Gemeentevlag

De gemeente Westerhoven ging in 1997 op in de fusiegemeente Bergeijk. Op de vlag van de nog zelfstandige gemeente stond een Franse lelie en een Jacobsschelp. De Jakobsschelp heeft zijn oorsprong in de heerlijke rechten van de abdij van Luik, die als beschermheilige Jacobus de Meerdere had. (Zie de verklaring bij het gemeentewapen.)  

Gemeentewapen

De parochiekerk van Westerhoven was toegewijd aan Sint Servatius. In bestuurlijk opzicht behoorde het dorp tot 1810 bij Bergeyk. De burgemeester van Westerhoven gebruikte in uitzonderlijke gevallen het wapen van Bergeijk, daar zijn eigen gemeente geen gemeentewapen had. In 1818 werd bij Koninklijk Besluit als wapen van Westerhoven verleend een afbeelding van St. Servatius. Op […]