Beeld

In de buitenste rij beelden boven het noordportaal van de basiliek van Meerssen, bevinden zich de beeltenissen van 12 apostelen. Jacobus de Meerdere bevindt zich bovenaan in de linker rij. De apostel is zittend afgebeeld. Het is niet geheel duidelijk of Jacobus een hoed met schelp draagt. In zijn linkerhand heeft hij een korte staf. […]