Dekselbokaal

Het Sint Jacobsgilde is een broederschap. De leden waren welgesteld en ondersteunden pelgrims op hun bedevaart. Daarnaast verrichtten zij liefdadig werk. Ook ondernamen zij bedevaarten voor boetedoening en reflectie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de opmars van het protestantisme in de Nederlanden ging dit katholieke gebruik gewoon door. Deze met zilver vergulde dekselbokaal (afmetingen 28,8 […]

Zegel

Op het in 1961 op voorstel van Ds. J.J. Kalma ontworpen kerkzegel van de Hervormde Gemeente van Wommels zien we Jacobus wandelend door de Friese weilanden in de Greidhoek.

Zegel

Tekst: Sigillum Ecclesiae in Wenterswick.

IJzeren kist

Op Sint Jacobsdag, 25 juli 1611, is deze kist geschonken aan het Haarlemse Sint Jacobsgilde door , zoals een schildering op de deksel aangeeft: Een deken twee vindersVan Sint Jacobsgilde verheevenHebben als bemindersdees kist vrijwilligh gegeeven.Daaronder de wapens van de schenkers. De kist werd in de 17de eeuw ten huize van de secretaris bewaard en […]

Ciborie

1891, H. van Gardinge, Eindhoven. Op het halfbolvormig deksel van de ciborie zijn drie veellobbige medaillons in reliëf uitgewerkt. In een daarvan is Sint-Jacob ten halve lijve voorgesteld. Hij is blootshoofds en draagt een pelerine versierd met twee schelpen. Zijn rechter hand omvat de staf waaraan een kleine kalebas hangt. In de linker draagt hij […]

Luidklok

Derde luidklok uit een viergelui, in 1948 in Heiligerlee vervaardigd door Van Bergen. De klok meet ca. 109 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 850 kg. Ze klinkt met slagtoon Fis 1. Haar opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: JACOBUS VOCOR / JACOBO PAROCHO JUBILANTI / EX OBSIDIO REVERTENTI / PAROCHIANI ME D.D. 25 MAJI […]

Sint-Jacobskapel

Dit gebouw heet nu “Het Weeshuis”, op het ANWB-bord, rechts naast de ingang, staat: “Oorspronkelijk kapel van het Gasthuis (=Sint-Jacobusgasthuis) uit 1436. Sinds 1681 Weeshuis..”. Nu is er een restaurant in gevestigd, Het Weeshuys.

Putdeksel 7

HOOFD – JACOBSSCHELP De Sint Jacobsschelp ‘Pecten jacobaea’ leeft in de Atlantische oceaan. In Frankrijk (Coquille Saint Jacques) en in Spanje (Vieira) wordt deze schelp veel gegeten. De pelgrims van Compostela dragen de schelpen als souvenir en herkenningsteken bij zich. Overigens zijn de pelgimsschelpen in de meeste gevallen exemplaren van Pecten maximus, de Grote Mantel. […]

Gemeentevlag

Wommels is een dorp van Sint Jacob. De Jacobalia vindt men niet alleen terug op het gemeentewapen, maar ook op de gemeentevlag. Op de vlag van Wommels staan drie symbolen afgebeeld:1. ster met als betekenis leidster, daar Wommels de hoofdplaats van de gemeente is2. vijfbladige roos als symbool van het doel van de pelgrimstocht3. Jacobsschelp […]

Kazuifel

Op de foto is te zien een kazuifel van de N.H. Jacobskerk met op de ene kant van het koord een jacobsschelp en op de andere kant een zwaard. Op de kazuifel zelf vallen die twee symbolen, wat groter, samen: zwaard op een jacobsschelp.