Stichting Pelgrimswegen

De Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob is opgericht in 1996 in Roermond om de pelgrimage naar Sint Jacob te stimuleren en met name via Roermond. Vanuit de stichting is het Jacobspad ontwikkeld dat begint in Millingen a. d. Rijn en na een stuk door Duitsland langs Kranenburg, Goch, Weeze, Kevelaer, Walbeck en Straelen bij Venlo […]

Sint Jacobsaltaar-a en -prebende

De Heilige Geestkerk lag op de hoek van de Heilige Geeststraat en de Munsterstraat. Vanaf de 13e eeuw was het de kerk van de hospitaalbroeders van de Heilige Geest. In 1361 werd het kapittelkerk voor de uit Sint Odiliënberg gevluchte kapittelheren. In 1357 wordt gemeld dat er in deze kerk een altaar gewijd aan Sint […]

Jacobusbroederschap 1a

Van 1357 tot 1786 kende Roermond een Broederschap met als volledige naam: BROEDERSCHAP VAN DE H.JACOBUS DE MEERDERE (CONFRATERNITAS SANCTI JACOBI MAIORIS RURAEMUNDENSIS) en als devies: “PAX IUSTITIAE FRUCTUS” “Vrede is de Vrucht van Gerechtigheid”. De opheffing in 1786 was het gevolg van een decreet van Jozef II, Keizer van het Oostenrijks-Habsburgse Rijk, waarbij ook […]

Compostela 1614

Een Compostela is het officiële kerkelijke document (oorkonde) waarmee het Kapittel van de Kathedraal van Santiago erkent dat de persoon die erom vraagt, gekomen is om eer te bewijzen aan de apostel Jacobus en aan alle daarmee verbonden verplichtingen heeft voldaan. Het is het bewijs dat de pelgrimstocht volbracht is. Datering: 1614. Deze Compostela is […]

Archiefstukken

In het Gemeentearchief in Roermond bevindt zich een aantal archiefstukken die betrekking hebben op de Jacobsbroederschap of algemener op de pelgrimage naar Santiago. In een aantal volgende items worden enkele archiefstukken nader belicht. In de toelomst wordt het aantal vermeldingen mogelijk uitgebreid.

Staat van renten 1709

Dit archiefstuk uit 1709 geeft een overzicht van de renten die de Jacobusbroederschap in dat jaar heeft ontvangen.

Inventarisatie van heffingen 1786

Bij de opheffing van de Jacobsbroederschap in 1786 is een inventarisatie gemaakt van alle roerende en onroerende goederen. In dit archiefstuk staan de onroerengoedbelasingen en heffingen en het behoort bij de opheffingsakte.

Sint Jacobsput-B

De Sint Jacobsput diende voor de watervoorziening van de gehele wijk Voorstad Sint Jacob. Omdat water een dagelijkse behoefte was kwamen de wijkbewoners daar bijna elke dag en daar werden de nieuwtjes uitgewisseld. Zo ging de put een sociale functie vervullen. De naam “put” duidde gaandeweg dan ook de gehele wijk aan die zijn water […]

Sint Jacobsput-A

In Roermond bestonden een 30 openbare waterputten in de verschillende afzonderlijke wijken. De putten waren noodzakelijk voor de watervoorziening van de bewoners, voor de was, de bereiding van bier en als bluswater, maar het was geen drinkwater. De putten waren toegewijd aan een beschermheilige en een beeldje van die heilige werd geplaatst in een nis […]

Voetboogschutterij

De voetboogschutterij in Roermond had zeker al vanaf de 16e eeuw Jacobus de Meerdere als patroonheilige.