Klokafgietsel Ulrum

In de serie afgietsels van klokken is er ook een van een klok uit Ulrum. Afgebeeld is Sint Jacobus de Meerdere. Hij draagt een mantel en een pelgrimsmuts. In zijn rechterhand heeft hij een staf en in zijn linker hand een boek. (De kwaliteit van de afbeelding is slecht, maar het volgen van de link […]

Klokafgietsel Garsthuizen

Op dit afgietsel van een klok uit Garsthuizen is Jacobus de Meerdere afgebeeld. Jacobus heeft een lange baard, een grote mantel en op zijn hoofd een hoed met neergeslagen rand. In zijn rechter hand heeft hij een staf en in zijn linker hand een boek. Op een schild achter zijn rug staat S. Jacobus. Door […]

Kleermakersgilde

In de stad Groningen bestond een Kleermakersgilde dat is opgericht in 1420 en als patroonheilige Sint Jacobus had. Het gilde onderhield een kaars in de kerk van het Jacobijnenklooster in de stad Groningen. (De kapel van het Jacobijnenklooster was vrij groot en werd ook door de bewoners van de stad Groningen bezocht. Het was één […]

Sint-Jacobusaltaar 2 en -vicarie

In 1504 is het Sint-Jacobusaltaar geplaatst door de Sint-Jacobusbroederschap die tegelijkertijd werd opgericht. Op dit altaar werd een vicarie gevestigd. In de voorlopige Monumentenlijst wordt dit Sint-Jacobusaltaar uit 1504 vermeld. Roemeling en Magnin noemen het altaar ook. Op het nieuwe Sint-Jacobusaltaar werd een vicarie gevestigd. Uit dit Sint-Jacobusvicarie werd een toelage betaald voor de bediening […]

Luidklok

Roemeling vermeldt een afbeelding van zowel Jacobus als van Liudgerus op de luidklok van de kerk in Garnwerd die zelf Liudgerus als patroonheilige heeft.

Basisschool De Schelp

In 1875 werd een r.k. lagere school gesticht en het schoolgebouw verrees iets schuin ten zuidwesten van de pas gebouwde kerk. In 1890 had de school 108 leerlingen, in 1902 145, in 1905 135 en in 1927 waren het er 108. De school werd in 1895, 1912 en 1930 uitgebreid. Bolt vermeldt in zijn boek […]

Stempel

De Sint-Jacobus de Meerderekerk heeft een stempel. Er staat een afbeelding van een Jacobsschelp op en het randschrift luidt: “R. K. Kerk Jacobus de Meerdere Uithuizen”.

Vaandel

Naast het altaar staat een vaandel met een afbeelding van Sint-Jacobus de Meerdere. Jacobus draagt een lange wijde mantel en een breedgerande hoed. In zijn rechter hand houdt hij een staf en in zijn linker een boek. In het randschrift staat:”Parochie H Jacobus de Meerdere Uithuizen”.  

Luidklok

In de kerk van Leegkerk hangt een luidklok met een afbeelding van Catharina op de voorkant en van Jacobus de Meerdere op de achterkant. De klok heeft een diameter van 79,3 centimeter, een gewicht van 307 kilo en slagtoon b1. De klok is gegoten door Jacob Waghevens uit Mechelen in 1554. De klok wordt wel […]

Jacobuskerk-a

De eerste kerk in Zeerijp werd gebouwd rond 1200. In 1400 werd deze vervangen door een bakstenen kerk. In Zeerijp speelt zich de sage van het “Riepster licht” af. Het verhaal staat kort op de Wikipediapagina van Zeerijp (zie link) en Nienke van Hichtum heeft de sage naverteld (zie links “Het licht van Zeerijp” en […]