Ikoon

In de nis in het koor van de Jacobuskerk in Rolde is ook een ikoon geplaatst. Jacobus is afgebeeld in een lang blauw gewaad met een paar Jacobsschelpen als versiering op de gespen, en daaroverheen een loshangende rode mantel. Op de hoog opgeslagen rand van zijn zwarte hoed is een Jacobsschelp aangebracht. In zijn linker […]

Jacobsschelp

Bij de restauratie rond 1960 werd een fragment van een Jacobsschelp gevonden op de plek waar vroeger een altaar heeft gestaan. Tamelijk speculatief werd verondersteld dat het een altaar voor Jacobus was en dat iemand na het volbrengen van de tocht naar Santiago de Compostela daar zijn meegebrachte Jacobsschelp heeft achtergelaten.  Toen is aan de […]

Grafsteen

In de vloer van het koor van de kerk in Rolden ligt een aantal grafstenen. Op één ervan is een wapenschild met drie Jacobsschelpen. Het graf is van Jan Haak Oosting.  Hij is 1749 geboren in Assen in een patriciërsfamilie. Hij studeerde rechten in Groningen en vestigde zich in 1770 als advocaat in Assen. In […]

Dorpshuis Bij Jacobus

Tegenover de kerk in Zeerijp staat het dorpshuis. De naam “Bij Jacobus” heeft het aan de ligging tegenover de kerk te danken en verwijst naar de oorspronkelijke patroonheilige daarvan: Jacobus de Meerdere.

Luidklok

In de toren van de kerk in Oostum hangt een naar Maria genoemde luidklok die in 1466 door Hendrik Kockenbacker gemaakt is voor de kerk in Feerwerd. Op de klok zijn 7 apostelen afgebeeld: Petrus met de sleutels Paulus met het zwaard Andreas met het X-kruis Jacobus met staf en pelgrimshoed Thomas met de lans […]

Hoedenmakersgilde

Het Hoedenmakersgilde in Groningen werd opgericht in 1499. Het gilde had Sint Jacobus als patroonheilige. Het gilde onderhield een licht in de Martinikerk. De laatste gildebroeders traden toe in 1825. In de collectie van het Groninger Museum bevindt zich een gildestaf van het Hoedenmakersgilde. Op deze staf bevinden zich geen verwijzingen naar de patroonheilige en […]

Linnenweversgilde

In Groningen bestond een Linnenweversgilde met Sint Jacobus als patroonheilige. De wevers waren al bekend in 1436. Het eerste keur van dit gilde dateert van 1588. In de collectie van het Groninger Museum bevindt zich een gildepenning van de linnenwevers. Op de penning is geen verwijzing naar Jacobus. Vandaar dat de penning niet opgenomen is […]

Jacobspad

Het Jacobspad is een pelgrimspad van Uithuizen naar Hasselt (Overijssel). Het is vooral een wanderoute, maar er wordt ook een fietsroute beschreven die steeds op verharde wegen blijft. De route begint bij de Jacobus de Meerderekerk in Uithuizen en loopt door de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. De volgende plaatsen worden aangedaan: Uithuizen, Oldenzijl, Paapstil, […]

Jacobusaltaar en -vicarie

In de aan Jacobus gewijde kerk stond een Jacobusaltaar. Volgens Magnin was aan dat altaar een vicarie verbonden en vonden er in 1538 schenkingen van land plaats aan zowel de vicarie als aan het altaar. Roemeling meent dat er geen sprake was van een vicarie (dat wordt ook niet vermeld in de kerkeboeken), maar dat […]

Oprichtingsakte Sint Jacobusaltaar

In het archief van de Gemeente Meppel, ondergebracht in het Drents Archief te Assen, bevindt zich een akte uit 1504, waarin de pastoor Everardus van Cralen, toestemming geeft aan enkele leden van het kerspel om een altaar op te richten ter ere van Sint Jacob. Dit is dus opnieuw een altaar voor Jacobus. In 1504 […]