Sint-Jacobsgasthuis

Uit 1375 stammen de eerste verwijzigingen naar het Sint-Jacobsgasthuis en de gelijknamige broederschap. Deze broederschap had de zorg voor het gelijknamige gasthuis. Het broederschapshuis lag aan de Oudegracht (tegenwoordig nr 213) en liep door tot aan de Springweg. De verbindingsstraat tussen de Oudegracht en de Springweg heet(te) Jacobsgasthuissteeg. Het bestond uit een eetzaal, een kapel […]

Broederschap

Het is bekand dat en een Sint Jacobsbroederschap in Grave heeft bestaan. Vooralsnog zijn er geen nadere bijzonderheden bekend.

Sint-Jacobsbroederschap

De eerste verwijzing naar de Sint-Jacobsbroederschap, alsmede het gelijknamige gasthuis, dateert uit 1375. De Broederschap had de zorg voor het gasthuis. In 1528 werd de stad en het bisdom ingelijfd door het Habsburgse Rijk. De stadsverdediging werd aangepakt en ook kerkelijke instellingen, waaronder enkele gasthuizen, moesten daaraan meebetalen. Het Jacobsgasthuis werd aangeslagen voor twee roeden, […]

Drukkerij Sint-Jacobs Godshuis

De drukkerij is opgericht in 1860. Niet duidelijk is of dit was om de weesjongens het drukkersvak te leren, dan wel om met de opbrengst een deel van de exploitatiekosten van het Godshuis te dekken. Als het eerste al de bedoeling was, is daar weinig van terecht gekomen. Het is op de eerste plaats een […]

Sint-Jacobs Godshuis 1

De geschiedenis van dit gasthuis is uitgebreid beschreven door B. Speet en H. Bouwknegt: Het Sint Jacob -Godshuis: 550 jaar katholieke charitas in Haarlem, 1437-1987, deel 10 in de serie ‘Haarlemse miniaturen’. Het Sint Jacobs Godshuis ligt in de Hagestraat, in het centrum van Haarlem, zie de foto hiernaast. Op 6 maart 1437 verscheen voor […]

Sint Jacobsgilde

Er is geen duidelijkheid over het jaar van oprichting, maar het is niet onwaarschijnlijk dat het Gilde omstreeks 1400 door uit Santiago terugkerende pelgrims is opgericht. Vanaf 1588 is bekend welke personen broeder van het Jacobsgilde zijn geweest. Een complete lijst van gildebroeders is te vinden in het boek: Het Haarlemse Sint Jacobsgilde (2004). In […]

Stichting Sint-Jacob

De Stichting Sint Jacob biedt diensten en zorg aan ouderen in en rond haar acht locaties in Zuid Kennemerland (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Overveen). De Stichting Sint Jacob is een fusieorganisatie, ontstaan door achtereenvolgende fusies in de jaren 1995, 1997 en 2000. In 1995 fuseerden de instellingen Verpleeghuis Boerhaave, Sint Jacob in de Hout, Schalkweide, […]

Sint Jacob in de Hout

Sint-Jacob in de Hout is de voortzetting van het Sint-Jacobsgodshuis. Op 2 juni 1966 verhuisden de bewoners van de Hagestraat naar dit nieuwe gebouw, in alle opzichten een grote verbetering voor de bewoners. Al binnen 15 jaar waren aanzienlijke verbouwingen noodzakelijk om de behuizing te laten voldoen aan de toenmalige kwaliteitseisen.

Sint Jacobs Gasthuis 1b

Het voormalige Sint-Jacobs Gasthuis huisvest nu het Stedelijk Museum van Schiedam. Het gasthuis was uitsluitend bedoeld voor arme bejaarden en zieken. Aan het einde van de achttiende eeuw werd het gebouw van het gasthuis gesloopt om plaats te maken voor het huidige neoclassicistische gebouw van de van oorsprong Italiaanse architect Jan Giudici (1746-1819). Het is […]

Sint-Jacobsbroederschap

In een oorkonde van 16 april 1366 werd vastgelegd, dat een Jacobusbroederschap voortaan het aan de apostel Jacobus de Meerdere gewijd altaar in stand zou gaan houden. Dit altaar bevindt zich in de Rotterdamse parochiekerk (deze kerk zou pas vanaf 1460 als Sint-Laurenskerk te boek staan). De broederschap werd aangevoerd door een priester en bestond […]