Sint-Jacobus de Meerdere Kerk-c (r.k.)

De Rooms-Katholieke kerk ‘Heilige Jacobus de Meerdere’ staat aan de Hoofdstraat West in Uithuizen. Ter vervanging van een schuurkerk kwam de neogotische kerk gereed in 1861. De architect was Johan Schepers. De pastorie naast de kerk is in 1864 aanbesteed en gebouwd. De toren,die naar verhouding niet hoog is, kreeg in 1861 een luidklok, gegoten […]

Sint-Jacobuskerk (p.c.)

Wommels had al vanaf ongeveer 1100 een kerk, die vanaf de Middeleeuwen gewijd was aan de apostel Jacobus de Meerdere. De huidige Hervormde Jacobikerk is gebouwd in het begin van de 16e eeuw in laatgotische stijl. Bij de restauratie vond men aan de zuidzijde een poortje in een geblokt Moors motief. Dit is ook te […]

Sint-Jacobigasthuis

Het Sint-Jacobigasthuis is sinds 1872 eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Sint-Jacobigasthuisfonds. Dit fonds is in de negentiende eeuw in het leven geroepen door de adellijke familie Van Palland. Dit fonds hield zich bezig met liefdadigheid. Het fonds en het gasthuis hebben vanaf de oprichting een rol gespeeld in de medische zorg in […]

Sluitsteen

De Jacobikerk heeft 18 gewelfsleutels (dat zijn sluitsleutels in de vorm van een schotel, op de punten waar de ribgewelven op elkaar aan sluiten). Bij de restauratie (1970-1976) is de oorspronkelijke beschildering zorgvuldig hersteld. Eén daarvan stelt Sint-Jacobus met de Jacobsschelp voor met een pelgrim die door hem wordt gezegend. Het beeldhouwwerk is flink beschadigd.

Beeld

Dit beeldje is eigendom van het Haarlems Sint Jacobsgilde. Het 16e eeuws eikenhouten beeldje van Sint-Jacob met zilveren staf is waarschijnlijk een oud altaarbeeldje. Dit beeld is zeer waarschijnlijk in de tijd van de beeldenstorm door de gildebroeders zelf veilig opgeborgen. Op de oudste inventarislijst van het gilde (1661) wordt het als volgt vermeld: “Inden […]

Miniatuur 4

Deze miniatuur staat in het beroemde Getijdenboek van Philips van Bourgondië, dat zich onder nummer 76 F 2 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt. Het is omstreeks 1454 gemaakt in Oudenaarde (België) en bevat 328 perkamenten bladen (= 656 pagina’s). De schilder, Jean le Tavernier heeft geen kleuren gebruikt, maar slechts bruin en […]

Jacobusaltaar

In 1365, mogelijk al in 1363, is er een Jacobusaltaar gesticht in de Rotterdamse parochiekerk (deze kerk wordt pas vanaf 1460 Sint Laurenskerk genoemd). In een oorkonde van 16 april 1366 is vastgelegd dat een Jacobusbroederschap voortaan een aan de apostel Jacobus de Meerdere gewijd altaar in stand zou gaan houden. Zie verder onder Sint […]

Sint-Jacobskapel

Bij de verhuizing van het RKZ in Dordrecht naar de nieuwbouw in Zwijndrecht zijn de vier gebrandschilderde ramen en het Jacobusraam van de Sint-Jacobskapel in Dordrecht verplaatst naar de kapel van het nieuwe ziekenhuis in Zwijndrecht. Midden jaren 90 werd besloten de kleine inpandige kapel te vervangen door een nieuw te bouwen kapel naast het […]

Glas-in-loodraam 1

Het raam (uit 1872) is ontworpen door Lambert Hezenmans en uitgevoerd in het atelier J.B.Capronnier te Brussel. Jacobus is te zien op het oostelijke glas-in-loodraam van de Antoniuskapel. Hij is afgebeeld als pelgrim.

Gevelsteen

Het huis op de hoek van de Brugstraat en de Rogstraat heet Sint Jacob. Het huis draagt in de gevel aan de Rogstraat een gevelsteen met een afbeelding van Jacobus. Soms is deze gevelsteen ook als een afbeelding van Sint Rochus beschouwd. Bij de restauratie en herbouw van de Rogstraat in 1964-1965 werd het oorspronkelijke […]