Charter

Dit Charter A betreft het oudste archiefstuk betreffende Sint Jacobus Major in het Noord-Hollands Archief, een wat vergeeld perkament. Het is een testamentaire beschikking (in het Latijn) van Haza Pouwesdr., weduwe van Jacob Dirck Baertinx van 22 november 1464, die betrekking heeft op het stichten van een zgn. vicarie op het Sint Jacobsaltaar in de […]

Kelk 2

– Jan Eloy of Leo Brom, 1930. De voet van deze vergulde zilveren kelk is versierd met een kruisbeeld, links en rechts geflankeerd door personages. Links van het kruis staat de heilige Jacobus. Hij is blootsvoets, draagt een lang kleed en een wijde mantel en houdt de breedgerande hoed, ter hoogte van zijn lendenen, in […]

Schild Sint-Catharinagilde

Bij zijn aftreden is de koning van het Sint Catharina Gilde verplicht om een schild van zuiver zilver aan het Gilde te schenken. Harry de Haan, die twee maal naar Santiago pelgrimeerde, gaf een schild waarop hij is afgebeeld als pelgrim (1992). Het is ontworpen door de kunstschilder Sjef Smeets en uitgevoerd door de zilversmid […]

Stempel

Een al meer dan 250 jaar oud stempel in het bezit van de administratie van de Sint-Jacobuskerk in Fijnaart. Het zou dus al bestaan hebben ten tijde van de tweede kerk.

Putdeksel 6

BORST – ‘HART’: KAURI Kaurisoorten leven in vele soorten en variëteiten in de warmere delen van de oceanen over de hele wereld. Er bestaan vele soorten en ontelbare variaties in vorm en tekening. Daarom zijn ze zeer populair bij verzamelaars. De wetenschappelijke naam is Cypraea. Cypraea moneta wordt in Afrika en op Papua als betaalmiddel […]

Gemeentewapen

Wommels is een dorp van Sint Jacob. De Jacobalia vindt men terug in het gemeentewapen en -vlag (zie aldaar). In 1999 ontwierp Jelle Terluin van de ‘Fryske Rie fan Heraldyk’ een dorpswapen: De drie groene terpen met een kaatspartuur boven de halve maan van de adellijke familie Van Sminia. Daarboven in goud twee zwarte Sint […]

Oorkonde

Op 15 september 1997 is pastoor Louis Berger van de kerk van de H. Pastoor van Ars in Kijkduin, naar Rheden gekomen om de Jacobus “Bomenkathedraal”? gedurende een Hoogmis in te wijden. Hij had daarvoor de Latijnse teksten uitgezocht, die ter gelegenheid van de inwijding van alle kathedralen door de eeuwen heen gebruikt zijn. Ten […]

Rouwbord 2

Op de Westelijke muur van de Brouwerskapel hangt een rouwbord met het familiewapen van Quirina Catharina van Sijpesteijn, weduwe van Volkert van Jever. Zij is begraven te Haarlem op 24 december 1774. Rondom het wapen hangen enkele wapenbordjes, die haar kwartieren aangeven. Op een wapenbordje van de familie Pieterson zijn een zestal schelpen afgebeeld. Deze […]

Kelk 1

Op de zeslobbige voet van de kelk uit 1868 is telkens in een driepas een figuur gegraveerd. In een van de lobben staat Sint-Jacob, gekleed in lange gewaden met pelgrimsstaf en boek en op het hoofd de pelgrimshoed. De kelk is geschonken op 2 september 1868, bij het 50-jarig huwelijk van Wilhelm Doon en Wilhelmina […]

Gemeentewapen

Den Dungen werd pas in 1810 een eigen gemeente, daarvoor behoorde het tot het Vrijdom van de stad ‘s-Hertogenbosch. De gemeente besloot in 1815 om de parochieheilige Jacobus de Meerdere op te nemen in het wapen, hetgeen gebeurde. Aangezien geen kleuren werden aangevraagd, werd het wapen in rijkskleuren verleend. Dit wapen bleef gehandhaafd tot 1996, […]