Beeld

Bij het plannen van de nieuwbouw is door een van de huisartsen de suggestie gedaan om bij het gebouw een kunstwerk te plaatsen, dat verwijst naar het verleden van het centrum. Hiervoor werd de kunstenaar Joris Baudoin uit Zaltbommel aangezocht. Hij kwam tot een verrassend ontwerp: de figuur met pelgrimsstaf, wijde mantel en breed gerande […]

Sint-Jacobigasthuis

Het Sint-Jacobigasthuis is sinds 1872 eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Sint-Jacobigasthuisfonds. Dit fonds is in de negentiende eeuw in het leven geroepen door de adellijke familie Van Palland. Dit fonds hield zich bezig met liefdadigheid. Het fonds en het gasthuis hebben vanaf de oprichting een rol gespeeld in de medische zorg in […]