Dekselbokaal

Het Sint Jacobsgilde is een broederschap. De leden waren welgesteld en ondersteunden pelgrims op hun bedevaart. Daarnaast verrichtten zij liefdadig werk. Ook ondernamen zij bedevaarten voor boetedoening en reflectie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de opmars van het protestantisme in de Nederlanden ging dit katholieke gebruik gewoon door. Deze met zilver vergulde dekselbokaal (afmetingen 28,8 […]

Pelgrimsinsigne-2

Pelgrimsinsigne in de vorm van een Jacobsschelp. Zo’n insigne werd door een pelgrim uit Santiago de Compostela mee naar huis genomen. Dit exemplaar werd gevonden bij een opgraving in de Singelstraat in de stad Groningen.

Vicarie

Oorspronkelijk was de vicarie in de Middeleeuwen een “stichting” naar kerkelijk en wereldlijk recht. Het stichtingsvermogen en de opbrengsten werden aangewend om een priester (vicaris) te onderhouden. Daarvoor werden missen opgedragen om bepaalde heiligen te gedenken. De inkomsten van zo’n vicarie gingen naar de vicaris, die dan als “beheerder” van de aan hem toegewezen goederen […]

Apostelbalk

De Jezuïetenkerk Franciscus Xaverius is de opvolgster van een schuilkerk die van 1654 tot 1884 in het grachtenhuis “de Crytbergh” gevestigd was. Oprichter van deze kerk was pater Petrus Laurens. De kerk was in de periode 1708-1788 officieel gesloten. De Jezuïeten moesten weliswaar het land verlaten, maar de kerk bleef toch heimelijk in gebruik. Sinds […]

Logo

Dit vignet of Logo van het Sint Jacobs Godshuis toont de letter J; daarboven is de jacobsschelp zichtbaar en daarboven een lantaarntje. Het geheel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een “punt”, een punt op de J. Nog niet is achterhaald hoelang dit beeldmerk al door het Godshuis wordt gevoerd, maar het is al minstens […]

Huis Sint Jacob 1

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Dit huis staat op de hoek van de Kremerstraat en het Sint-Catharinaplein en draagt thans de naam Sinte Jacop. Opm.: Omdat […]

Stèle

De Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob (Roermond) en het Landschaftsverband Rheinland hebben samen het boek Jacobspad, Historische Pelgrimswegen naar Santiago tussen Rijn en Maas, uitgegeven. De weg is volgens Europese richtlijnen gemarkeerd. Ter markering van het Jacobspad is bij de uitgang van het bezoekerscentrum van de kathedraal een stèle geplaatst, geschonken door het Koninklijk Roermonds […]

Pelgrimsinsigne-1

Deze Sint-Jacob is in 1986 gevonden tijdens archeologisch werk in stad Groningen op de hoek Hardewikerstraat en Eerste Drift. Het is gemaakt van azabache, ofwel git. Dit soort beeldjes of amuletten zou tegen bepaalde kwalen helpen. In dit geval betreft het een souvenir uit Santiago de Compostela. Het objectnummer is 1988-11-0102 (zie link naar collectie).

Apostelbalk

De Schuurkerk, waar sinds 1688 werd gekerkt, bleek te klein te zijn. In 1873 kwam Pastoor G.W. van Heukelum naar Nieuwegein en vroeg architect Alfred Tepe een neogotische dorpskerk te bedenken. Het ontwerpen en het inrichten ven de kerk geschiedde volgens de inzichten van het Sint Bernulphusgilde, met name F.W. Mengelberg (beeldhouwer), H. Geuer (glasschilder), […]

Schelpmotief

In het plein vóór de kerk is met afwijkend gekleurde straatstenen een schelpmotief aangebracht. De stralen komen samen in de richting van de ingang.