Dekselbokaal

Het Sint Jacobsgilde is een broederschap. De leden waren welgesteld en ondersteunden pelgrims op hun bedevaart. Daarnaast verrichtten zij liefdadig werk. Ook ondernamen zij bedevaarten voor boetedoening en reflectie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de opmars van het protestantisme in de Nederlanden ging dit katholieke gebruik gewoon door. Deze met zilver vergulde dekselbokaal (afmetingen 28,8 […]

Jacobsschelp

Een zeer zeldzame Friese bodemvondst (1980) uit Burgum (Bergum), namelijk een bronzen middeleeuwse Jacobsschelp. Deze was als hanger en als leerbeslag te gebruiken. Jacobsschelpen werden in Friesland gebruikt als persoonlijke bescherming tegen heksen en weerwolven, waarin heilig werd geloofd. Na de Reformatie raakte dit gebruik van deze schelpen in onbruik. 3.2 cm hoog, 2.6 cm […]

Kelk

Deze kelk is een 60 cm hoge ciborie. Het deel dat bestemd is voor de hosties, oftewel de cuppa, is aan de buitenkant voorzien van een vijftal medaillons. Op elke medaillon is een figuur uitgebeeld, die een rol speelde in “De verheerlijking van Christus op de berg Thabor”. Eén ervan is Jacobus, wiens naam staat […]

Vijzel

Kunstenaar: Anoniem Voorwerp: Vijzel Hoogte: 10,8 cm. Datering: 1500-1600 Objectnummer: BK-NM-4688 Dit is een vijzel van brons, gemaakt in Le Puy (Frankrijk). Een vijzel wordt gebruikt om de medicijnen fijn te malen. Op de buitenkant van deze vijzel zijn de volgende figuren te zien: Maria met kind, Jacobus de Meerdere, St. Barbara en het hoofd […]

Bisschopsmijter

Deze neogotische bisschopsmijter is eigendom van het bisdom Haarlem-Amsterdam en in bruikleen gegeven aan de schatkamer van de Sint-Bavokathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De mijter is 37.5 cm hoog en is gemaakt van zijde, zilver- en goud brokaat, borduurwerk, verguld koper, halfedelstenen en parels, en goudgalon en goudfranje. Hij is gemaakt rond 1900. Op de […]

Gemeentevlag

De nieuwe gemeente Alphen-Chaam is per 1 januari 1997 gevormd uit (de gehele) voormalige gemeente Chaam en delen van de voormalige gemeenten Alphen en Riel (alleen de kern Alphen) en Nieuw-Ginneken (de woonkernen Galder en Strijbeek). Hierna werden er twee ontwerpen aan de Hoge Raad van Adel voorgelegd: één van een gemeentewapen en één van […]

Vaandel

Dit is het vaandel van de Sint-Jacobsbroederschap. Sint-Jacobusbroederschappen waren meestal uitsluitend bedoeld voor diegenen die de bedevaart naar Santiago de Compostela hadden volbracht. Opname in de broederschap maakte het mogelijk het effect van de bedevaart te verlengen, zelfs over de grenzen van de dood heen, want gestorven leden konden rekenen op de gebeden van de […]

Doopschelp

Achter het fraaie doophek dat geschonken werd door Jan van der Croon, een geboren Weertenaar die het bracht tot opperbevelhebber der keizerlijke legers en gouverneur van Bohemen, bevindt zich de eeuwenoude doopvont. Bovenop het koperen deksel van de doopvont staat een afgietsel (1900) van het beeld van Martinus te paard. Het origineel (15de eeuw) is […]

Klok (luidklok)

De grootste van de twee luidklokken, gegoten door Geert van Wou in 1502 heeft als opschrift: WETET JUNCKFROUWEN ENDE MANNEN DAT DESE KLOK THER EER SANT ANNEN ENDE SANT JACOBS IS GEGOETEN. KOEMT GERNE TO KEICKEN ONVERDROETEN / GERARDUS DE WOU ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCCII

Kelk

De Sint-Martinuskerk in Etten heeft een kelk voor bijzondere gebeurtenissen, oftewel expositie-ciborie. Deze werd vervaardigd in 1904 door Brom te Utrecht. Op een van de zes lobben van de voet van deze kelk is gegraveerd de heilige Jacobus de Meerdere. Hij is herkenbaar aan zijn pelgrimsstaf met een kelkje(?) Zijn naam staat om zijn figuur […]