Glas-in-loodraam

Op dit glas-in-loodraam is Jacobus de Meerdere afgebeeld. Hij staat blootsvoets in een bloemenweitje. In zijn rechter hand heeft hij een staf met schelp en in zijn linkerhand een boek. Het raam is gemaakt door het atelier Frans Nicolas & Zonen te Roermond in 1936. Het raam bevindt zich in een zijkapel. Een foto vindt […]

Glas-in-loodraam

Ogo = onvoldoende geïdentificeerd object Het glas-in-loodraam in de Johannes de Doperkerk in Merselo toont zes van de twaalf apostelen en wel Oda, Sebastiaan, Johannes, Thomas, Jacobus, Andreas, Petrus en Paulus. Vooralsnog is niet duidelijk wie wie is. [Dat Jacobus op dit raam Jacobus de Meerdere is, is mogelijk aannemelijk, omdat op het pendant ook […]

Glas-in-loodraam

Op dit raam in de OLV Geboortekerk is Jacobus Major afgebeeld. In zijn linker hand houdt hij een staf met een kalebas. In het raam is een opschrift aangebracht: “Ter dankbare herinnering aan den Heer Jacobus Connen en Mej. Cornelia Laugs”. Vermoedelijk is het raam geschonken door deze personen en is de naamheilige van dhr. […]

Inscriptie vogel

In het takje waar de schuttersvogel op zit is een inscriptie gemaakt. Het begint met SIN IACOP PATRONN, duidelijk een verwijzing naar Sint Jacob als patroon van de schutterij. Ook staat hier het jaartal 1315, het vermeende stichtingsjaar van de schutterij.

Kaarsen

De Sint-Jacobus de Meerderekerk in Hunsel heeft eigen kaarsen voor wie behoefte heeft er een aan te steken.

Infoborden

De parochianen hebben een werkgroep gevormd voor o.a. verbeterde aankleding van de kerk. In dat kader zijn twee informatie borden gemaakt over de geschiedenis van de kerk en over beide patroonheiligen van de Sint-Jacobus de Meerderekerk.

Jacobustuin

Tegen de noordzijde van de Sint-Jacobus de Meerderekerk is een Jacobustuin ontworpen. Nu wordt nog alleen het ontwerp getoond. Met de aanleg is najaar 2019 begonnen en in 2020 moet alles klaar zijn. Dan wordt deze Jacobstuin het jongste jacobalium. Een opvallende plek neemt een object in de vorm van een jacobsschelp in.

Parochiehuis Sint Jacobus

Het parochiehuis Sint Jacobus staat aan het plein bij de kerk. Het gebouw dateert uit de jaren 30 van de vorige eeuw, was eigendom van de parochie en werd gebruikt voor parochiële activiteiten. In de jaren 50 is het verkocht aan de fanfare St. Cecilia uit Hunsel die het tot heden nog beheert. Er worden […]

Gevelbeeld

In een nis in de gevel van het parochiehuis Sint Jacobus is een beeld van Jacobus de Meerdere aangebracht. Jacobus is hier als apostel afgebeeld. Hij heeft in zijn rechter hand een staf, maar zonder kalebas en in zijn linker hand een boek. Hij draagt, zo te zien geen hoed, maar achter zijn hoofd is […]

Schutterijlokaal

Net buiten het dorp heeft de Schutterij de beschikking over een eenvoudig gebouw voor hun activiteiten. Het schutterslokaal van de schutterij heet ’t Jacobushoês.