Sint Jacobsgasthuis

De Sint Jacobsbroederschap dreef een Sint Jacobsgasthuis in of nabij de Pieterskerk.

Sint Jacobskapel

De Sint Jacobsbroederschap verzorgde een Sint Jacobskapel in de Pieterskerk.

Sint Jacobsgasthuis

Bij de Sint Jacobskapel hoorde een Sint Jacobsgasthuis. Nadere bijzonderheden over dat gasthuis zijn nog niet bekend.

Prent 1

Op deze prent is het hoofd van Jacobus de Meerdere afgebeeld. De prent is gemaakt door Marco Alvise Pitteri in 1785. Jacobus wordt vooral bepaald doordat zijn naam onder de afbeelding staat. In zijn rechter hand houdt hij een staf waarvan het uiteinde van de haak voor een kalebas nog net boven zijn hoofd zichtbaar […]

Prent 2

Deze prent van Jacobus de Meerdere is gemaakt door Albert Christoph Reindel in Duitsland in de periode 1800-1853. Onder de afbeelding staat zijn naam. In zijn linker hand houdt hij een staf met een Jacobsschelp en in zijn rechter hand een boek met versiering (edelstenen?) op het omslag. Het objectnummer is: PK-P-127.834 .

Schilderij 1

Schilderij van Cornelis Cornelisz uit het begin van de zestiende eeuw. Twee pelgrims op weg naar Santiago. De een, de duivel vermomd als Jacobus, weet de ander over te halen zijn genitaliën af te snijden waardoor hij de dood vindt. Hij had immers de nacht voor zijn vertrek doorgebracht met een jongedame zonder dit te […]

Glas-in-loodraam

De Sint-Annakapel dateert van het begin van de 16de eeuw. Het gebouw en de inrichting zijn ongeschonden door de Beeldenstorm gekomen. In de kapel vindt u twee ramen waarop een schelp staat afgebeeld. Deze zijn aangebracht n.a.v. het volbrengen van de Santiago-bedevaart door de stichter, Willem Claesz.

Luidklok

Luidklok, in 1961 vervaardigd door Eijsbouts in Asten. De klok meet ca. 68 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 180 kg. Ze klinkt met slagtoon d 2. Ze maakt -als basisklok- deel uit van een uit 17 klokken bestaand automatisch klokkenspel. Naast gietersnaam, jaartal (als PASEN 1961) en de vermelding van het feit dat deze […]

Schilderij

Dit schilderij hangt in een zijkapel van de neoclassicistische kerk van de H. Lodewijk te Leiden, voorheen de kapel van het Jacobs Gasthuis. De schilder en jaartal is voorshands niet bekend. Het schilderij is verkregen door het kerkbestuur en aangeboden aan een scheidende pastoor in de tweede helft van de 20e eeuw.

Beeld

H. Jacobus op de voorgevel van de Sint-Lodewijkkerk te Leiden; tot begin 19e eeuw heette deze kerk de kapel van het Jacobs Gasthuis, maar was al lang in gebruik als graanschuur en “saai”-hal van de stad. Het gebouw werd door de invloed van Koning Lodewijk Napoleon weer teruggegeven aan de RK eredienst en heette van […]