Sint Jacobsleen 2 en -prebende

De bezittingen die toebehoorden aan de Sint Jacobskapel  van het Sint Jacobsgasthuis waren ondergebracht in een Sint Jacobsleen. Uit het Sint Jacobsleen werden de kosten voor de diensten in de Sint Jacobskapel betaald.

Prent 3

Van deze prent met een onbekende maker is in de collectie van het Fries museum geen afbeelding beschikbaar. Daarom kan niet vastgesteld worden of de aangegeven S. Jacobus wel Jacobus Maior betreft. Het objectnummer is PR02586.

Lepel

Op het uiteinde van een zilveren lepel staat een staande Jacobus afgebeeld. De afbeelding is van de achterkant en daardoor niet goed te zien. Volgens de beschrijving heeft Jacobus een boek in zijn linker hand en een zwaard of staf in zijn rechterhand. Jacobus wordt vaak afgebeeld met een staf als bekend pelgrimsattribuut, maar minder […]

Tafelschel

Van deze bronzen tafelschel in de vorm van een pelgrim is geen afbeelding in de collectie beschikbaar. De persoon heeft een wijde mantel met op de brede kraag een aantal Jacobsschelpen, ook aan de voorzijde. Op de brede rand van zijn hoed zijn Jacobsschelpen afgebeeld. Aan zijn rechter arm hangt een kalebasvormig kannetje en aan […]

Prent 1

Op deze prent is Jacobus in een actieve loophouding afgebeeld. Zijn kleding is opgeschort. Hij draagt geen hoed. Er is wel een stralenkrans om zijn hoofd. Als maker wordt in de collectie van het Fries Museum aangegeven: Bolswert, S. à, Galle, C., Rubens, Peter Paul. Het objectnummer is PG0550.

Prent 2

Op deze prent draagt Jacobus een loshangende mantel en geen hoed. In zijn rechter hand houdt hij een staf en in zijn linker hand een boek. Als maker wordt in de collectie van het Fries Museum aangegeven: Rubens, Peter Paul, Ryckmans, N. Het objectnummer is PG0441. Er is in de collectie een identieke prent opgenomen […]

Patroonheilige

Leeuwarden behoort met Sint-Jacobiparochie en Den Haag tot de drie plaatsen in Nederland die Jacobus de Meerdere als patroonheilige hebben.

Sint Jacobsaltaar

Eekhoff vermeldt in zijn beschrijving van Leeuwarden (deel 1, pag. 345) het bestaan van een aan Jacobus gewijd altaar in de Jacobijnerkerk.

Kookatelier De Kleyne Sint Jacob

Net om de hoek van het Auckamastraatje (Kleine Sint Jacobsstraat 2) bevindt zich op het Herenwaltje een kookatelier met de naam De Kleyne Sint Jacob. Of er bewust een verband is met Jacobus de Meerdere is onbekend. In ieder geval wordt wel de Jacobsschelp als logo gebruikt en het atelier ligt tussen twee straten die […]

Huis de Jonge St. Jacob

Het huis op nummer 9 in het huidige Maria Annastraatje (Kleine Sint Jacobsstraat 3) had als naam De jonge St. Jacob. De donker gekleurde figuur op de gevelsteen (zie volgend item) kan de verklaring zijn voor de naam Moriaanstraatje die ook gebruikt is voor deze straat.