Schelp 1

Deze metalen schelp is een pelgrimsteken (vermoedelijk een aandenken afkomstig uit Santiago de Compostela). Er zitten drie gaatjes in, zodat het insigne ergens op vastgenaaid kan worden. Het objectnummer is 15413 (zie link naar de collectie).

Schelp 2

Deze schelp is een pelgrimsteken van de pelgrimage naar Santiago de Compostela. In de schelp zijn vermoedelijk drie gaatjes geboord om hem op kleding vast te kunnen naaien. Twee gaatjes zijn duidelijk zichtbaar en bij de derde is het buitenste deel van de schelp afgebroken. De schelp is gedateerd als 1500-1600. Het objectnummer is 14971 […]

Koperplaat 1

Dit is een koperplaat met een geëtste afbeelding van Jacobus voor het afdrukken van een devotieprent. De afbeelding en de tekst is uiteraard gespiegeld. (De afbeelding is niet heel goed te zien, maar wanneer u de link naar de collectie volgt, dan op de afbeelding klikt en daarna op de knop voor het vergroten daarvan […]

Tekening 1

Op deze tekening heeft Theodoor van Thulden Jacobus Major afgebeeld als pelgrim, maar ook als heilige. Jacobus draagt een opgeknoopt kleed en daarover een mantel. Hij draagt sandalen. Een hoed ontbreekt. Zijn linker arm bevindt zich onder de mantel, maar dient wel ter ondersteuning van de staf met kalebas. Jacobus houdt met zijn rechter hand […]

Devotieprent 1

Op deze devotieprent is Jacobus Maior afgebeeld op een wit paard en hij heeft in zijn linker hand een schild en in zijn rechter hand een zwaard. Onder het paard liggen twee slachtoffers. Het is duidelijk een voorstelling van Jacobus als “Matamoros”. De prent is slordig ingekleurd. De prent is niet gedateerd. Het objectnummer is […]

Devotieprent 2

Op deze devotieprent staat Jacobus afgebeeld als apostel. Zijn rechter hand rust op een enorm boek. In zijn linkerhand heeft hij een dunne tak, die niet dienst lijkt te kunnen doen als staf. Om zijn hoofd is een stralenkrans aanwezig. De prent is niet gedateerd. Het objectnummer is 14485.32 (zie link naar de collectie).

Astronomisch uurwerk

In de voormalige Sint Jacobskerk, waarin thans het Jheronimus Bosch Art Center gevestigd is, bevindt zich een groot astronomisch uurwerk dat naast de tijd ook de stand van de zon en de maan aangeeft, de plek in de dierenriem  en een ronddraaiende kalender bevat met de heiligendagen. Opzij van de klok bevindt zich een beeld […]

Sint-Jacobskerkhof

Bij de Sint-Jacobskerk 1 (zie aldaar) lag een begraafplaats. Na de sluiting van de kerk werd dit kerkhof in 1636-37 geruimd en ontstond een grote vlakte: Sint-Jacobskerkhof. Op een deel van die vlakte werd het Sint Jacobshof (zie aldaar) aangelegd in 1930-31. In 1930 verviel de straatnaam Sint-Jacobskerkhof en ging op in de Baselaarstraat en […]

Sint-Jacobsbroederschap

De Broederschap van Sint-Jacob vroeg in 1430 aan Paus Martinus V toestemming om een kapel en een gasthuis op te richten. De toestemming werd gegeven in een Stichtingsbief d.d. 1 november 1430 (deze brief bevindt zich nog in het parochiearchief).  Verder is er voorlopig nog weinig te vinden over deze broederschap.

Sint-Jacobsgasthuis

De Broederschap van Sint-Jacob vroeg in 1430 aan Paus Martinus V toestemming om een kapel en een gasthuis op te richten. De toestemming werd gegeven in een Stichtingsbief d.d. 1 november 1430 (deze brief bevindt zich nog in het parochiearchief).  Verder is er vooralsnog weinig te vinden over dit Sint-Jacobsgasthuis. Vermoedelijk is het opgegaan in […]