Groate Kerk

Sint-Jacobiparochie is ontstaan in 1505, toen Het Bildt werd ingedijkt. Het heette aanvankelijk ‘Wijngaarden’. Er ontstond een parochie, die aan Sint-Jacobus was toegewijd. In 1843 werd de toen protestantse kerk vervangen door een nieuwe zgn. Waterstaatkerk in neoclassicistische stijl. Alleen de toren van de voorgaande kerk is nog deels gebruikt voor de nieuwe, maar kreeg […]

Jacobskerk (p.c.)

De huidige Jacobskerk in Winterswijk is gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw. Al op het einde van de 9e eeuw stond op deze plaats een eenvoudig houten dorpskerkje, gevolgd door achtereenvolgens twee stenen kerkjes. De kerk staat middenin het dorp op de Markt. Het gebouw is een laatgotische, overwelfde pseudobasiliek (= een […]

Sint-Jacobskapel 2

Op het terrein van het katholieke ziekenhuis werd een kapel gebouwd. Deze kapel stond bekend als Sint-Jacobskapel, vermoedelijk door de historische plaats van het Sint-Jacobsgasthuis en de band van het ziekenhuis daarmee. In feite was de kapel gewijd aan Sint Jozef Arbeider. De omstreeks 1900 gebouwde Sint-Jacobskapel werd in 1957 verbouwd. Bij deze verbouwing werden […]

Sint-Jacobuskapel in Christoffelkathedraal

De kleine, maar indrukwekkende historische kapel van Sint-Jacobus in de Sint-Christoffelkathedraal dateert uit de 16de eeuw. Deze kapel is rijk aan (kunst)schatten, merendeels betrekking hebbend op Sint-Jacobus, zoals een grote en een kleine reliek van Sint-Jacobus, een beeld, een plastiek, een viertal glas-in-loodramen en een processievaandel.

Sint-Jacobuskerkje 2b

Nadat het in 1909 gebouwde kerkje kort na de oorlog was afgebrand is de kerk in 1949 aan de Binnenwei herbouwd. Deze kerk is ontworpen door architect Jo Vegter. In deze kerk hangt nog een foto van het oude kerkje. In deze protestantse kerk is weinig te vinden dat verwijst naar de Jacobustraditie, met uitzondering […]

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

De huidige kerk heeft een voorganger uit 1802, een eenvoudig zaalkerkje. In 1832 is Valburg een zelfstandige parochie geworden. De huidige kerk is een neogotische kerk van de architect A. Tepe. Hij is in 1888 in gebruik genomen.

Sint-Jacobskapel

Tijdens sloopwerkzaamheden aan het Sint-Catharinaplein (tot 1938 Vismarkt) in Bergen op Zoom werden restanten aangetroffen van de vroegere bebouwing ter plaatse, waarvan de Sint Jacobskapel een onderdeel vormde. De Sint-Jacobskapel bestond in ieder geval in 1424. Op grond van het bouwmateriaal is als bouwperiode begin 15e eeuw bepaald. De kapel had een altaar en het […]

Jacobuskerk (p.c.)

Als gevolg van de Ramp in 1953 raakte de Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk (Schouwen-Duivenland) dusdanig gehavend dat besloten werd tot afbraak. Na gedurende enige jaren de kerkdiensten in een houten noodkerk uit Zwitserland te hebben gehouden nam de gemeente op 18 april 1958 een nieuw kerkgebouw op dezelfde plaats als de vorige in gebruik. In […]

Jacobuskerk-b (p.c.)

Zeerijp (Gronings: Riep of Zairiep) is gelegen in de gemeente Loppersum. De grote rijzige bakstenen kruiskerk is gebouwd rond 1400 en is een van de vele middeleeuwse kerken die we in de gemeente Loppersum aantreffen. De kerk, gewijd aan de apostel Jacobus, werd gebouwd in destijds net herontdekte bakstenen, in een tijd, waarin duidelijk gotische […]

Jacobuskerk (p.c.)

De oorspronkelijke kerk dateert uit het midden van de 11e eeuw. De toren en het schip zijn rond 1250 in romaanse stijl aangepast. Nog weer twee eeuwen later werd een koor in gotische stijl toegevoegd. Tijdens de reformatie is de kerk overgegaan naar de protestanten. Bij de restauratie van 1968-1971 zijn wandschilderingen te voorschijn gekomen. […]