Sint Jacobsaltaar

In de 14eeeuwse kapel stond een altaar gewijd aan de Heilige Drievuldigheid en Sint Jacob. Later (mogelijk tijdens de verbouwing in het midden van de 15e eeuw) werd het een Sint Jacobsaltaar en was het het hoogaltaar. Daarnaast was er in de kerk ook een Maria-altaar.

Zuivelfabriek Sint Jacobus

In Den Dungen heeft een coöperatieve zuivelfabriek gestaan die van 1917 tot 1947 in bedrijf is geweest. De fabriek werd vernoemd naar de patroonheilige van de kerk.

Sint-Jacobus Schuurkerk

Nadat in 1629, bij de val van ‘s-Hertogenbosch, de katholieke eredienst in Den Dungen werd verboden, kwam de kerk in handen van de protestanten en tot 1798 was de Sint Jacobuskerk een protestantse kerk. De katholieken konden nog terecht bij de Norbertijnen van de Abdij van Berne, die in Berlicum actief waren. Van 1650-1711 moesten […]

Vaandel

Processievaandel: aan de voorkant: een medaillon met Sint-Jacobus als pelgrim met staf met kalebas, mantel met schelpen, hoed met schelp en boek; aan de achterkant: Sint-Dominicus, die de rozenkrans ontvangt van Maria.

Reliekhouder

Dit artikel is een reliekhouder met drie relieken. Hierin worden bewaard de overblijfselen van het lichaam van de heiligen of een voorwerp al of niet in contact geweest met het lichaam. De middelste reliek betreft de heilige Jacobus de Meerdere.

Lezenaar

Op deze lezenaar staat Jacobus afgebeeld met zijn pelgrimsstaf met het kruikje en zijn pelgrimshoed met erop de jacobsschelp.

Altaarpaneel 2

Tegen de muur van de kerk hangen twee altaarpanelen. Het tweede altaarpaneel beeldt de marteldood van Jacobus uit. Vervaardigd door Michael van Bokhoven, ‘s-Hertogenbosch, 1909

Altaarpaneel 1

Tegen de muur hangen twee altaarpanelen. De eerste altaarpaneel beeldt de roeping van de apostel Jacobus uit. Vervaardigd door Michael van Bokhoven (Den Bosch, 1909).

Beeld 3

Dit beeld heeft waarschijnlijk deel uitgemaakt van het Sint-Jacobusaltaar. Het is van rond 1900, vervaardigd door de School van van der Geld.