Zuivelfabriek Sint Jacobus

In het dorp Zeeland heeft een coöperatieve zuivelfabriek bestaan die van 1909 tot 1971 in bedrijf is geweest. De zuivelfabriek was vernoemd naar de patroonheilige van de plaatselijke kerk. Voor een aantal foto’s van de zuivelfabriek Sint Jacobus volgt u de aangegeven link.

Vaandel 2

Het nieuwe vaandel, waarin het wapen van paus Johannes Paulus II is vervangen door dat van paus Benedictus XVI (afgebeeld op de kleine afbeelding), is ingezegend op 17 augustus 2008.

Processiestokken

Een oud gebruik dat door jonge (ongehuwde) gildebroeders werd uitgevoerd was de taak van processiemeester. Ook in de periode dat het gilde slapend was is deze functie blijven bestaan. Eén van de oudste nog levende gildebroeders was processiemeester in de periode dat het gilde slapend was. Het Sint Jacobusgilde bezit 4 processiestokken, twee met de […]

Overheidsbekers

Binnen het gilde bestaat een sterke hiërarchie. De ‘Overheyd’ van het gilde kent van oudsher verschillende functies zoals hoofdman, staande deken, wasmeester, borgemeester, vaandrig etc. Deze lieden hadden hun eigen beker die o.a. op de teeravonden werd gebruikt. De teeravond is één van de oudste gebruiken binnen het gilde. En natuurlijk kan dan ook de […]

Hoofdmansstaf

De functie van hoofdman is binnen het gilde erg belangrijk. Hij is de oude wijze man die er op toeziet dat we oude gildegebruiken en tradities goed bewaken. De hoofdman van het Sint-Jacobusgilde draagt als attribuut de hoofdmansstaf. En natuurlijk wordt hij in zijn functie gesteund door onze patroonheilige Sint Jacobus. Op het uiteinde van […]

Koningsketen

Het Sint-Jacobusgilde te Zeeland bezit een origineel medaillon uit 1475 met daarop de afbeelding van de patroonsheilige, Sint Jacobus. Op het medaillon de tekst: ‘DIT.HOERT.Toe.Die. Schtterie. Van. S. Jacob.op.seelant’. Het medaillon maakt deel uit van ketting, bestaande uit 50 Jacobschelpjes symbool van het aantal leden. De ketting draagt de koningsvogel. De ketting hoort samen met […]

Koningsscepter

Zie de tekst bij de koningsketen. Op 26 april 2015 is al het zilver van het gilde gestolen na het openbreken van de kluis waar het bewaard werd. De hier beschreven voorwerpen komen hopelijk ooit terug.

Vaandel 1

Dit vaandel werd op 26 juli 1992, tijdens de viering van de patroonheilige van het gilde en de kerk ingezegend.De hoofdkleuren van het vaandel zijn rood en groen. Rondom de afbeelding van Sint-Jacobus staat:-het wapen van Paus Johannes Paulus II-de hoorn van Sint-Cornelius, de tweede heilige van de parochie-het gemeentewapen van Zeeland-het Jacobuskruis.

Koningskroon

Zie de tekst bij de koningsketen. Op 26 april 2015 is al het zilver van het gilde gestolen na het openbreken van de kluis waar het bewaard werd. De hier beschreven voorwerpen komen hopelijk ooit terug.

Naamschild

Het naamschild wordt doorgaans door de jongste gildebroeder voor het gilde uit gedragen. Het wapen van de voormalige gemeente Zeeland, een boom op land gedragen door water, staat op de achtergrond. Daarop staat het welbekende Santiagokruis, teken van gilde.