Beeld

H. Jacobus op de voorgevel van de Sint-Lodewijkkerk te Leiden; tot begin 19e eeuw heette deze kerk de kapel van het Jacobs Gasthuis, maar was al lang in gebruik als graanschuur en “saai”-hal van de stad. Het gebouw werd door de invloed van Koning Lodewijk Napoleon weer teruggegeven aan de RK eredienst en heette van […]

Sint-Jacobskapel

Op de plaats van de huidige Lodewijkkerk werd in 1477 een kapel van het Sint Jacobsgasthuis gesticht, gewijd aan Sint Jacob. Kapel en gasthuis werden in 1547 verkocht aan de parochie van de Pieterskerk en vervolgens in 1567 aan de stad Leiden, die de kapel vervolgens tot graanpakhuis en later tot Saaihal bestemde. De voorgevel […]

Sint-Jacobshof

Sint Jacobs- of Crayenboschhofje, Het charmante Hofje is in de loop van de jaren uitgebreid. In 1672 is het gesticht door Gommarus Jacobsz Kraayenbosch, een rijke RK koopman; hij wilde een RK hofje stichten, maar vanwege de Reformatie was dit niet mogelijk. Toch kon hij er voor zorgen dat er RK regenten werden aangesteld en […]

Luidklok

De kleinste der vijf luidklokken, in 1948 vervaardigd door Van Bergen in Heiligerlee, voor de Sint Petruskerk is gewijd aan Jacobus. De klok meet ca. 77 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 270 kg. Ze klinkt met slagtoon c 2. Haar opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: FILIVS TONITRVI / CORDA INCENDO / IACOBVS

Sint-Jacobsgracht

Het is onmiddellijk duidelijk dat het hier gaat om een gedempte gracht. Het plaveisel is er als het ware op aangepast. Op de gracht zijn verschillende complexen met een sociale inslag te vinden. Zoals Huize St. Maarten geheel rechts op de foto met gevelsteen en ook daarnaast verschillende andere instellingen. In Haarlem heeft men na […]

Sint Jacobsbroederschap

Op 6 augustus 1423 geeft hertog Jan van Beieren toestemming om in de Pieterskerk te Leiden een “Broederscip van den heiligen Apostel Sinte Jacop op te richten”. Op 26 april 1477 staat de Leidse vroedschap aan de Jacobusbroederschap toe een gasthuis in te richten en op 2 augustus daaropvolgend krijgt men de definitieve vergunning van […]

Pelgrimsinsigne

Een pelgrimsinsige uit 1375/1400, gevonden in Dordrecht. Het is gemaakt van azabache, ofwel git. Aan git wordt wel een helende werking toegeschreven. Deze steen is hier gebruikt als pelgrimsinsigne en werd vermoedelijk gedragen als een amulet (voor een behouden thuisreis?). Het heeft een beeltenis van Sint Jacobus met staf, hoed en schelp. Het is een […]

Miniatuur 3

Miniatuur drie staat op blad 131, drie Jacobsschelpen in de hoofdletter G.

Miniatuur 2

Het tweede miniatuur van Sint-Jacob staat op blad 128, ook weer in de hoofdletter O. Deze is kleiner dan miniatuur 1, maar Jacobus is wel duidelijk herkenbaar aan zijn pelgrimsstaf met schelp en zijn pelgrimshoed, eveneens met schelp.

Miniatuur 1

Deze en de twee volgende miniaturen staan in hetzelfde handschrift, een getijdenboek, dat wordt bewaard in de Universiteitsbiblotheek te Leiden, (catalogusnummer BPL 2747). De schrijver (niet de auteur) is broeder Gerrit uit Castricum, op dat moment 64 jaar oud. In een kleine drie maanden, van september tot december 1498, heeft hij 203 bladen, dat zijn […]