Zegel

Op het in 1961 op voorstel van Ds. J.J. Kalma ontworpen kerkzegel van de Hervormde Gemeente van Wommels zien we Jacobus wandelend door de Friese weilanden in de Greidhoek.

Gemeentevlag

Wommels is een dorp van Sint Jacob. De Jacobalia vindt men niet alleen terug op het gemeentewapen, maar ook op de gemeentevlag. Op de vlag van Wommels staan drie symbolen afgebeeld:1. ster met als betekenis leidster, daar Wommels de hoofdplaats van de gemeente is2. vijfbladige roos als symbool van het doel van de pelgrimstocht3. Jacobsschelp […]

Gemeentewapen

Wommels is een dorp van Sint Jacob. De Jacobalia vindt men terug in het gemeentewapen en -vlag (zie aldaar). In 1999 ontwierp Jelle Terluin van de ‘Fryske Rie fan Heraldyk’ een dorpswapen: De drie groene terpen met een kaatspartuur boven de halve maan van de adellijke familie Van Sminia. Daarboven in goud twee zwarte Sint […]

Klok (luidklok)

In de toren van de Jacobuskerk in Wommels hangt een grote klok uit het jaar 1494, met de volgende inscriptie: SANCTUS JACOBUS MAJOR VOCOR GERARDUS DE WOU ME FECIT 1494 (Ik heet Sint-Jacobus de Meerdere, Gerard de Wou heeft mij gemaakt)

Sint-Jacobuskerk (p.c.)

Wommels had al vanaf ongeveer 1100 een kerk, die vanaf de Middeleeuwen gewijd was aan de apostel Jacobus de Meerdere. De huidige Hervormde Jacobikerk is gebouwd in het begin van de 16e eeuw in laatgotische stijl. Bij de restauratie vond men aan de zuidzijde een poortje in een geblokt Moors motief. Dit is ook te […]