Zuivelfabriek Sint Jacobus

In het dorp Zeeland heeft een coöperatieve zuivelfabriek bestaan die van 1909 tot 1971 in bedrijf is geweest. De zuivelfabriek was vernoemd naar de patroonheilige van de plaatselijke kerk. Voor een aantal foto’s van de zuivelfabriek Sint Jacobus volgt u de aangegeven link.

Vaandel 2

Het nieuwe vaandel, waarin het wapen van paus Johannes Paulus II is vervangen door dat van paus Benedictus XVI (afgebeeld op de kleine afbeelding), is ingezegend op 17 augustus 2008.

Botreliek

In de Sint-Jacobuskerk te Zeeland (NB) wordt een reliek van de apostel Jacobus de Meerdere in de vorm van een minuscuul stukje bot bewaard. Er zit een briefje bij met de tekst: ‘St. Jac Mai. Ap’ (Heilige Jacobus de Meerdere, apostel). De reliek bevindt zich in een fraaie reliekhouder waarop staat ‘St. Jacobi Apostoli’. Op […]

Sint-Jacobusaltaar

In 1967 zijn er in de Sint-Jacobuskerk in Zeeland (N.Br.) een drietal altaren en een viertal beelden, waaronder een van Sint-Jacobus, gesloopt. De beelden, dat van Sint-Jacobus intussen onthoofd, werden door de sloper meegenomen naar Helmond, waar het met een touw werd vastgebonden aan een appelboom. Toen het heropgerichte Sint-Jacobusgilde een nieuw Sint-Jacobusaltaar wilde, heeft […]

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

De kerk van Zeeland, gewijd aan Jacobus de Meerdere en aan Cornelius, werd gebouwd omstreeks 1870. De architect van deze kerk was Cornelis van Dijk uit Heesch. In 1914-1915 werd de kerk uitgebreid met pseudotransepten. De glas-in-loodramen dateren van 1915 tot 1925 en werden vervaardigd door het atelier van Joep Nicolas uit Roermond. Het orgel […]

Zorgcentrum Compostella

Zorgcentrum Compostella ligt in het hart van het dorp Zeeland. Het gebouw is voorzien van een mooie ruime hal, direct grenzend aan een binnenplaats die voor daglicht en frisse lucht zorgt. Het restaurant is de centrale ontmoetingsruimte van Compostella. Misschien gaat wel op dat de bewoners van Zeeland het vaakst naar Compostel(l)a lopen, zeker van […]

Hoofdtrom

Een gilde is compleet als de koning, de vaandrig met hoofdvaandel en de tamboer aanwezig zijn. Bij gildedagen wordt het gilde dan ook altijd beoordeeld op het met zich voeren van de gildetrom. Het Sint Jacobusgilde is gelukkig nog in het bezit van de originele gildetrom beslagen met een afbeelding van de onze patroonheilige. De […]

Processiestokken

Een oud gebruik dat door jonge (ongehuwde) gildebroeders werd uitgevoerd was de taak van processiemeester. Ook in de periode dat het gilde slapend was is deze functie blijven bestaan. Eén van de oudste nog levende gildebroeders was processiemeester in de periode dat het gilde slapend was. Het Sint Jacobusgilde bezit 4 processiestokken, twee met de […]

Overheidsbekers

Binnen het gilde bestaat een sterke hiërarchie. De ‘Overheyd’ van het gilde kent van oudsher verschillende functies zoals hoofdman, staande deken, wasmeester, borgemeester, vaandrig etc. Deze lieden hadden hun eigen beker die o.a. op de teeravonden werd gebruikt. De teeravond is één van de oudste gebruiken binnen het gilde. En natuurlijk kan dan ook de […]

Hoofdmansstaf

De functie van hoofdman is binnen het gilde erg belangrijk. Hij is de oude wijze man die er op toeziet dat we oude gildegebruiken en tradities goed bewaken. De hoofdman van het Sint-Jacobusgilde draagt als attribuut de hoofdmansstaf. En natuurlijk wordt hij in zijn functie gesteund door onze patroonheilige Sint Jacobus. Op het uiteinde van […]