Geschiedenis & Cultuur

Social Share

01GenCHome01GenCHome01GenCHome01GenCHome01GenCHome01GenCHome

Lezingencyclus en Buitendag 2020

 

De werkgroep Geschiedenis & Cultuur organiseert in 2020 weer interesssante activiteiten te weten:

  • Een lezingencyclus; klik hier voor het programma, of kijk onder het tabblad "Lezingen".
  • Een buitendag in april; klik hier voor het programma (Het programma voor de buitendag is nog niet bekend en wordt later toegevoegd)

Informatie over het aanmelden voor losse lezingen, de gehele lezingencyclus en de buitendag is geplaatst onder het tabblad "Lezingen".

 

Het groen-witte stokje in de iconografie van Jacobus

 

Wie al langer lid is van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob kan zich mogelijk een jaarvergadering herinneren, waar Mireille Madou op haar eigen enthousiaste wijze een interessante inleiding verzorgde over Jacobus en het twijgje. In de Jacobsstaf 1996 nr. 32 heeft zij daar een artikel over geschreven. De betekenis en de oorsprong van dit twijgje in de iconografie van Jacobus is nog niet geheel opgehelderd en daarom geeft de werkgroep Geschiedenis & Cultuur aan Albrecht Ploum de gelegenheid zijn visie in een door hem geschreven artikel naar voren te brengen. Zie ook de website van de auteur.

 

De werkgroep neemt in deze geen stelling in, maar wil door het beschikbaar stellen van dit artikel, wel bijdragen aan het voortduren van de discussie.

 

Verslag voorgaande lezingencycli

 

Evenals in eerdere jaren is er van de lezingencyclus 2019 een verslag verschenen. Als boekje zijn de verslagen te koop in de marktkraam van de werkgroep Geschiedenis en Cultuur tijdens de landelijke voor- en najaarsledenbijeenkomst en voorafgaand aan de lezingen van de voorgenomen cyclus 2020 in Utrecht.

 

Vacatures Werkgroep Geschiedenis & Cultuur

 

De Werkgroep Geschiedenis & Cultuur is op zoek naar:

 

•nieuwe leden voor de werkgroep, en

•een coördinator /ondersteuner informatievoorziening.

 

De werkgroep houdt zich bezig met het ontsluiten, verdiepen en presenteren van kennis over de (cultuur)geschiedenis van de Jacobsverering en het pelgrimeren. De activiteiten zijn gevarieerd: van het verzamelen van informatie over Jacobalia, het organiseren van lezingen en cursussen, het bijhouden van sprekerslijsten voor de regio’s, het schrijven van artikelen voor de Jacobsstaf, tot het uitgeven van publicaties. De werkgroep onderhoudt ook een aantal pagina’s op de website van het Genootschap.

 

Van zowel de coördinator/ondersteuner informatievoorziening als de nieuwe leden van de werkgroep wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met geschiedenis en cultuur. De coördinator/ondersteuner informatievoorziening beschikt daarnaast over redactionele vaardigheden. Hij/zij verzorgt de informatievoorziening vanuit de werkgroep en denkt creatief mee over opzet en vormgeving van de webpagina’s. Vaardigheid in het omgaan met een tekstverwerkingsprogramma en basale ervaring met Excel zijn daarvoor voldoende. Via het kernteam van de Werkgroep Website van het Genootschap is ondersteuning beschikbaar. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Dan is daarvoor een  contactformulier beschikbaar. U krijgt antwoord van de voorzitter Jos Knooff voor algemene informatie of van de webredacteur Wolter van der Zweerde voor informatie over webpagina’s en informatievoorziening.

 

Overig nieuws

 

Op dit moment staat er nog niet een cursus gepland. Mocht u belangstelling hebben, bekijk dan de informatie onder het tabblad  'Cursus' voor een indruk van de inhoud en benader uw regio om te komen tot een cursus bij u in de buurt.

  

De werkgroep stelt zich ten doel het brede terrein van Geschiedenis en Cultuur op systematische wijze de komende jaren verder te ontwikkelen.

Hiervoor hanteren wij drie motto's met actiepunten:

1.Ontsluiten en onthullen
--jacobalia
--kennisnetwerk
--literatuur
--beeldmateriaal

2.Uitdragen en informeren
--lezingencyclus
--losse lezing
--cursus

3.Activeren en participeren
--publicaties


Leden van de werkgroep

  • Jos Knooff, voorzitter

  • Ad Gruijters

  • Nico van Heijningen

  • Herman Holtmaat

  • Piet den Otter

  • Rijk Scheer, secretaris a.i.

  • Wolter van der Zweerde

 

 

Geïnteresseerd? Suggesties? Meedoen?

De werkgroep wil zijn werk niet alleen doen binnen studeerkamersferen. We zijn er uitdrukkelijk ook voor de regio’s en collega werkgroepen. Neem daarom voor vragen en suggesties contact met ons op!