Js. Zimmer & Zonen te Amsterdam in 1948 een luidklok. De klok meet ca. 70 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 215 kg. Ze klinkt met slagtoon d 2. Haar opschrift bestaat naast het gietersmerk -wapenschildje van Amsterdam met erin de letters […]

Schilderij 2

Santiago Matamoros Doek. – Zuidelijke Nederlanden, tweede helft 17de eeuw. Sint-Jacob draagt een tot op de blote voeten reikend kleed met daarover de witte mantel van de militaire Orde van Santiago. Op de mantel is het rode zwaard, kenteken van de Orde, prominent aanwezig. In zijn rechter hand houdt hij een zwaard met opengewerkt gevest. […]

Beeld 1

Stuc – 1837 – Louis Royer. Achteraan in de kerk prijkt het beeld van Sint-Jacob. Hij is staande voorgesteld en draagt een in de lendenen opgeschort kleed dat in ruime plooien tot boven de knieën valt. Daarboven draagt hij een schoudermanteltje of pelerine en een lange mantel die van zijn schouder tot op de grond […]

Getijden- en Gebedenboek

Een gebed tot de H. Jacobus: ‘O, licht en sieraad van Spanje, o allerheiligste Jacobus, ondersteuning van onderdrukten en troost van de schepselen..’ . Dit gebed met een afbeelding van de heilige staat in het Getijden- en Gebedenboek uit het eerste kwart van de 16e eeuw. Geschreven door Hanskin de Bomalia en verlucht te Brugge […]

Schilderij 1

Opdrachtgever met St. Jacobus Paneel. Anoniem Noord-Duits, omstreeks 1510. Voor een rand van loofbomen, met op de achtergrond een landschap met een rivier, rotsen en grote gebouwen knielt de opdrachtgever. Hij is een kanunnik, gekleed in een wit doorschijnend rochet over zijn zwart gewaad. Over zijn linkerarm hangt de almutia. Dit is een brede stola […]

Luidklok

Luidklok, in 1950 vervaardigd door Petit Fritsen in Aarle-Rixtel. De klok meet ca 98 cm in de onderdoorsnede, weegt ca 580 kg en klinkt met slagtoon Gis 1. Haar opschrift luidt, naast gietersnaam en gietjaar: JACOBUS / 1950.