Jacobskerk (p.c.)

De huidige Jacobskerk in Winterswijk is gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw. Al op het einde van de 9e eeuw stond op deze plaats een eenvoudig houten dorpskerkje, gevolgd door achtereenvolgens twee stenen kerkjes. De kerk staat middenin het dorp op de Markt. Het gebouw is een laatgotische, overwelfde pseudobasiliek (= een […]

Luidklok

Deze luidklok meet ca. 137 cm in onderdoorsnede en haar gewicht bedraagt ongeveer 1650 kg. Ze klinkt met slagtoon D 1. Ze werd in 1949 door Eijsbouts-Lips uit Asten vervaardigd. De tekst -in de klokwand gegraveerd- luidt: H. JACOBUS BID VOOR ONS Verder eveneens nog gietersnaam met gietjaar.