Sint Jacobsgilde

Er is geen duidelijkheid over het jaar van oprichting, maar het is niet onwaarschijnlijk dat het Gilde omstreeks 1400 door uit Santiago terugkerende pelgrims is opgericht. Vanaf 1588 is bekend welke personen broeder van het Jacobsgilde zijn geweest. Een complete lijst van gildebroeders is te vinden in het boek: Het Haarlemse Sint Jacobsgilde (2004). In […]

Stichting Sint-Jacob

De Stichting Sint Jacob biedt diensten en zorg aan ouderen in en rond haar acht locaties in Zuid Kennemerland (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Overveen). De Stichting Sint Jacob is een fusieorganisatie, ontstaan door achtereenvolgende fusies in de jaren 1995, 1997 en 2000. In 1995 fuseerden de instellingen Verpleeghuis Boerhaave, Sint Jacob in de Hout, Schalkweide, […]

Sint Jacob in de Hout

Sint-Jacob in de Hout is de voortzetting van het Sint-Jacobsgodshuis. Op 2 juni 1966 verhuisden de bewoners van de Hagestraat naar dit nieuwe gebouw, in alle opzichten een grote verbetering voor de bewoners. Al binnen 15 jaar waren aanzienlijke verbouwingen noodzakelijk om de behuizing te laten voldoen aan de toenmalige kwaliteitseisen.

Sint Jacobs Gasthuis 1b

Het voormalige Sint-Jacobs Gasthuis huisvest nu het Stedelijk Museum van Schiedam. Het gasthuis was uitsluitend bedoeld voor arme bejaarden en zieken. Aan het einde van de achttiende eeuw werd het gebouw van het gasthuis gesloopt om plaats te maken voor het huidige neoclassicistische gebouw van de van oorsprong Italiaanse architect Jan Giudici (1746-1819). Het is […]

Sint-Jacobsbroederschap

In een oorkonde van 16 april 1366 werd vastgelegd, dat een Jacobusbroederschap voortaan het aan de apostel Jacobus de Meerdere gewijd altaar in stand zou gaan houden. Dit altaar bevindt zich in de Rotterdamse parochiekerk (deze kerk zou pas vanaf 1460 als Sint-Laurenskerk te boek staan). De broederschap werd aangevoerd door een priester en bestond […]

Sint Jacobsbroederschap

Op 6 augustus 1423 geeft hertog Jan van Beieren toestemming om in de Pieterskerk te Leiden een “Broederscip van den heiligen Apostel Sinte Jacop op te richten”. Op 26 april 1477 staat de Leidse vroedschap aan de Jacobusbroederschap toe een gasthuis in te richten en op 2 augustus daaropvolgend krijgt men de definitieve vergunning van […]

Sint-Jacobsgasthuis 1a

Sinds 1348 bevond zich in Dordrecht een Sint-Jacobsgasthus aan de Grotekerksbuurt. Het gasthuis werd bestuurd door de Sint-Jacobsheren en het diende naast de sociëteitsfunctie voor de heren voor het bieden van onderdak en voedsel aan pelgrims die onderweg waren naar Santiago de Compostela. Indien nodig werden de pelgrims ook verzorgd. In 1363 en 1394 werd […]

Informatiecentrum NGSJ

Voor de arbeiders uit Wijngaarden die de in 1505 bedijkte kwelders van het Bildt ontginden was een kapel beschikbaar, toegewijd aan Sint Jacobus de Meerdere. Rond 1530 werd een bakstenen kerk gebouwd en in 1570 werd een kruiskerk gewijd aan Sint-Jacob. Vóór 1584 werd het een protestantse kerk. Deze deed dienst tot 1843. In datzelfde […]

Jacobus Ziekenhuis

De locatie Zwijndrecht van het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis staat in de volksmond bekend als het Jacobus ziekenhuis. De bouw is in 1989 gerealiseerd als voortzetting van het voormalige Rooms Katholiek Ziekenhuis (RKZ) in Dordrecht (zie onder Dordrecht).

Sint-Jacobigasthuis

Het Sint-Jacobigasthuis is sinds 1872 eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Sint-Jacobigasthuisfonds. Dit fonds is in de negentiende eeuw in het leven geroepen door de adellijke familie Van Palland. Dit fonds hield zich bezig met liefdadigheid. Het fonds en het gasthuis hebben vanaf de oprichting een rol gespeeld in de medische zorg in […]