Kaarsen

De Sint-Jacobus de Meerderekerk in Hunsel heeft eigen kaarsen voor wie behoefte heeft er een aan te steken.

Infoborden

De parochianen hebben een werkgroep gevormd voor o.a. verbeterde aankleding van de kerk. In dat kader zijn twee informatie borden gemaakt over de geschiedenis van de kerk en over beide patroonheiligen van de Sint-Jacobus de Meerderekerk.

Jacobustuin

Tegen de noordzijde van de Sint-Jacobus de Meerderekerk is een Jacobustuin ontworpen. Nu wordt nog alleen het ontwerp getoond. Met de aanleg is najaar 2019 begonnen en in 2020 moet alles klaar zijn. Dan wordt deze Jacobstuin het jongste jacobalium. Een opvallende plek neemt een object in de vorm van een jacobsschelp in.

Parochiehuis Sint Jacobus

Het parochiehuis Sint Jacobus staat aan het plein bij de kerk. Het gebouw dateert uit de jaren 30 van de vorige eeuw, was eigendom van de parochie en werd gebruikt voor parochiële activiteiten. In de jaren 50 is het verkocht aan de fanfare St. Cecilia uit Hunsel die het tot heden nog beheert. Er worden […]

Gevelbeeld

In een nis in de gevel van het parochiehuis Sint Jacobus is een beeld van Jacobus de Meerdere aangebracht. Jacobus is hier als apostel afgebeeld. Hij heeft in zijn rechter hand een staf, maar zonder kalebas en in zijn linker hand een boek. Hij draagt, zo te zien geen hoed, maar achter zijn hoofd is […]

Schutterijlokaal

Net buiten het dorp heeft de Schutterij de beschikking over een eenvoudig gebouw voor hun activiteiten. Het schutterslokaal van de schutterij heet ’t Jacobushoês.

Zuivelfabriek Sint Jacobus

In Hunsel heeft, zoals op veel plaatsen, een kleine coöperatieve zuivelfabriek gestaan. De zuivelfabriek kreeg de naam van de plaatselijke patroonheilige. De zuivelfabriek werd gesticht in 1893 en werd opgeheven in 1923. Het is niet geheel duidelijk of de fabriek rond 1908 in andere handen is overgegaan, of dat er twee fabrieken met eenzelfde naam […]

Schutterszilver

De winnaar van de schutterswedstrijd wordt de (schutters-)koning genoemd.  Hij is degene die het schutterszilver mag dragen. Elke koning laat een zilveren schild maken, waarop zijn naam, de naam van de schutterij en het jaar van zijn koningschap staan. Meestal wordt in het ontwerp iets persoonlijks toegevoegd, zoals een afbeelding of term die verwijst naar […]

Inscriptie vogel

In het takje waar de schuttersvogel op zit is een inscriptie gemaakt. Het begint met SIN IACOP PATRONN, duidelijk een verwijzing naar Sint Jacob als patroon van de schutterij. Ook staat hier het jaartal 1315, het vermeende stichtingsjaar van de schutterij.