Jacobuskerk a

In 1139 werd Sandebuur (Roderwolde), samen met meerdere kerken, door bisschop Andreas overgedragen aan de Sint Plechelmuskerk in Oldenzaal. De overgedragen kerken zouden bisschoppelijke eigenkerken zijn geweest. De kerken moesten nu pacht betalen aan de Plechelmuskerk en moesten jaarlijks 2 schellingen sterlings afdragen op den Hof te Anlo. De patroon was Sint Jacobus. Deze kerk […]

Sint-Jacobusaltaar 1 en -vicarie

Meppel scheidde zich in 1422 af van het veel grotere Kolderveen en werd een zelfstandige parochie. De al bestaande kapel werd omgevormd tot een kerk. De kerk had in ieder geval Maria als patroonheilige. In 1457 wordt gemeld dat de kerk naast het hoofdaltaar zes zijaltaren had waarvan één gewijd was aan Jacobus en waaraan […]

Sint-Jacobusbroederschap

In 1504 werd in Meppel een Sint-Jacobusbroederschap opgericht. Deze broederschap had tot taak een altaar voor Sint-Jacobus op te richten en te zorgen voor de bediening van dat altaar. Hiertoe werd een vicarie op dat altaar gevestigd.

Sint-Jacobusaltaar, -vicarie en -prebende

Roemeling vermeldt in zijn gedegen onderzoek van de kerken in de drie noordelijke provincies een Sint-Jacobusaltaar, -vicarie en -prebende in Stad Groningen. De beschrijving na de Martinikerk is echter enigszins onduidelijk. De aangegeven Nicolaaskerk, later Mariakerk is niet in andere bronnen te traceren. Wel is de  Aa-kerk een opvolger van een kapel gewijd aan Nicolaas […]

Klokafgietsel Zuurdijk

Dit is een afgietsel in gips van een afbeelding op een klok uit Zuurdijk. In de band met figuren en tekst staat rechts een afbeelding van Jacobus Major. Hij heeft een lange baard en draagt een muts. In zijn linker hand houdt hij een staf en in zijn rechter hand een boek. Het object stamt […]

Klokafgietsel Bedum

Het afgietsel in gips is van een afbeelding op een klok van de r.k. kerk in Bedum. Jacobus is afgebeeld met een lange baard, met onbedekt hoofd, op blote voeten en gehuld in een lang gewaad. In zijn rechter hand houdt hij een staf. Het object stamt uit 1880 en de gieters van de klok […]

Klokafgietsel Leegkerk (plus ontwerp)

Het afgietsel in gips betreft een afbeelding op een klok in Leegkerk. Jacobus is afgebeeld in pelgrimsgewaad met op zijn borst drie schelpen. In zijn rechter hand houdt hij een staf. Deze staf eindigt in een kruis. Dit is ongebruikelijk, want meestal eindigt hij in een knop waaraan vaak een kalebas (flespompoen) die dienst doet […]

Monstrans

Deze verguld zilveren monstrans is gemaakt voor de kerk in Campen (Ost-Friesland) en in de collectie van het Groninger Museum terecht gekomen. Ter hoogte van de cilinder zijn Elizabeth van Thüringen (met aan haar voeten Sint Hubertus met hert) en  de Evangelist Johannes afgebeeld. Op de verdieping daarboven zijn Catharina afgebeeld en links Jacobus de […]

Aurifries

Op dit kazuifel staan op het aurifries op de voorzijde drie heiligen en wel van boven naar beneden Jacobus Maior, Ursula en Simon. Jacobus draagt een lang gewaag en een mantel en een breedgerande hoed. Over zijn rechter schouder draagt hij een tas die op zijn linker heup rust. In zijn linker hand heeft hij […]

Miskelk

De verguld zilveren miskelk is afkomstig uit Delfzijl. De vele schelpen die op deze kelk zijn afgebeeld verwijzen vermoedelijk naar Jacobus Major. De voet van de kelk is in 1661 gemaakt door Hindrick Muntinck Jr. uit Groningen. Het bekergedeelte is in 1845 vernieuwd door Antonius Ignatius Swarte, eveneens uit Groningen. Het objectnummer is 1994.0155.