Hoedenmakersgilde

In Den Haag bestond een Hoedenmakersgilde met als patroonheilige Sint Jacobus. In de collectie van het Teylers Museum in Haarlem bevindt zich een gildepenning van dit gilde. Onder Haarlem is die in deze lijst opgenomen. Via de link naar de collectie van het Teylers Museum komt u bij een afbeelding en aanvullende informatie.

Patroonheilige

Den Haag behoort met Sint-Jacobiparochie en Leeuwarden tot de drie plaatsen in Nederland die Jacobus de Meerdere als patroonheilige hebben.

Schuilkerk Sint Jacobus 1

Omstreeks 1640 werd in de zolderkap van het huis Juffrouw Idastraat 13 in het grootste geheim een schuilkerkje ingericht. Omdat dit bouwvallig was geworden werd het in 1721 vervangen door een schuilkerk die gebouwd werd tussen de huizen van de Juffrouw Idastraat 7 en die van de Molenstraat (Schuilkerk Sint Jacobus 2).

H.H. Jacobus en Augustinuskerk (o.k.)

In de Rooms Katholieke schuilkerk aan de Juffrouw Idastraat werd in 1723, om precies te zijn in de pastorie, door het kapittel van Utrecht, Cornelis Steenoven tot bisschop gekozen in wat nu nog steeds de Bisschops- of Steenovenkamer heet. Hieraan vooraf ging een periode van bijna 20 jaar waarin er geen bisschop was in Nederland, […]

Miniatuur 3

De hier afgebeelde miniatuur staat bij de tekst van de Handelingen der Apostelen, waarin de dood van de apostel Jacobus de Meerdere wordt beschreven. Rechts zien wij hem, geblinddoekt, bidden voor zijn terechtstelling, links zien we hoe de beul het zwaard heft om hem te onthoofden. De afbeelding is te vinden in handschrift nr 78 […]

Liturgisch gewaad

Circa 1870-1890 – Firma Stoltzenberg, Roermond. Op de aurafriezen van de rugzijde staan onder elkaar afgebeeld de heiligen Johannes, Barbara en Laurentius en daarnaast de heiligen Jacobus, Cecilia en Stefanus. De patroonheilige van de kerk draagt staf en boek.

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

De Sint Jacobuskerk is gebouwd in de jaren 1875-1878 naar het ontwerp van de grote bouwmeester uit de periode van de neogotiek, P.J.H. Cuypers. Het is het enige bouwwerk van hem in Den Haag, maar wel een van de mooiste scheppingen van deze stijl in ons land. Daarom staat de kerk dan ook op de […]

Miniatuur 2

Deze miniatuur staat in het boek, dat onder nummer 76 G 21 in de Koninkljke Bibliotheek te Den Haag wordt bewaard. Het werd rond 1470 in de Zuidelijke Nederlanden gemaakt. Het is een afbeelding van Jacobus in de initiaal O van het gebed tot Sint-Jacobus: dat begint met de woorden: O lux et decus Hispaniae, […]

Monstrans

1892 – Jan-Hendrik Brom, Utrecht. Rond de lunula zijn, onder baldakijntjes, kleine beelden aangebracht van Maria en de twaalf apostelen. Aan de rechterzijkant ziet men de zittende Jacobus, gekleed in het ruimvallende apostelgewaad. Hij houdt de staf, bovenaan met een schelp versierd, in de rechter hand. Met de linker houdt hij een gesloten boek vast […]

Schuilkerk Sint Jacobus 3

Omstreeks 1575 kwam de Grote of Sint-Jacobskerk in gebruik bij de calvinisten, waardoor de katholieken hun heil moesten zoeken in een van de circa 75 schuilkerkjes in Den Haag. Omstreeks 1680 werd een bestaand huis, huis Baertwijck, in de Oude Molstraat 35 aangekocht, waarvan het achterste deel als schuilkerk in gebruik kwam. Ook deze schuilkerk […]