Sint-Jacobuskerkje 2b

Nadat het in 1909 gebouwde kerkje kort na de oorlog was afgebrand is de kerk in 1949 aan de Binnenwei herbouwd. Deze kerk is ontworpen door architect Jo Vegter. In deze kerk hangt nog een foto van het oude kerkje. In deze protestantse kerk is weinig te vinden dat verwijst naar de Jacobustraditie, met uitzondering […]

Magnuskerk (p.c.)

De Hervormde of Magnuskerk zou volgens sommige bronnen oorspronkelijk gewijd zijn aan Sint Jacobus. Dit moet echter berusten op verwarring met de Jacobuskerk in het vrij nabij gelegen dorp Houwingaham, dat tijdens de Cosmas en Damianusvloed van 1509 in de Dollard is verdronken (zie onder plaatsnaam “Nieuwe Schans”). In 1509 is de kerk in Bellingwolde […]

Dorpswapen

De heraldische beschrijving van het dorpswapen van Sint Jacobiparochie is: “Van blauw, omgekeerd en ingebogen gemanteld van rood; het rood beladen met twee heiligen, links de apostel en evangelist Johannes, houdende in zijn rechterhand een gifbeker met slang en in de linkerhand een bijbel, alles van goud; rechts de apostel Jakobus de Meerdere, houdende in […]

Jacobuskerk (p.c.)

De oorspronkelijke kerk dateert uit het midden van de 11e eeuw. De toren en het schip zijn rond 1250 in romaanse stijl aangepast. Nog weer twee eeuwen later werd een koor in gotische stijl toegevoegd. Tijdens de reformatie is de kerk overgegaan naar de protestanten. Bij de restauratie van 1968-1971 zijn wandschilderingen te voorschijn gekomen. […]

Glas-in-loodramen

In de oorspronkelijke kapel van het tehuis voor bejaarden, Sint Jacob, bevonden zich 29 gebrandschilderde ramen. In 1973 werd de kapel in drieën gedeeld en in het deel dat in gebruik bleef als gebedsruimte zijn negen glas-in-loodramen, gemaakt tussen 1942 en 1953. Zij zijn ontworpen en gemaakt door de glazenier Willem Mengelberg, een neef van […]

Sluitsteen 1

In totaal zijn er 42 sluitstenen. Sluitsteen 7, vlakbij de kolom, waartegen vroeger het Sint-Jacobsaltaar heeft gestaan, bevat het symbool van Sint-Jacob: de Jacobsschelp. Het veld rond de schelp is rood, waaromheen een groene rand.

Plafondschildering

In 2006 is door de kunstenaar Ruud Krijnen het plafond in de kerk opnieuw beschilderd. O.a. is daar een Jacobsschelp geschilderd. Het postadres van Hodenpijl is Schipluiden.

Miniatuur 3

Miniatuur drie staat op blad 131, drie Jacobsschelpen in de hoofdletter G.

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

Deze kerk komt in de plaats van de Sint-Jacobuskerk in Hodenpijl. De eerste plannen zijn al ver voor de tweede wereldoorlog gemaakt. Zowel door de oorlog zelf, als door de na-oorlogse prioriteien, heeft het geruime tijd geduurd tot er weer gesproken werd over nieuwbouw van de kerk. Na veel overleg wordt op 12 mei 1961 […]

Beeld 2

De zuidpoort bevat een neogotische sculptuur, vervaardigd in 1880, met o.a. op voetstukken en onder baldakijnen de twaalf apostelen, onder wie Jacobus de Meerdere.