Sint Jacobsgasthuis

De Sint Jacobsbroederschap dreef een Sint Jacobsgasthuis in of nabij de Pieterskerk.

Sint Jacobskapel

De Sint Jacobsbroederschap verzorgde een Sint Jacobskapel in de Pieterskerk.

Sint Jacobsgasthuis

Bij de Sint Jacobskapel hoorde een Sint Jacobsgasthuis. Nadere bijzonderheden over dat gasthuis zijn nog niet bekend.

Prent 2

Deze prent van Jacobus de Meerdere is gemaakt door Albert Christoph Reindel in Duitsland in de periode 1800-1853. Onder de afbeelding staat zijn naam. In zijn linker hand houdt hij een staf met een Jacobsschelp en in zijn rechter hand een boek met versiering (edelstenen?) op het omslag. Het objectnummer is: PK-P-127.834 .

Prent 1

Op deze prent is het hoofd van Jacobus de Meerdere afgebeeld. De prent is gemaakt door Marco Alvise Pitteri in 1785. Jacobus wordt vooral bepaald doordat zijn naam onder de afbeelding staat. In zijn rechter hand houdt hij een staf waarvan het uiteinde van de haak voor een kalebas nog net boven zijn hoofd zichtbaar […]

Sint-Jacobshof

Sint Jacobs- of Crayenboschhofje, Het charmante Hofje is in de loop van de jaren uitgebreid. In 1672 is het gesticht door Gommarus Jacobsz Kraayenbosch, een rijke RK koopman; hij wilde een RK hofje stichten, maar vanwege de Reformatie was dit niet mogelijk. Toch kon hij er voor zorgen dat er RK regenten werden aangesteld en […]

Luidklok

De kleinste der vijf luidklokken, in 1948 vervaardigd door Van Bergen in Heiligerlee, voor de Sint Petruskerk is gewijd aan Jacobus. De klok meet ca. 77 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 270 kg. Ze klinkt met slagtoon c 2. Haar opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: FILIVS TONITRVI / CORDA INCENDO / IACOBVS

Sint-Jacobsgracht

Het is onmiddellijk duidelijk dat het hier gaat om een gedempte gracht. Het plaveisel is er als het ware op aangepast. Op de gracht zijn verschillende complexen met een sociale inslag te vinden. Zoals Huize St. Maarten geheel rechts op de foto met gevelsteen en ook daarnaast verschillende andere instellingen. In Haarlem heeft men na […]

Sint Jacobsbroederschap

Op 6 augustus 1423 geeft hertog Jan van Beieren toestemming om in de Pieterskerk te Leiden een “Broederscip van den heiligen Apostel Sinte Jacop op te richten”. Op 26 april 1477 staat de Leidse vroedschap aan de Jacobusbroederschap toe een gasthuis in te richten en op 2 augustus daaropvolgend krijgt men de definitieve vergunning van […]

Pelgrimsinsigne

Een pelgrimsinsige uit 1375/1400, gevonden in Dordrecht. Het is gemaakt van azabache, ofwel git. Aan git wordt wel een helende werking toegeschreven. Deze steen is hier gebruikt als pelgrimsinsigne en werd vermoedelijk gedragen als een amulet (voor een behouden thuisreis?). Het heeft een beeltenis van Sint Jacobus met staf, hoed en schelp. Het is een […]