Dekselbokaal

Het Sint Jacobsgilde is een broederschap. De leden waren welgesteld en ondersteunden pelgrims op hun bedevaart. Daarnaast verrichtten zij liefdadig werk. Ook ondernamen zij bedevaarten voor boetedoening en reflectie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de opmars van het protestantisme in de Nederlanden ging dit katholieke gebruik gewoon door. Deze met zilver vergulde dekselbokaal (afmetingen 28,8 […]

Gevelsteen

Deze gevelsteen, waarop het wapen van de familie Oosting staat afgebeeld, is ingemetseld in de buitenmuur (Museumlaantje) van de tentoonstellingszaal van het Drents Museum. Er staan drie Jacobsschelpen op, alsmede het jaartal 1639. J.E. Ennik, die de geschiedenis van deze gevelsteen beschrijft, maakt aannemelijk, dat het heeft toebehoord aan Wycher Oosting (1618-1690). Het jaartal zou […]

Wandtapijt

Het betreffende wandtapijt hangt aan de muur in het linker travee, aan de westzijde van het koor. De grootte van het wandtapijt is ongeveer één bij twee meter. Het is gemaakt en gesigneerd door mevrouw Hildegard Brom-Fischer en geschonken door de familie Weidemann in 1954-1955. Op het wandtapijt is Maria afgebeeld als een vorstin met […]

Pelgrimsbeker

Deze pelgrimsbeker, eigendom van het Haarlemse Sint Jacobsgilde, was een geschenk van alle gildebroeders in 1698. Hij is gemaakt door de Haarlemse zilversmid Willem Snijder. Op de deksel staat een Sint-Jacobsbeeld en de zijkant is versierd met de wapens van de 32 gildebroeders uit 1698. Er staat een Latijnse tekst op gegraveerd, waar boven de […]

Monstrans

1892 – Jan-Hendrik Brom, Utrecht. Rond de lunula zijn, onder baldakijntjes, kleine beelden aangebracht van Maria en de twaalf apostelen. Aan de rechterzijkant ziet men de zittende Jacobus, gekleed in het ruimvallende apostelgewaad. Hij houdt de staf, bovenaan met een schelp versierd, in de rechter hand. Met de linker houdt hij een gesloten boek vast […]

Gevelsteen

Gevelsteen met het wapen van Fijnaart met Jacobus de Meerdere. Deze gevelsteen is van voor 1900 en komt uit de kerk die in 1945 is verwoest. Het heeft een plaats gehad in het Gemeentehuis van Fijnaart, vanwaar het verhuisde naar het Streekmuseum. Na de bouw van de huidige kerk kreeg het in 1953 een plaats […]

Inwijdingskruis

De oude kerk werd afgebroken om de bouw van de nieuwe kerk op dezelfde plaats mogelijk te maken. Als onderdeel van het inwijdingsritueel zalfde de bisschop Mgr. Diepen de binnenmuren op twaalf plaatsen, aangegeven met aldaar in de muren aangebrachte kruisjes. Dat zijn stenen tegels, waarop telkens de naam van één van de twaalf apostelen […]

Zegel

Op het in 1961 op voorstel van Ds. J.J. Kalma ontworpen kerkzegel van de Hervormde Gemeente van Wommels zien we Jacobus wandelend door de Friese weilanden in de Greidhoek.

Zegel

Tekst: Sigillum Ecclesiae in Wenterswick.

IJzeren kist

Op Sint Jacobsdag, 25 juli 1611, is deze kist geschonken aan het Haarlemse Sint Jacobsgilde door , zoals een schildering op de deksel aangeeft: Een deken twee vindersVan Sint Jacobsgilde verheevenHebben als bemindersdees kist vrijwilligh gegeeven.Daaronder de wapens van de schenkers. De kist werd in de 17de eeuw ten huize van de secretaris bewaard en […]