Luidklok 2

Voor de Duinzichtkerk vervaardigde de Fa. Zimmer & Zonen te Amsterdam in 1948 een driegelui. De kleinste luidklok daarvan draagt de naam van Jacobus. Het opschrift van deze klok luidt: JACOBUS DE TOEKOMST DES HEEREN GENAAKT JAC. 5:8 B Verder bevindt zich op de klok het gietersmerk van de firma (stadswapen van Amsterdam met erin […]

Luidklok 1

Voor de Laakkapel (tussen 1966-2000 heette deze kerk (Herv) Andreas-kerk) vervaardigde de Firma Js. Zimmer & Zonen te Amsterdam in 1948 een luidklok. De klok meet ca. 70 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 215 kg. Ze klinkt met slagtoon d 2. Haar opschrift bestaat naast het gietersmerk -wapenschildje van Amsterdam met erin de letters […]

Luidklok

Luidklok, in 1950 vervaardigd door Petit Fritsen in Aarle-Rixtel. De klok meet ca 98 cm in de onderdoorsnede, weegt ca 580 kg en klinkt met slagtoon Gis 1. Haar opschrift luidt, naast gietersnaam en gietjaar: JACOBUS / 1950.

Carillonklok

Deze klok meet ca. 175 cm in onderdoorsnede, en haar gewicht bedraagt ongeveer 3530 kg. Ze klinkt met slagtoon B° en maakt louter deel uit van de beiaard. Het opschrift luidt: JACOB HIDT ICK DEN DOEDEN BESCHREID ICK END DEN LEVENDEN ROP ICK TOT GOEDES DIENST HENRICK VAN TRIER MAECK MI INT JAIR XVC LXX

Luidklok

Kleinste der twee luidklokken, in 1948 vervaardigd door Van Bergen te Heiligerlee. Deze klok meet ca. 70 cm in onderdoorsnede, en haar gewicht bedraagt ongeveer 200 kg. Ze klinkt met slagtoon d 2. Het opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: ST JACOBUS 1948.

Luidklok

Luidklok, de kleinste van vier klokken. De drie kleine klokken werden in 1999 door Eijsbouts in Asten vervaardigd. Het opschrift van de kleinste klok -naast gietersnaam en gietjaar- luidt: JACOBUS MAIOR VOCOR De klok meet ca. 60 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 145 kg. Ze klinkt met slagtoon fis 2.<br. (de kerk wordt tevens […]

Luidklok

De tweede van de vier luidklokken, in 1948 vervaardigd door Van Bergen te Heiligerlee. Deze klok meet ca. 90 cm in onderdoorsnede, en haar gewicht bedraagt ongeveer 480 kg. Ze klinkt met slagtoon A1. Het opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: JACOBUS / AL BEN IK MAAR KLINKEND METAAL, / TOCH SPREEK IK DE LEVENDE […]

Luidklok

De kleinste der vijf luidklokken, in 1948 vervaardigd door Van Bergen in Heiligerlee, voor de Sint Petruskerk is gewijd aan Jacobus. De klok meet ca. 77 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 270 kg. Ze klinkt met slagtoon c 2. Haar opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: FILIVS TONITRVI / CORDA INCENDO / IACOBVS

Luidklok

Deze luidklok, de middelste van een driegelui, meet ca. 102 cm in onderdoorsnede en haar gewicht bedraagt ongeveer 655 kg. Ze klinkt met slagtoon G 1. Ze werd door Eijsbouts-Lips in 1949 vervaardigd. Het opschrift -in de klokwand gegraveerd- luidt naast gietersnaam en gietjaar:JAKOBUS / NOMINI JACOB MAIORES HUIUS / ECCLESIAE TITULARIS VOCOR En aan […]

Luidklok

Luidklok, in 1961 vervaardigd door Eijsbouts in Asten. De klok meet ca. 68 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 180 kg. Ze klinkt met slagtoon d 2. Ze maakt -als basisklok- deel uit van een uit 17 klokken bestaand automatisch klokkenspel. Naast gietersnaam, jaartal (als PASEN 1961) en de vermelding van het feit dat deze […]