Sint Jacobsaltaar

In de 14eeeuwse kapel stond een altaar gewijd aan de Heilige Drievuldigheid en Sint Jacob. Later (mogelijk tijdens de verbouwing in het midden van de 15e eeuw) werd het een Sint Jacobsaltaar en was het het hoogaltaar. Daarnaast was er in de kerk ook een Maria-altaar.

Zuivelfabriek Sint Jacobus

In Den Dungen heeft een coöperatieve zuivelfabriek gestaan die van 1917 tot 1947 in bedrijf is geweest. De fabriek werd vernoemd naar de patroonheilige van de kerk.

Sint-Jacobus Schuurkerk

Nadat in 1629, bij de val van ‘s-Hertogenbosch, de katholieke eredienst in Den Dungen werd verboden, kwam de kerk in handen van de protestanten en tot 1798 was de Sint Jacobuskerk een protestantse kerk. De katholieken konden nog terecht bij de Norbertijnen van de Abdij van Berne, die in Berlicum actief waren. Van 1650-1711 moesten […]

Beeld 3

Dit beeld heeft waarschijnlijk deel uitgemaakt van het Sint-Jacobusaltaar. Het is van rond 1900, vervaardigd door de School van van der Geld.

Beeld 2

In het kerkgebouw staat dit mooie houten beeld van de apostel Jacobus de Meerdere. Met zijn linker arm houdt hij zijn pelgrimsstaf met een kalebas vast. Jacobus heeft zijn pelgrimshoed met erop een schelp niet op zijn hoofd, maar aan zijn linker arm hangend. Een neogothisch beeld, vervaardigd door de Gebr. Goossens uit ‘s-Hertogenbosch in […]

Glas-in-loodraam 4

Een van de apostelramen, die boven de beide biechtstoelen zijn aangebracht. Jacobus met boek en reisstaf. N.B.: Veel van de informatie over de kerk in Den Dungen werd ontleend aan een website van het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein. Dit museum is in 2017 gesloten. De op de website van dat museum ondergebrachte […]

Glas-in-loodraam 3

Op het middelste raam wordt afgebeeld, dat de schrijn met het lichaam van Sint-Jacobus wordt binnen gedragen in de kathedraal van Santiago de Compostela. N.B.: Veel van de informatie over de kerk in Den Dungen werd ontleend aan een website van het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein. Dit museum is in 2017 gesloten. […]

Glas-in-loodraam 2

Dit glas-in-loodraam geeft weer het moment dat Jacobus in opdracht van koning Herodus werd gedood middels onthoofding. Jacobus bleef trouw aan Jezus. Om deze reden heeft deze kerk de naam van Jacobus de Meerdere gekregen, in de hoop dat de bewoners van Den Dungen ook trouw blijven aan Jezus. N.B.: Veel van de informatie over […]

Glas-in-loodraam 1

Dit glas-in-loodraam geeft weer het moment dat Jacobus “ja” zei op de vraag van Jezus of hij zijn leerling wilde worden: de apostel Jacobus is hier afgebeeld met zijn pelgrimsstaf met een kelk. N.B.: Veel van de informatie over de kerk in Den Dungen werd ontleend aan een website van het museum voor vlakglas- en […]