Sint-Jacobuskerk (r.k.)

Voor de reformatie behoorde de katholieke Jacobskerk in Winterswijk in oorsprong tot de allereerste kerken van het oude bisdom Münster. De reformatie kwam echter ook in Winterswijk. De omwenteling bestond in het begin slechts uit verkondigen van nieuwe ideeën buiten de officiële kerken in schuren en stallen, op hagenpreken en huisbezoek. Later moesten de katholieken […]

Zegel

Tekst: Sigillum Ecclesiae in Wenterswick.

Kazuifel

Op de foto is te zien een kazuifel van de N.H. Jacobskerk met op de ene kant van het koord een jacobsschelp en op de andere kant een zwaard. Op de kazuifel zelf vallen die twee symbolen, wat groter, samen: zwaard op een jacobsschelp.

Sluitsteen

Boven de voordeur van de toren van dit kerkgebouw ziet men een prachtig versierde sluitsteen met de volgende tekst: Anno Domini MDVII in den naem uns Heren ende Maria sine lieve Moeder ende uns Hillighen Patroens Sinte Jacob is angelacht dy yrste steyn van desen Toern up ten derden dach in de maent Septembri In […]

Gewelfschildering

Schildering in de overgang naar het tweede gewelf. Jacobus en Paulus flankeren de Moeder Gods, die het Jezuskind draagt. Boven zijn hoofd de tekst: “Moeder van Barmhartigheid, anbet mius kerspel seliekkeit”. Jacobus is voorzien van pelgrimshoed, waarop een Jacobsschelp, en staf.

Muurschildering

Het kerkgebouw binnenlopend ziet men aan de rechter zijde (zuidbeuk, derde travee vanuit het oosten) een muurschildering met twee figuren onder een baldakijn. De linker figuur is Jacobus de Meerdere, afgebeeld als een bebaarde man met een pelgrimshoed met erop een Jacobsschelp. Op de rechter foto is Jacobus meer in close-up te zien. Ondanks dat […]

Jacobskerk (p.c.)

De huidige Jacobskerk in Winterswijk is gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw. Al op het einde van de 9e eeuw stond op deze plaats een eenvoudig houten dorpskerkje, gevolgd door achtereenvolgens twee stenen kerkjes. De kerk staat middenin het dorp op de Markt. Het gebouw is een laatgotische, overwelfde pseudobasiliek (= een […]

Luidklok

Deze luidklok meet ca. 137 cm in onderdoorsnede en haar gewicht bedraagt ongeveer 1650 kg. Ze klinkt met slagtoon D 1. Ze werd in 1949 door Eijsbouts-Lips uit Asten vervaardigd. De tekst -in de klokwand gegraveerd- luidt: H. JACOBUS BID VOOR ONS Verder eveneens nog gietersnaam met gietjaar.

Zegel

Zegel van de R.K. St. Jacobusparochie met een gestileerde afbeelding van de kerk en staande daarvoor de H. Jacobus met staf.

Oorkondepapier

Oorkondepapier van de R.K. parochie. Als op een uithangbord wordt de naam van de parochie groot geschreven. Een kleine, maar duidelijke afbeelding van de kerk – gezien vanuit het NO – is in dat “uithangbord”? verwerkt. Het documentpapier wordt in principe gebruikt voor uitreiking aan kinderen en anderen die in de kerk een belangrijke gebeurtenis […]