Friese Sint-Jacobsstad

Franeker heeft een lange traditie van Sint-Jacobsverering. Dit blijkt allereerst uit de zgn. Franeker Vrijbrief, waarin voor 30 jaar een vrijgeleide wordt gegeven aan de bewoners van Westergo (go = gouw), een van de drie streken waarin de provincie Friesland in vroeger tijden was ingedeeld, waardoor zij op de vooravond en op de feestdag van […]

Gevelsteen

Deze gevelsteen is oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam. Verder zijn er geen gegevens bekend. Jacobus is afgebeeld in een lang gewaad, waarbij zijn rechter been tot de knie onbedekt is gebleven. Hij draagt een hoed met een Jacobusschelp op de omhooggeslagen rand. In zijn rechter hand heeft hij een staf waar een kleine knapzak aan bevestigd […]

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

Deze kerk is gebouwd in 1928. Architect H. Kroes van de Amsterdamse School. Hij staat vlakbij de plek waar in de 14e/15e eeuw een kleine kapel heeft gestaan, waarschijnlijk gewijd aan Jacobus de Meerdere.  

Schilderij 2

Dit schilderij (177×180 cm) bestaat uit een ‘drieluik’. Het centrale gedeelte roept een beeld op van het onderweg zijn langs de camino: uit een lichte nevel rijzen gebouwen en heuvels op die met een kruis, het Cruz de Ferro, zijn bekroond. De beide zijluiken bestaan uit telkens vier voorstellingen van uiteenlopende aard, herinneringen van de […]

Drukkerij Sint-Jacobs Godshuis

De drukkerij is opgericht in 1860. Niet duidelijk is of dit was om de weesjongens het drukkersvak te leren, dan wel om met de opbrengst een deel van de exploitatiekosten van het Godshuis te dekken. Als het eerste al de bedoeling was, is daar weinig van terecht gekomen. Het is op de eerste plaats een […]

Beeld

Beeld van Sint-Jacobus op kerkhof in Laren. Een bronzen beeld, ongeveer 45 cm hoog, van de hand van de kunstenares Marianne Houtkamp uit Laren. Het staat op het graf van Leo Janson, die met zijn gezin meerdere pelgrimstochten naar Santiago de Compostela heeft gemaakt. In 1980 kon hij zijn ‘Jacobus’-passie in een documentair programma voor […]

Sint-Jacobsplaats

Sint-Jacobsplaats is een nieuwe, in 1942 door het College van B&W gesanctioneerde straatnaam. Deze straat ligt in de onmiddellijke nabijheid van de (nieuwe) Sint-Jacobstraat en de (nieuwe) Sint-Jacobsbrug.

Sint-Jacobskapel 1

Op de plattegrond van Gouda van omstreeks 1600 staat een Sint-Jacobscapel aangegeven, met daaromheen het Jacobserf, en wel aan de noordzijde van het riviertje de Raem. Later is dit erf volgebouwd met huisjes. Zowel de kapel als het Jacobserf zijn verdwenen.

Vaandel

Dit is het vaandel van de Sint-Jacobsbroederschap. Sint-Jacobusbroederschappen waren meestal uitsluitend bedoeld voor diegenen die de bedevaart naar Santiago de Compostela hadden volbracht. Opname in de broederschap maakte het mogelijk het effect van de bedevaart te verlengen, zelfs over de grenzen van de dood heen, want gestorven leden konden rekenen op de gebeden van de […]

Vaandel 1

Dit vaandel werd op 26 juli 1992, tijdens de viering van de patroonheilige van het gilde en de kerk ingezegend.De hoofdkleuren van het vaandel zijn rood en groen. Rondom de afbeelding van Sint-Jacobus staat:-het wapen van Paus Johannes Paulus II-de hoorn van Sint-Cornelius, de tweede heilige van de parochie-het gemeentewapen van Zeeland-het Jacobuskruis.