Jacobssteeg

De Jacobssteeg heette vroeger Sint-Jacobssteeg. Ooit heette deze steeg Molensteegh, weer later Nieuwe Steeg. De volksmond heeft na de sluiting van de Jacobjessteeg langs de westgrens van Vollenhoven (± 1850) de tot Jacob verkorte naam naar de Nieuwe Steeg overgebracht. Er staat nergens een naambordje. U vindt de steeg ter hoogte van hectormeterpaaltje 76,4 km […]