Jacobskerk (p.c.)

De kleine witte Jacobskerk dateert uit 1831. De middeleeuwse, aan Jacobus gewijde kerk van het nabij gelegen Sandebuur werd toen afgebroken. Voor de bouw van de toren werden de stenen van deze 12eeeuwse kerk gebruikt. Van het oude kerkgebouw zijn alleen de zandstenen doopvont uit 1560, de kerkklok uit 1634 en de kerkbeker uit 1651 […]