Monstrans

1892 – Jan-Hendrik Brom, Utrecht. Rond de lunula zijn, onder baldakijntjes, kleine beelden aangebracht van Maria en de twaalf apostelen. Aan de rechterzijkant ziet men de zittende Jacobus, gekleed in het ruimvallende apostelgewaad. Hij houdt de staf, bovenaan met een schelp versierd, in de rechter hand. Met de linker houdt hij een gesloten boek vast […]

Ciborie

1891, H. van Gardinge, Eindhoven. Op het halfbolvormig deksel van de ciborie zijn drie veellobbige medaillons in reliëf uitgewerkt. In een daarvan is Sint-Jacob ten halve lijve voorgesteld. Hij is blootshoofds en draagt een pelerine versierd met twee schelpen. Zijn rechter hand omvat de staf waaraan een kleine kalebas hangt. In de linker draagt hij […]

Kelk 2

– Jan Eloy of Leo Brom, 1930. De voet van deze vergulde zilveren kelk is versierd met een kruisbeeld, links en rechts geflankeerd door personages. Links van het kruis staat de heilige Jacobus. Hij is blootsvoets, draagt een lang kleed en een wijde mantel en houdt de breedgerande hoed, ter hoogte van zijn lendenen, in […]

Kelk 1

Op de zeslobbige voet van de kelk uit 1868 is telkens in een driepas een figuur gegraveerd. In een van de lobben staat Sint-Jacob, gekleed in lange gewaden met pelgrimsstaf en boek en op het hoofd de pelgrimshoed. De kelk is geschonken op 2 september 1868, bij het 50-jarig huwelijk van Wilhelm Doon en Wilhelmina […]

Zegel

Zegel van de Jacobusparochie Als laatste in deze iconografische inventaris komt het zegel van de parochie aan de beurt. Midden in de cirkel is de patroonheilige ten halve lijve uitgebeeld, de staf met de schelp in de rechter hand en een gesloten boek in de linker. Op het hoofd draagt hij de pelgrimshoed, versierd met […]

Glas-in-loodraam 2

Jacobus Major Glasraam – Alex Aspeslagh, 1939 In de “misdienaarsgang” kan men een glasraam bewonderen dat in een modernere stijl is gemaakt. Het raam is in drie compartimenten verdeeld. In het onderste gedeelte is Jacobus in zijaanzicht uitgebeeld, enkel met hoofd en schouders. Hij is naar rechts gewend en is blootshoofds. Het middelste raamgedeelte bevat […]

Miniatuur

Missaal – uitgegeven door Henricus Reiss, Wenen 1872. Op 25 juli (p. 471) is in het missaal het misformulier van het Jacobusfeest opgenomen. De linkerkolom van de bladzijde is versierd met een kleurige afbeelding van de heilige apostel. De bladspiegel doet denken aan een vijftiende-eeuws verlucht handschrift. Jacobus staat in een open gebouwtje. Hij draagt […]

Glas-in-loodraam 1

Sint-Jacob en Sint-Jozef Glasraam – 1978, Frans Nicolas sr. In de apsis van de kerk zijn apostelen en andere heiligen twee aan twee in lancetvormige ramen geplaatst. Links van het koor, naast de heilige Jozef, is Jacobus te zien. Hij is gekleed in het bekende apostelgewaad. Op het hoofd draagt hij de breedgerande pelgrimshoed, versierd […]

Gravure

Burijngravure. Jacobus Mathan, 1624. De heilige Jacobus is voorgesteld als een pelgrim onderweg. Hij draagt een kort, opgeschort kleed en een mantel voorzien van een pelerine. Deze is versierd met drie schelpen en twee maal de gekruiste pelgrimsstafjes. Deze komen eveneens voor op de rand van zijn hoed, tussen drie schelpen vastgehecht. Hij draagt knielange […]

Muurschildering 3

– Triforium – 1888-1889 – Atelier Cuypers-Stoltzenberg, Roermond. In het triforium van het middenschip zijn, telkens twee aan twee, de apostelen staande voorgesteld. Aan de zuidelijke wand staat Sint-Jacob naast Sint-Paulus. De kerkpatroon draagt het conventionele lange apostelgewaad: lang kleed en gedrapeerde mantel. Hij houdt in de rechter hand de pelgrimsstaf, versierd met een schelp […]