Glas-in-loodraam

Op dit glas-in-loodraam is Jacobus de Meerdere afgebeeld. Hij staat blootsvoets in een bloemenweitje. In zijn rechter hand heeft hij een staf met schelp en in zijn linkerhand een boek. Het raam is gemaakt door het atelier Frans Nicolas & Zonen te Roermond in 1936. Het raam bevindt zich in een zijkapel. Een foto vindt […]

Glas-in-loodraam

Ogo = onvoldoende geïdentificeerd object Het glas-in-loodraam in de Johannes de Doperkerk in Merselo toont zes van de twaalf apostelen en wel Oda, Sebastiaan, Johannes, Thomas, Jacobus, Andreas, Petrus en Paulus. Vooralsnog is niet duidelijk wie wie is. [Dat Jacobus op dit raam Jacobus de Meerdere is, is mogelijk aannemelijk, omdat op het pendant ook […]

Glas-in-loodraam

Op dit raam in de OLV Geboortekerk is Jacobus Major afgebeeld. In zijn linker hand houdt hij een staf met een kalebas. In het raam is een opschrift aangebracht: “Ter dankbare herinnering aan den Heer Jacobus Connen en Mej. Cornelia Laugs”. Vermoedelijk is het raam geschonken door deze personen en is de naamheilige van dhr. […]

Zuivelfabriek Sint Jacobus

In Hunsel heeft, zoals op veel plaatsen, een kleine coöperatieve zuivelfabriek gestaan. De zuivelfabriek kreeg de naam van de plaatselijke patroonheilige. De zuivelfabriek werd gesticht in 1893 en werd opgeheven in 1923. Het is niet geheel duidelijk of de fabriek rond 1908 in andere handen is overgegaan, of dat er twee fabrieken met eenzelfde naam […]

Schutterszilver

De winnaar van de schutterswedstrijd wordt de (schutters-)koning genoemd.  Hij is degene die het schutterszilver mag dragen. Elke koning laat een zilveren schild maken, waarop zijn naam, de naam van de schutterij en het jaar van zijn koningschap staan. Meestal wordt in het ontwerp iets persoonlijks toegevoegd, zoals een afbeelding of term die verwijst naar […]

Inscriptie vogel

In het takje waar de schuttersvogel op zit is een inscriptie gemaakt. Het begint met SIN IACOP PATRONN, duidelijk een verwijzing naar Sint Jacob als patroon van de schutterij. Ook staat hier het jaartal 1315, het vermeende stichtingsjaar van de schutterij.

Kaarsen

De Sint-Jacobus de Meerderekerk in Hunsel heeft eigen kaarsen voor wie behoefte heeft er een aan te steken.

Infoborden

De parochianen hebben een werkgroep gevormd voor o.a. verbeterde aankleding van de kerk. In dat kader zijn twee informatie borden gemaakt over de geschiedenis van de kerk en over beide patroonheiligen van de Sint-Jacobus de Meerderekerk.

Jacobustuin

Tegen de noordzijde van de Sint-Jacobus de Meerderekerk is een Jacobustuin ontworpen. Nu wordt nog alleen het ontwerp getoond. Met de aanleg is najaar 2019 begonnen en in 2020 moet alles klaar zijn. Dan wordt deze Jacobstuin het jongste jacobalium. Een opvallende plek neemt een object in de vorm van een jacobsschelp in.