Sint-Jacobuskerk (r.k.)

Reeds in 1380 was er in Den Dungen een kapel. In 1452 werd deze kapel verbouwd tot wat tegenwoordig het priesterkoor van de kerk is. Deze nieuwe kapel was aan Sint-Jacobus de Meerdere gewijd. Ze werd spoedig te klein en in 1533 werd een schip aan het koor gebouwd, waartoe de voorgevel van de kapel […]

Gemeentewapen

Den Dungen werd pas in 1810 een eigen gemeente, daarvoor behoorde het tot het Vrijdom van de stad ‘s-Hertogenbosch. De gemeente besloot in 1815 om de parochieheilige Jacobus de Meerdere op te nemen in het wapen, hetgeen gebeurde. Aangezien geen kleuren werden aangevraagd, werd het wapen in rijkskleuren verleend. Dit wapen bleef gehandhaafd tot 1996, […]

Gemeentevlag

Het gemeentewapen van Den Dungen met daarop de patroonheilige Jacobus de Meerdere is geheel terug te vinden op de gemeentevlag van Den Dungen. De rest van de vlag geeft weer de rood-witte vlakken. Hiermee wordt aangegeven dat Den Dungen hoort bij de provincie Noord-Brabant, waarvan de vlag bestaat uit 24 rood-witte vakken. De gemeentevlag van […]

Vaandel

Processievaandel: aan de voorkant: een medaillon met Sint-Jacobus als pelgrim met staf met kalebas, mantel met schelpen, hoed met schelp en boek; aan de achterkant: Sint-Dominicus, die de rozenkrans ontvangt van Maria.

Reliekhouder

Dit artikel is een reliekhouder met drie relieken. Hierin worden bewaard de overblijfselen van het lichaam van de heiligen of een voorwerp al of niet in contact geweest met het lichaam. De middelste reliek betreft de heilige Jacobus de Meerdere.

Lezenaar

Op deze lezenaar staat Jacobus afgebeeld met zijn pelgrimsstaf met het kruikje en zijn pelgrimshoed met erop de jacobsschelp.

Altaarpaneel 2

Tegen de muur van de kerk hangen twee altaarpanelen. Het tweede altaarpaneel beeldt de marteldood van Jacobus uit. Vervaardigd door Michael van Bokhoven, ‘s-Hertogenbosch, 1909

Altaarpaneel 1

Tegen de muur hangen twee altaarpanelen. De eerste altaarpaneel beeldt de roeping van de apostel Jacobus uit. Vervaardigd door Michael van Bokhoven (Den Bosch, 1909).

Beeld 3

Dit beeld heeft waarschijnlijk deel uitgemaakt van het Sint-Jacobusaltaar. Het is van rond 1900, vervaardigd door de School van van der Geld.