Huis Kleine Sint Jacob 2

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Kleine Sint Jacob stond aan de Wouwsestraat. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de Waterschans […]

Huis Sint Jacob in Compostella

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Sint Jacob in Compostella stond in de Zuivelstraat. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de […]

Sint Jacobshoek

De hoek van de Hoogstraat en de Bosstraat werd de Sint Jacobshoek genoemd. In beide straten waren huizen genoemd naar Sint Jacob. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de Waterschans een foutmelding veroorzaakte bij plaatsing onder het hoofdje links staat deze onder het hoofdje bron.

Sint Jacobsbrug

Door Bergen op Zoom stroomt de Grebbe. Deze waterloop is ooit gegraven om de waterhuishouding te verbeteren, de veenpaketten ten oosten van Bergen op Zoom te ontwateren,  het veen te kunnen verwerken tot turf en die af te kunnen voeren naar de haven voor verder transport naar Zeeland en Vlaanderen. In de Grebbe waren sluizen […]

Sint-Jacobskapel

Tijdens sloopwerkzaamheden aan het Sint-Catharinaplein (tot 1938 Vismarkt) in Bergen op Zoom werden restanten aangetroffen van de vroegere bebouwing ter plaatse, waarvan de Sint Jacobskapel een onderdeel vormde. De Sint-Jacobskapel bestond in ieder geval in 1424. Op grond van het bouwmateriaal is als bouwperiode begin 15e eeuw bepaald. De kapel had een altaar en het […]

Sint-Jacobsgilde

Het Sint-Jacobsgilde wordt vermeld in 1444. Het is waarschijnlijk dat gilde, gasthuis en kapel tegelijk ontstaan zijn eind 14e eeuw. Het Sint-Jacobsgilde bleef de gilde-organisatie kennen en de gildebroeders maakten als leken geen deel uit van de kerkelijke hierarchie. De magistraat van Bergen op Zoom bestaande uit schout, burgemeester en schepenen had het toezicht op […]

Uithangbord

Dit uithangbord is aangebracht aan de gevel van het huis Sinte Jacop in Bergen op Zoom. Niet bekend is uit welke tijd dit uithangbord dateert.

Huis Sint Jacob 1

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Dit huis staat op de hoek van de Kremerstraat en het Sint-Catharinaplein en draagt thans de naam Sinte Jacop. Opm.: Omdat […]