Jacobikerk (p.c.)

De kerk is volgens de traditie oorspronkelijk gewijd geweest aan Jacobus de Meerdere. Volgens vroeger en meer recent onderzoek zou de kerk echter gewijd geweest zijn aan Dionysius, een Franse heilige. De onenigheid over de patroonheilige speelt al minstens vanaf 1664. De huidige kerkelijke gemeente gebruikt de naam “Jacobikerk”, bijvoorbeeld ook op het naambord op […]

Jacobikerk (p.c.)

interieur Jacobikerk utrecht met zicht op het orgel

De vroeggotische Jacobikerk is de derde kerk op deze plaats. Van de eerste oude romaanse Jacobikerk, waarvan voor het eerst melding wordt gemaakt in 1173 is niets overgebleven. Van de tweede romaanse kerk uit het begin van de dertiende eeuw zijn nog delen zichtbaar in de onderbouw van de toren en in de westelijke pijlers […]

Sint Philippus en Jacobuskerk (r.k.)

Na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd het belijden van de rooms-katholieke godsdienst in het openbaar verboden in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De rooms-katholieke bewoners uit de grensstreek moesten voortaan naar de kerk op het gebied van de Spaanse Nederlanden (het tegenwoordige België). De bewoners van Koewacht waren eerst aangewezen op een noodkapel te […]

Sint-Jacobuskerk (p.c.)

De kerk van Feerwerd heeft Jacobus de Meerdere als patroonheilige. De kerk dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw, de toren is van 1859. In diezelfde periode zijn ook de vensters vergroot en is aan de buitenkant bepleistering aangebracht. In de kerkvloer liggen verschillende gebeeldhouwde grafzerken uit de 15e tot de 17e eeuw. […]

Sint-Jacobskapel

In de bocht van de Nieuwendijk, ter hoogte van de huidige Sint-Jacobsstraat, heeft tussen 1435 en de Alteratie in 1578 de Sint-Jacobskapel gestaan. Hier vonden pelgrims op weg naar Santiago onderdak. De kapel had een bijzonderheid: men kon er scheiden van tafel en bed. Was zo’n scheiding uitgesproken, dan gingen de voormalige echtelieden ieder via […]

Sint-Jacobskapel

Bij de verhuizing van het RKZ in Dordrecht naar de nieuwbouw in Zwijndrecht zijn de vier gebrandschilderde ramen en het Jacobusraam van de Sint-Jacobskapel in Dordrecht verplaatst naar de kapel van het nieuwe ziekenhuis in Zwijndrecht. Midden jaren 90 werd besloten de kleine inpandige kapel te vervangen door een nieuw te bouwen kapel naast het […]

Magnuskerk (p.c.)

De Hervormde of Magnuskerk zou volgens sommige bronnen oorspronkelijk gewijd zijn aan Sint Jacobus. Dit moet echter berusten op verwarring met de Jacobuskerk in het vrij nabij gelegen dorp Houwingaham, dat tijdens de Cosmas en Damianusvloed van 1509 in de Dollard is verdronken (zie onder plaatsnaam “Nieuwe Schans”). In 1509 is de kerk in Bellingwolde […]

Kapel in het Sint Jacobs-Godshuis

De oudste aan Sint-Jacob gewijde kapel in Haarlem werd in 1319 gebouwd op het terrein van de Schoterburcht buiten de stadsmuren van Haarlem.Zie item: Voormalige Jacobskapel. Na ruim 100 jaar, in 1437, werd het Sint-Jacobs Godshuis gesticht, dat de functie van onderdak voor pelgrims naar Santiago overnam. Het Sint-Jacobs Godshuis ligt in de Hagestraat in […]

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

Fijnaart ontstaat pas in 1548 midden in de polder op het Vrouw Jacobsland, ook wel Fijnaartse polder genoemd. Na de drie voorgaande kerken wordt in 1952 de huidige Sint-Jacobuskerk gebouwd op de plaats waar de in WOII verwoeste kerk stond. De kerk is gebouwd naar het ontwerp van de architect J. Hurks.

Sint-Jacobuskerk 2

In 1911/1912 werd een nieuwe kerk gebouwd ter vervanging van de oude, die te bouwvallig geworden was. Het gebouw is een georiënteerde driebeukige kruiskerk met vieringtoren, d.w.z. dat de toren boven de kruising van middenschip en dwarsschip gebouwd is. In de jaren zestig van de 20e eeuw is het interieur van de kerk gerenoveerd. Vanaf […]