Putdeksels

Op zaterdag 20 april 2002 werd een nieuw jacobalium in Nederland onthuld, en wel in Leeuwarden. Deze stad had vroeger een complete Sint-Jacobssymboliek: een straat, een kapel, een toren, een gasthuis en een prachtige Sint-Jacobspoort in het zuiden van de stad. Alleen de straat rest ons nog. Bij de renovatie van deze Sint-Jacobsstraat werd gezocht […]

Sint-Jacobstraat

Op 30 augustus 1962 nam de gemeenteraad van Kampen op verzoek van de bewoners het besluit de oude naam Sint-Jacobsteeg te veranderen in Sint-Jacobstraat. De oude naam wordt voor het eerst genoemd in een akte van 18 mei 1454. Naar het ontstaan van de naam kan men slechts gissen; Sint Jacob was de schutspatroon van […]

Kunstwerk Boog

Met de opleving van de pelgrimage naar Santiago de Compostela ontwaakt ook de interesse voor dit Nederlandse ‘Santiago’. Met name de fietstocht van het burgemeestersechtpaar van Het Bildt ”van Sint Jabik naar Sint Jabik” in 1993 heeft de bijzondere relatie tussen het Bildtse dorp en de stad in Galicië meer onder de aandacht gebracht. Dit […]

Sint-Jacobsgasthuis

Het Sint-Jacobsgasthuis dateert uit 1438 en werd gesticht door de priester Hendrick van Hovelwick. Hij verwierf uit de erfenis van een vermogende weduwe een herenhuis aan de Papengas. In de aanwezige archiefstukken wordt het Jacobuspatronaat voor het gasthuis pas in 1450 en voor de kapel pas in 1452 vermeld. Over de feitelijke behuizing van het […]

Schalkbeeld

Houten beeld van Sint-Jacobus in de noordbeuk bij de Weitkoperskapel. Het is een schalkbeeld en deze naam geeft aan dat het gestoken is uit een muurstijl die onder een verticaal onderdeel van de kapgebinten is geplaatst. Het dateert van omstreeks 1512 en wordt toegeschreven aan ‘Mester Otten Albertsz’. Deze Jacobus draagt een open-geslagen boek, pelgrimsstaf […]

Sint Jacobsgilde

Er is geen duidelijkheid over het jaar van oprichting, maar het is niet onwaarschijnlijk dat het Gilde omstreeks 1400 door uit Santiago terugkerende pelgrims is opgericht. Vanaf 1588 is bekend welke personen broeder van het Jacobsgilde zijn geweest. Een complete lijst van gildebroeders is te vinden in het boek: Het Haarlemse Sint Jacobsgilde (2004). In […]

Jacobusbrug

De Jacobusbrug is aangelegd in 1896 als verbinding tussen de West-Abtspolder en de Joppelaan richting de Sint-Jacobuskerk aan de Kerkweg. De brug is vernoemd naar deze kerk. Deze kerk was de opvolger van de middeleeuwse Sint-Jacobuskerk aan het Noordeinde, sinds de reformatie aangeduid met “Dorpskerk”.

Miniatuur 1

Deze en de twee volgende miniaturen staan in hetzelfde handschrift, een getijdenboek, dat wordt bewaard in de Universiteitsbiblotheek te Leiden, (catalogusnummer BPL 2747). De schrijver (niet de auteur) is broeder Gerrit uit Castricum, op dat moment 64 jaar oud. In een kleine drie maanden, van september tot december 1498, heeft hij 203 bladen, dat zijn […]

Vaandel

Processievaandel: aan de voorkant: een medaillon met Sint-Jacobus als pelgrim met staf met kalebas, mantel met schelpen, hoed met schelp en boek; aan de achterkant: Sint-Dominicus, die de rozenkrans ontvangt van Maria.

Stempel

Stempel van de voormalige Sint-Jacobskerk 2c in Den Bosch. Pelgrims, die dit stempel in hun pelgrimspas willen hebben, kunnen hiervoor terecht bij het secretariaat van de Sint-Jansbasiliek, gevestigd in de Choorstaat 1 te Den Bosch, op de hoek van de Parade, tegenover de zuidelijke zij-ingang van de Sint-Jan.