Gedenksteen Sint-Jacobskapel en -gasthuis

In 2011 is in het trottoir van het Sint-Catharinaplein een gedenksteen gelegd op de plaats waar de verdwenen Sint-Jacobskapel en -gasthuis gestaan hebben. Op de steen zijn aangebracht een Sint Jacobsschelp, de jaartallen 1424-1580, de namen Sint Jacobskapel en -gasthuis, het stadswapen van Bergen op Zoom, het jaartal 2011 en de initiatiefnemers 5 jaar Wijkcommissie […]

Huis Kleine Sint Jacob 1

Het huis dat oorspronkelijk behoorde tot het bezit van het Sint-Jacobsgilde en waar mogelijk het Sint-Jacobsgasthuis in was gevestigd kwam in 1704 in eigendom van het Stadsgasthuis. Het werd vóór 1737 gesplitst en het zuidelijke deel kreeg daarbij de naam Kleine Sint Jacob. Op de plek van de huizen Kleine Sint Jacob en Engelenborg en […]

Huis Sint Jacob 2

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Sint Jacob stond in de Hoogstraat. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de Waterschans een […]

Huis Sint Jacob 3

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Sint Jacob stond in de Bosstraat. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de Waterschans een […]

Huis Sint Jacobsstaf

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Sint Jacobsstaf stond in de Blauwehandstraat. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de Waterschans een […]

Huis Sint Jacobsmale

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Sint Jacobsmale stond in de Hoogstraat. Male zou slaan op de reiszak en verwant zijn aan […]

Huis Kleine Sint Jacob 2

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Kleine Sint Jacob stond aan de Wouwsestraat. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de Waterschans […]

Huis Sint Jacob in Compostella

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Een huis met de naam Sint Jacob in Compostella stond in de Zuivelstraat. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de […]

Sint Jacobshoek

De hoek van de Hoogstraat en de Bosstraat werd de Sint Jacobshoek genoemd. In beide straten waren huizen genoemd naar Sint Jacob. Opm.: Omdat de link naar het tijdschrift de Waterschans een foutmelding veroorzaakte bij plaatsing onder het hoofdje links staat deze onder het hoofdje bron.

Sint Jacobsbrug

Door Bergen op Zoom stroomt de Grebbe. Deze waterloop is ooit gegraven om de waterhuishouding te verbeteren, de veenpaketten ten oosten van Bergen op Zoom te ontwateren,  het veen te kunnen verwerken tot turf en die af te kunnen voeren naar de haven voor verder transport naar Zeeland en Vlaanderen. In de Grebbe waren sluizen […]