Raam links Jacobuskapel Voorstad Sint Jacob 2

In de Jacobuskapel is in de zijwanden aan weerskanten een glas-in-loodraam aangebracht. De ramen zijn gemaakt door de glazenier Coen Mestrom. De leidende gedachten en symboliek bij het ontwerpen van de beide ramen volgen hierna. [De beschrijving geldt voor beide ramen.] Niet alleen onderweg naar Santiago de Compostela, maar voortdurend ook naar jezelf, steeds in […]

Refugio

Onder in de Christoffelkathedraal heeft de Broederschap van de H.Jacobus de Meerdere in Roermond een refugio ingericht voor maximaal zes pelgrims. Een eerdere refugio werd op last van de brandweer gesloten, maar sinds voorjaar 2017 is de aangepaste refugio weer geopend.

Jacobalia in Roermond Inleiding

Als een inleiding op de beschrijving van de afzonderlijke jacobalia in Roermond volgt hier een korte schets van de geschiedenis van Roermond voor een beter begrip van het verband tussen de beschreven jacobalia. In 2014 is een geschiedschrijving van Roermond verschenen van de hand van Peter Nissen en Hein van der Bruggen. In dit boek […]

Sint Jacobsaltaar-b

Toen de bisschopszetel in 1661 verplaatst werd naar de Sint Christoffelkerk (die daarmee kathedraal werd) verhuisde het aan de Broederschap van Sint Jacob toebehorende Sint Jacobsaltaar mee. Het is onbekend waar in de kerk dit altaar een plek vond (in de vrij kleine Sint Jacobskapel of elders in de kerk?). In latere inventarisaties van monumenten […]

Jacobusbroederschap 2

Het stadsdeel aan de overzijde van de rivier de Roer werd in de middeleeuwen “over de brug” genoemd. Kerkelijk hoorde het tot de parochie Odiliënberg en juridisch tot 1424 onder de schepenbank Hoembergen die toen opgeheven werd en grotendeels bij de schepenbank Roermond gevoegd werd. De parochegrens bleef echter bestaan. In de voorstad stond de […]

Jacobuskapel in de Voorstad Sint Jacob-1

In 1439 kreeg de pastoor van Odilënberg, de parochie waar het stadsdeel  aan de overzijde van de rivier de Roer kerkelijk toe behoorde, toestemming van de bisschop van Luik om ter vervanging van de in 1388 afgebroken H.Kruiskapel een nieuwe kapel te bouwen gewijd aan het H.Kruis, Sint Jan en Sint Jacob. Pas in 1456 […]

Vaandel Broederschap

De Broederschap van de Heilige Jacobus de Meerdere in Roermond heeft een eigen vaandel. Op een donkerrode ondergrond zijn het logo van de broederschap en twee afbeeldingen van een schelp aangebracht. Het opschrift luidt “Broederschap H. Jacobus de Meerdere”.

Logo Broederschap

Het logo van de Broederschap van de Heilige Jacobus de Meerdere in Roermond is een gedeeld wapenschild dat deels lijkt op het stadswapen van Roermond. Beide hebben in de onderste helft een rode lelie op een wit vlak. In de bovenste helft heeft de Broederschap op een blauw veld een gestileerde Jacobsschelp in geel, terwijl […]

Stempel Broederschap

De broederschap heeft een stempel beschikbaar. Op het stempel staat in het midden een afbeelding van de armreliek, links een Jacobsschelp met twee gekruiste pelgrimsstafjes en rechts de spreuk “Iustitia Fructus Pacis” (Gerechtigheid is de vrucht van de vrede). In het randschrift staat “Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere te Roermond”. De spreuk op […]

Stempel Pelgrimswegen

De Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob heeft een stempel. Centraal staat een afbeelding van de toren van de Christoffelkathedraal in Roermond. In de rand staat “Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob Roermond”.