Ciborie

1891, H. van Gardinge, Eindhoven. Op het halfbolvormig deksel van de ciborie zijn drie veellobbige medaillons in reliëf uitgewerkt. In een daarvan is Sint-Jacob ten halve lijve voorgesteld. Hij is blootshoofds en draagt een pelerine versierd met twee schelpen. Zijn rechter hand omvat de staf waaraan een kleine kalebas hangt. In de linker draagt hij […]

Luidklok

Derde luidklok uit een viergelui, in 1948 in Heiligerlee vervaardigd door Van Bergen. De klok meet ca. 109 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 850 kg. Ze klinkt met slagtoon Fis 1. Haar opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: JACOBUS VOCOR / JACOBO PAROCHO JUBILANTI / EX OBSIDIO REVERTENTI / PAROCHIANI ME D.D. 25 MAJI […]

Sint-Jacobskapel

Dit gebouw heet nu “Het Weeshuis”, op het ANWB-bord, rechts naast de ingang, staat: “Oorspronkelijk kapel van het Gasthuis (=Sint-Jacobusgasthuis) uit 1436. Sinds 1681 Weeshuis..”. Nu is er een restaurant in gevestigd, Het Weeshuys.

Putdeksel 7

HOOFD – JACOBSSCHELP De Sint Jacobsschelp ‘Pecten jacobaea’ leeft in de Atlantische oceaan. In Frankrijk (Coquille Saint Jacques) en in Spanje (Vieira) wordt deze schelp veel gegeten. De pelgrims van Compostela dragen de schelpen als souvenir en herkenningsteken bij zich. Overigens zijn de pelgimsschelpen in de meeste gevallen exemplaren van Pecten maximus, de Grote Mantel. […]

Gemeentevlag

Wommels is een dorp van Sint Jacob. De Jacobalia vindt men niet alleen terug op het gemeentewapen, maar ook op de gemeentevlag. Op de vlag van Wommels staan drie symbolen afgebeeld:1. ster met als betekenis leidster, daar Wommels de hoofdplaats van de gemeente is2. vijfbladige roos als symbool van het doel van de pelgrimstocht3. Jacobsschelp […]

Kazuifel

Op de foto is te zien een kazuifel van de N.H. Jacobskerk met op de ene kant van het koord een jacobsschelp en op de andere kant een zwaard. Op de kazuifel zelf vallen die twee symbolen, wat groter, samen: zwaard op een jacobsschelp.

Charter

Dit Charter A betreft het oudste archiefstuk betreffende Sint Jacobus Major in het Noord-Hollands Archief, een wat vergeeld perkament. Het is een testamentaire beschikking (in het Latijn) van Haza Pouwesdr., weduwe van Jacob Dirck Baertinx van 22 november 1464, die betrekking heeft op het stichten van een zgn. vicarie op het Sint Jacobsaltaar in de […]

Kelk 2

– Jan Eloy of Leo Brom, 1930. De voet van deze vergulde zilveren kelk is versierd met een kruisbeeld, links en rechts geflankeerd door personages. Links van het kruis staat de heilige Jacobus. Hij is blootsvoets, draagt een lang kleed en een wijde mantel en houdt de breedgerande hoed, ter hoogte van zijn lendenen, in […]

Schild Sint-Catharinagilde

Bij zijn aftreden is de koning van het Sint Catharina Gilde verplicht om een schild van zuiver zilver aan het Gilde te schenken. Harry de Haan, die twee maal naar Santiago pelgrimeerde, gaf een schild waarop hij is afgebeeld als pelgrim (1992). Het is ontworpen door de kunstschilder Sjef Smeets en uitgevoerd door de zilversmid […]

Stempel

Een al meer dan 250 jaar oud stempel in het bezit van de administratie van de Sint-Jacobuskerk in Fijnaart. Het zou dus al bestaan hebben ten tijde van de tweede kerk.