Sint-Jacobuskerk (r.k.)

Deze kerk is gebouwd in 1928. Architect H. Kroes van de Amsterdamse School. Hij staat vlakbij de plek waar in de 14e/15e eeuw een kleine kapel heeft gestaan, waarschijnlijk gewijd aan Jacobus de Meerdere.  

Sint-Jacobskapel 2

In 1417 werd in de Sint-Janskerk een kapel /altaar gesticht ter ere van Sint-Jacob. Deze gebeurtenis was aanleiding tot het doen plaats vinden van een Sint-Jacobsmarkt. In de stichtingsbrief staat: Ende die Kerckmisse sal men alle jaar op het voornoemde autair ende vicarie des sonnendags na Sint-Jacobsdag feestelijk singen.

Sint-Jacobskapel

De kapel staat aan de rand van het historische centrum van Thorn, deels in een tuin aan de Kessenicherweg. Het Jacobspad, de Limburgse pelgrimsweg naar Compostela, loopt langs de kapel. Het betreft een witte niskapel met zadeldak. De kapel werd gebouwd in eigen beheer door de heer B. Brader en op de laatste dag van […]

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

Voor de reformatie behoorde de katholieke Jacobskerk in Winterswijk in oorsprong tot de allereerste kerken van het oude bisdom Münster. De reformatie kwam echter ook in Winterswijk. De omwenteling bestond in het begin slechts uit verkondigen van nieuwe ideeën buiten de officiële kerken in schuren en stallen, op hagenpreken en huisbezoek. Later moesten de katholieken […]

Sint-Jacobskapel 1

Op de plattegrond van Gouda van omstreeks 1600 staat een Sint-Jacobscapel aangegeven, met daaromheen het Jacobserf, en wel aan de noordzijde van het riviertje de Raem. Later is dit erf volgebouwd met huisjes. Zowel de kapel als het Jacobserf zijn verdwenen.

Sint-Jacobus de Meerdere kerk (r.k.)

Driebeukige neoclassicistische kerk met een rond gesloten koor en een ingebouwde vierkante westtoren met ingesnoerde spits. Volgens oude bescheiden had Roosteren in de 14e eeuw een eigen parochie, waarvan de oorsprong wellicht al teruggaat tot de 12e of 13e eeuw. Rond 1840 werd de toenmalige kerk van Oud-Roosteren afgebroken. De huidige kerk, een goed voorbeeld […]

Groate Kerk

Sint-Jacobiparochie is ontstaan in 1505, toen Het Bildt werd ingedijkt. Het heette aanvankelijk ‘Wijngaarden’. Er ontstond een parochie, die aan Sint-Jacobus was toegewijd. In 1843 werd de toen protestantse kerk vervangen door een nieuwe zgn. Waterstaatkerk in neoclassicistische stijl. Alleen de toren van de voorgaande kerk is nog deels gebruikt voor de nieuwe, maar kreeg […]

Jacobskerk (p.c.)

De huidige Jacobskerk in Winterswijk is gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw. Al op het einde van de 9e eeuw stond op deze plaats een eenvoudig houten dorpskerkje, gevolgd door achtereenvolgens twee stenen kerkjes. De kerk staat middenin het dorp op de Markt. Het gebouw is een laatgotische, overwelfde pseudobasiliek (= een […]

Sint-Jacobskapel 2

Op het terrein van het katholieke ziekenhuis werd een kapel gebouwd. Deze kapel stond bekend als Sint-Jacobskapel, vermoedelijk door de historische plaats van het Sint-Jacobsgasthuis en de band van het ziekenhuis daarmee. In feite was de kapel gewijd aan Sint Jozef Arbeider. De omstreeks 1900 gebouwde Sint-Jacobskapel werd in 1957 verbouwd. Bij deze verbouwing werden […]

Sint-Jacobuskapel in Christoffelkathedraal

De kleine, maar indrukwekkende historische kapel van Sint-Jacobus in de Sint-Christoffelkathedraal dateert uit de 16de eeuw. Deze kapel is rijk aan (kunst)schatten, merendeels betrekking hebbend op Sint-Jacobus, zoals een grote en een kleine reliek van Sint-Jacobus, een beeld, een plastiek, een viertal glas-in-loodramen en een processievaandel.