Jacobusaltaar en -vicarie

In de aan Jacobus gewijde kerk stond een Jacobusaltaar. Volgens Magnin was aan dat altaar een vicarie verbonden en vonden er in 1538 schenkingen van land plaats aan zowel de vicarie als aan het altaar. Roemeling meent dat er geen sprake was van een vicarie (dat wordt ook niet vermeld in de kerkeboeken), maar dat […]

Jacobuskerk a

In 1139 werd Sandebuur (Roderwolde), samen met meerdere kerken, door bisschop Andreas overgedragen aan de Sint Plechelmuskerk in Oldenzaal. De overgedragen kerken zouden bisschoppelijke eigenkerken zijn geweest. De kerken moesten nu pacht betalen aan de Plechelmuskerk en moesten jaarlijks 2 schellingen sterlings afdragen op den Hof te Anlo. De patroon was Sint Jacobus. Deze kerk […]

Jacobuskerk b

In Sandebuur is in de 13e eeuw een vervangende kerk gebouwd. De kerk bleef aan Jacobus gewijd. Deze kerk zou het karakter van de oude Groninger in baksteen opgetrokken kerken hebben gehad en was daarmee de enige in Drenthe. Deze kerk is in 1831 afgebroken en de stenen zijn hergebruikt bij de bouw van de […]