Huis Kleine Sint Jacob 1

Het huis dat oorspronkelijk behoorde tot het bezit van het Sint-Jacobsgilde en waar mogelijk het Sint-Jacobsgasthuis in was gevestigd kwam in 1704 in eigendom van het Stadsgasthuis. Het werd vóór 1737 gesplitst en het zuidelijke deel kreeg daarbij de naam Kleine Sint Jacob. Op de plek van de huizen Kleine Sint Jacob en Engelenborg en […]

Huis Sint Jacob 2

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Sint Jacob stond in de Hoogstraat. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de Waterschans een […]

Huis Sint Jacob 3

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Sint Jacob stond in de Bosstraat. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de Waterschans een […]

Huis Sint Jacobsstaf

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Sint Jacobsstaf stond in de Blauwehandstraat. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de Waterschans een […]

Sint-Jacobskapel

Tijdens sloopwerkzaamheden aan het Sint-Catharinaplein (tot 1938 Vismarkt) in Bergen op Zoom werden restanten aangetroffen van de vroegere bebouwing ter plaatse, waarvan de Sint Jacobskapel een onderdeel vormde. De Sint-Jacobskapel bestond in ieder geval in 1424. Op grond van het bouwmateriaal is als bouwperiode begin 15e eeuw bepaald. De kapel had een altaar en het […]

Sint-Jacobsgilde

Het Sint-Jacobsgilde wordt vermeld in 1444. Het is waarschijnlijk dat gilde, gasthuis en kapel tegelijk ontstaan zijn eind 14e eeuw. Het Sint-Jacobsgilde bleef de gilde-organisatie kennen en de gildebroeders maakten als leken geen deel uit van de kerkelijke hierarchie. De magistraat van Bergen op Zoom bestaande uit schout, burgemeester en schepenen had het toezicht op […]

Uithangbord

Dit uithangbord is aangebracht aan de gevel van het huis Sinte Jacop in Bergen op Zoom. Niet bekend is uit welke tijd dit uithangbord dateert.

Huis Sint Jacob 1

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Dit huis staat op de hoek van de Kremerstraat en het Sint-Catharinaplein en draagt thans de naam Sinte Jacop. Opm.: Omdat […]