Kapel in het Sint Jacobs-Godshuis

De oudste aan Sint-Jacob gewijde kapel in Haarlem werd in 1319 gebouwd op het terrein van de Schoterburcht buiten de stadsmuren van Haarlem.Zie item: Voormalige Jacobskapel. Na ruim 100 jaar, in 1437, werd het Sint-Jacobs Godshuis gesticht, dat de functie van onderdak voor pelgrims naar Santiago overnam. Het Sint-Jacobs Godshuis ligt in de Hagestraat in […]

Sint-Jacobs Godshuis 1

De geschiedenis van dit gasthuis is uitgebreid beschreven door B. Speet en H. Bouwknegt: Het Sint Jacob -Godshuis: 550 jaar katholieke charitas in Haarlem, 1437-1987, deel 10 in de serie ‘Haarlemse miniaturen’. Het Sint Jacobs Godshuis ligt in de Hagestraat, in het centrum van Haarlem, zie de foto hiernaast. Op 6 maart 1437 verscheen voor […]

Jacobsschelpen op grafsteen

Bij toeval ontdekten we, een delegatie van het Genootschap op bezoek in Grote of Sint-Bavokerk, dit Jacobalium op grafsteen nr. 18. Afgebeeld is een wapenschild met 3 Jacobsschelpen. Op de grafsteen staat de naam & “Jan Frederi…&”. De laatste letters zijn afgesleten. Er is nog geen informatie gevonden over degene die hier begraven ligt. Mogelijk […]