Beeldje op gevel boven de voordeur

Dit beeldje is geplaatst boven de voordeur van het pand Branderijstraat 16 in Vlissingen. Het pand heet “Achter St.Jacob” en dat is toepasselijk vanwege de locatie van het pand t.o.v. de kerk. Op het beeldje staat de tekst “Santiago”.

St.Jacobus, beeld van git (gagaat) uit Spanje

Apostel Jacobus de Oude; beeldje van gitsteen (ook wel genoemd trommelsteen of gagaat). Datering: ca. 1500 – ca. 1600. De beeldhouwer is anoniem. Wel bekend is dat het beeldje uit Spanje komt. De heilige staat frontaal, heeft in de rechterhand een staf en in de linker een boek. Hij draagt een wijde mantel en een […]

Beeld

De kale plek die achterbleef na het sterven van een perenboom, achter het voormalige St.-Jacobusgasthuis aan de Oudegracht 213 in de Utrechtse binnenstad moest worden opgevuld. Een buurtcommissie boog zich over de gewenste opvulling van de lege binnenplaats en besloot tot een symbolische oplossing: er moest een beeldje komen dat verwees naar de Jacobuspelgrimage. Drie […]

Beeld 1

Na de afronding van de bouw van de R.K. Jacobuskerk ontving de bouwpastoor A.van Bekkum bij zijn vertrek uit de Sint Ludgerusparochie (1957) een houten Jacobusbeeld. Het beeld werd vervaardigd door de beeldhouwer P. Jungblut uit Bilthoven als teken van onderlinge verbondenheid tussen die twee parochies. Jacobus draagt een pelgrimshoed met schelp. Hij heeft in […]

Beeld

Op de pilaren langs het middenschip van deze 19e eeuwse kerk (als kerk gewijd in 1878) staan de beelden van de apostelen. Helemaal voor in de kerk, links en rechts van het altaar staan de beelden van Petrus en Paulus. De apostelen zijn vaak te herkennen aan de attributen die zij bij zich dragen. Soms […]

Beeld

Op zondag 25 juli 1999 werd in de Sint-Jacobskerk te Vlissingen een beeld van Jacobus als pelgrim onthuld, aangeboden door de Vrienden van de Sint-Jacobskerk. Het is gemaakt door Jacobus Donker uit Domburg. Jacobus is aan zijn bekende attributen te herkennen.

Beeld

De bouw van een transept en koor met kapellen en kooromgang werd begonnen in het begin van de 15e eeuw. Het koor vertoont de overgang van Vlaams- naar Brabants gerichte gotiek. De ronde zuilen zijn versierd met voorlopers van de Brabantse koolbladkapitelen. In het eerste kwart van de 16e eeuw begon de vervanging van het […]

Beeldengroep

De uitleg van de beeldend kunstenaar Elly Hendrix uit Rotterdam is als volgt. Drie figuren beelden uit:linkerfiguur: het geven van voedsel;midden: aanbieden van onderdak;rechterfiguur: het uitstralen van gastvrijheid. Een tocht naar een ziekenhuis behoort in het algemeen niet tot de meest vreugdevolle momenten. Vandaar de keuze van Elly Hendrix om voeding (Jacobsschelp), onderdak (een warme […]

Beeld 2

In het kerkgebouw staat dit mooie houten beeld van de apostel Jacobus de Meerdere. Met zijn linker arm houdt hij zijn pelgrimsstaf met een kalebas vast. Jacobus heeft zijn pelgrimshoed met erop een schelp niet op zijn hoofd, maar aan zijn linker arm hangend. Een neogothisch beeld, vervaardigd door de Gebr. Goossens uit ‘s-Hertogenbosch in […]

Gevelsteen

Jacob Grovens en zijn echtgenote Eteke Sluchtinge stichtten in 1494 het Jacob en Anna Gasthuis. Dit gasthuis staat bekend als “lekkerbeetjesgasthuis”? of “lekkerbekkengasthoes”?, omdat de bewoners daar goed te eten kregen. Dit gasthuis was ter ere van de heilige Anna (de moeder van Maria) en de apostel Jacobus de Meerdere. De verwijzing van de apostel […]