Commanderij Zeeland OSJ

De Commanderij Zeeland OSJ is een zelfstandige commanderij van de orde van St. Jacob in Holland. De Ridders van St. Jacob waren en zijn ook pelgrims en velen hebben de route naar Santiago de Compostela afgelegd. Heden ten dage beschouwt de Commanderij zich als een historische studie- en praatgroep en velen zijn verbonden aan de […]

Sint-Jacobsgasthuis

Het Sint-Jacobsgasthuis dateert uit 1438 en werd gesticht door de priester Hendrick van Hovelwick. Hij verwierf uit de erfenis van een vermogende weduwe een herenhuis aan de Papengas. In de aanwezige archiefstukken wordt het Jacobuspatronaat voor het gasthuis pas in 1450 en voor de kapel pas in 1452 vermeld. Over de feitelijke behuizing van het […]

Sint-Jacobusgilde

Het Sint-Jacobusgilde bestaat vanaf de 15de eeuw. Het oudste document dateert uit 1614, het oudste nog bestaande koningsschild uit 1646. Tijdens een brand in 1944 zijn de meeste bescheiden van het Gilde verloren gegaan. In 1961 vond een herstart plaats, die pas echt vorm kreeg in 1971. Het gilde is een kerkelijk gilde en mag […]

Sint-Jacobus Broederschap

Een van de circa dertig middeleeuwse Nijmeegse broederschappen had Sint-Jacobus tot patroonheilige. Voor hun altaar in de Grote of Sint-Stephanuskerk werd pas in 1585 de eerste steen gelegd, waarna de wijding ervan in het jaar daarop volgde. Dat altaar bleef maar kort bestaan, omdat Nijmegen in 1591 in Staatse handen kwam en in 1592 de […]

Sint-Jacobsgasthuis

Vooralsnog is er geen beschrijving beschikbaar over het Sint-Jacobsgasthuis in Steenbergen.

Herberg Galisse

Op de plaats van het pand op de hoek van het Jacobskerkhof en de Oudegracht, Galisse genaamd, stond in de middeleeuwen een herberg voor pelgrims. Galisse verwijst naar Galicië. Het heeft toebehoord aan de Sint-Jacobsbroederschap. Op de achtergrond is de spits van de toren van de Jacobikerk te zien.

Sint-Jacobsbroederschap

Het bestaan van een Sint-Jacobsbroederschap in Steenbergen is bekend, Vooralsnog zijn er geen nadere bijzonderheden bekend.

Sint-Jacobsgasthuis

Uit 1375 stammen de eerste verwijzigingen naar het Sint-Jacobsgasthuis en de gelijknamige broederschap. Deze broederschap had de zorg voor het gelijknamige gasthuis. Het broederschapshuis lag aan de Oudegracht (tegenwoordig nr 213) en liep door tot aan de Springweg. De verbindingsstraat tussen de Oudegracht en de Springweg heet(te) Jacobsgasthuissteeg. Het bestond uit een eetzaal, een kapel […]

Broederschap

Het is bekand dat en een Sint Jacobsbroederschap in Grave heeft bestaan. Vooralsnog zijn er geen nadere bijzonderheden bekend.

Sint-Jacobsbroederschap

De eerste verwijzing naar de Sint-Jacobsbroederschap, alsmede het gelijknamige gasthuis, dateert uit 1375. De Broederschap had de zorg voor het gasthuis. In 1528 werd de stad en het bisdom ingelijfd door het Habsburgse Rijk. De stadsverdediging werd aangepakt en ook kerkelijke instellingen, waaronder enkele gasthuizen, moesten daaraan meebetalen. Het Jacobsgasthuis werd aangeslagen voor twee roeden, […]