Sint-Jacobuskerkje 2a

De Sint-Jacobuskerk, die midden op het kerkhof in Siegerswoude stond, is in 1909 afgebroken. Dit kerkhof lag aan de Beakendyk. Aan de Binnenwei is toen een nieuwe kerk gebouwd, die kort na de oorlog is afgebrand. In 1949 is de kerk aan de Binnenwei herbouwd.

Gevelbord

Het bord is bevestigd op de buitenmuur van het Sint Jacobuskerkje. De tekst is in het Fries: Hear, meitsje my Jou sillge wei kenber om nea to forbjusterjen! De vertaling naar het Nederlands: Heer,maak mij Uw heilige weg bekend, opdat ik nooit zal verdwalen.

Sint-Jacobuskerkje 1 (p.c.)

Er rest alleen nog een foto van de in 1909 afgebroken Sint-Jacobuskerk, die gelegen was midden op het kerkhof. De contouren van de kerk zijn zichtbaar gemaakt met een haag. Het kerkhof ligt aan de Beakendyk. Het baarhuisje op het kerkhof is gebouwd met de stenen van de voormalige kerk. In de Beneficiaalboeken uit 1543 […]

Sint-Jacobuskerkje 2b

Nadat het in 1909 gebouwde kerkje kort na de oorlog was afgebrand is de kerk in 1949 aan de Binnenwei herbouwd. Deze kerk is ontworpen door architect Jo Vegter. In deze kerk hangt nog een foto van het oude kerkje. In deze protestantse kerk is weinig te vinden dat verwijst naar de Jacobustraditie, met uitzondering […]