Sint Jacobsgasthuis

De Sint Jacobsbroederschap dreef een Sint Jacobsgasthuis in of nabij de Pieterskerk.

Sint Jacobskapel

De Sint Jacobsbroederschap verzorgde een Sint Jacobskapel in de Pieterskerk.

Sint Jacobsgasthuis

Bij de Sint Jacobskapel hoorde een Sint Jacobsgasthuis. Nadere bijzonderheden over dat gasthuis zijn nog niet bekend.

Prent 1

Op deze prent is het hoofd van Jacobus de Meerdere afgebeeld. De prent is gemaakt door Marco Alvise Pitteri in 1785. Jacobus wordt vooral bepaald doordat zijn naam onder de afbeelding staat. In zijn rechter hand houdt hij een staf waarvan het uiteinde van de haak voor een kalebas nog net boven zijn hoofd zichtbaar […]

Prent 2

Deze prent van Jacobus de Meerdere is gemaakt door Albert Christoph Reindel in Duitsland in de periode 1800-1853. Onder de afbeelding staat zijn naam. In zijn linker hand houdt hij een staf met een Jacobsschelp en in zijn rechter hand een boek met versiering (edelstenen?) op het omslag. Het objectnummer is: PK-P-127.834 .

Luidklok

Luidklok, in 1961 vervaardigd door Eijsbouts in Asten. De klok meet ca. 68 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 180 kg. Ze klinkt met slagtoon d 2. Ze maakt -als basisklok- deel uit van een uit 17 klokken bestaand automatisch klokkenspel. Naast gietersnaam, jaartal (als PASEN 1961) en de vermelding van het feit dat deze […]

Schilderij

Dit schilderij hangt in een zijkapel van de neoclassicistische kerk van de H. Lodewijk te Leiden, voorheen de kapel van het Jacobs Gasthuis. De schilder en jaartal is voorshands niet bekend. Het schilderij is verkregen door het kerkbestuur en aangeboden aan een scheidende pastoor in de tweede helft van de 20e eeuw.

Beeld

H. Jacobus op de voorgevel van de Sint-Lodewijkkerk te Leiden; tot begin 19e eeuw heette deze kerk de kapel van het Jacobs Gasthuis, maar was al lang in gebruik als graanschuur en “saai”-hal van de stad. Het gebouw werd door de invloed van Koning Lodewijk Napoleon weer teruggegeven aan de RK eredienst en heette van […]

Sint-Jacobskapel

Op de plaats van de huidige Lodewijkkerk werd in 1477 een kapel van het Sint Jacobsgasthuis gesticht, gewijd aan Sint Jacob. Kapel en gasthuis werden in 1547 verkocht aan de parochie van de Pieterskerk en vervolgens in 1567 aan de stad Leiden, die de kapel vervolgens tot graanpakhuis en later tot Saaihal bestemde. De voorgevel […]

Sint-Jacobshof

Sint Jacobs- of Crayenboschhofje, Het charmante Hofje is in de loop van de jaren uitgebreid. In 1672 is het gesticht door Gommarus Jacobsz Kraayenbosch, een rijke RK koopman; hij wilde een RK hofje stichten, maar vanwege de Reformatie was dit niet mogelijk. Toch kon hij er voor zorgen dat er RK regenten werden aangesteld en […]