Miniatuur 1

Deze en de twee volgende miniaturen staan in hetzelfde handschrift, een getijdenboek, dat wordt bewaard in de Universiteitsbiblotheek te Leiden, (catalogusnummer BPL 2747). De schrijver (niet de auteur) is broeder Gerrit uit Castricum, op dat moment 64 jaar oud. In een kleine drie maanden, van september tot december 1498, heeft hij 203 bladen, dat zijn […]

Schilderij 2

Het Museum de Lakenhal in Leiden beschikt over een drieluik van Cornelis Engelbrechtsz getiteld: De Bewening van Christus. Op het rechter paneel staat een afbeelding van de opdrachtgever Jacob Martensz, rector van het klooster Mariënpoel in Leiden. Tevens staat daar afgebeeld zijn patroonheilige Sint Jacobus de Meerdere, hier met een schelp op zijn pelgrimshoed. Engelbrechtsz […]

Schilderij 1

Schilderij van Cornelis Cornelisz uit het begin van de zestiende eeuw. Twee pelgrims op weg naar Santiago. De een, de duivel vermomd als Jacobus, weet de ander over te halen zijn genitaliën af te snijden waardoor hij de dood vindt. Hij had immers de nacht voor zijn vertrek doorgebracht met een jongedame zonder dit te […]

Glas-in-loodraam

De Sint-Annakapel dateert van het begin van de 16de eeuw. Het gebouw en de inrichting zijn ongeschonden door de Beeldenstorm gekomen. In de kapel vindt u twee ramen waarop een schelp staat afgebeeld. Deze zijn aangebracht n.a.v. het volbrengen van de Santiago-bedevaart door de stichter, Willem Claesz.

Luidklok

Luidklok, in 1961 vervaardigd door Eijsbouts in Asten. De klok meet ca. 68 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 180 kg. Ze klinkt met slagtoon d 2. Ze maakt -als basisklok- deel uit van een uit 17 klokken bestaand automatisch klokkenspel. Naast gietersnaam, jaartal (als PASEN 1961) en de vermelding van het feit dat deze […]

Schilderij

Dit schilderij hangt in een zijkapel van de neoclassicistische kerk van de H. Lodewijk te Leiden, voorheen de kapel van het Jacobs Gasthuis. De schilder en jaartal is voorshands niet bekend. Het schilderij is verkregen door het kerkbestuur en aangeboden aan een scheidende pastoor in de tweede helft van de 20e eeuw.

Beeld

H. Jacobus op de voorgevel van de Sint-Lodewijkkerk te Leiden; tot begin 19e eeuw heette deze kerk de kapel van het Jacobs Gasthuis, maar was al lang in gebruik als graanschuur en “saai”-hal van de stad. Het gebouw werd door de invloed van Koning Lodewijk Napoleon weer teruggegeven aan de RK eredienst en heette van […]

Sint-Jacobskapel

Op de plaats van de huidige Lodewijkkerk werd in 1477 een kapel van het Sint Jacobsgasthuis gesticht, gewijd aan Sint Jacob. Kapel en gasthuis werden in 1547 verkocht aan de parochie van de Pieterskerk en vervolgens in 1567 aan de stad Leiden, die de kapel vervolgens tot graanpakhuis en later tot Saaihal bestemde. De voorgevel […]

Sint-Jacobshof

Sint Jacobs- of Crayenboschhofje, Het charmante Hofje is in de loop van de jaren uitgebreid. In 1672 is het gesticht door Gommarus Jacobsz Kraayenbosch, een rijke RK koopman; hij wilde een RK hofje stichten, maar vanwege de Reformatie was dit niet mogelijk. Toch kon hij er voor zorgen dat er RK regenten werden aangesteld en […]

Luidklok

De kleinste der vijf luidklokken, in 1948 vervaardigd door Van Bergen in Heiligerlee, voor de Sint Petruskerk is gewijd aan Jacobus. De klok meet ca. 77 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 270 kg. Ze klinkt met slagtoon c 2. Haar opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: FILIVS TONITRVI / CORDA INCENDO / IACOBVS